zondag, februari 27, 2005

Di Rupo: «'t Was maar om te lachen»

Elio di Rupo meende het dus niet met zijn voorstel voor een referendum over het voortbestaan van België. Ondertussen reageerden de andere partijen.

Bart Somers begrijpt Elio di Rupo niet, en het is inderdaad zo dat Elio di Rupo hoogst inconsequent is in zijn uitlatingen. Maar anderzijds vindt Bart Somers België te complex om het voor te leggen aan de burger. Elio di Rupo en Bart Somers tonen samen duidelijk aan wat er schort aan België: België is geen democratie, is het nooit geweest, en zal het ook nooit zijn. Het simpele feit dat er over een referendum over het voortbestaan geredetwist wordt zegt op zich al genoeg, maar erger is dat men niet eens een referendum over de Europese Grondwet kan houden zonder dat men voor het voortbestaan van België hoeft te vrezen. In welke andere lidstaat van de Europese Unie kan geen referendum over de Europese Grondwet georganizeerd worden omdat men dan het einde van die lidstaat moet vrezen? In andere landen vreest men voor een referendum omdat de bevolking de Grondwet niet lust, of omdat een referendum gekaapt dreigt te worden door een andere discussie, zoals de toetreding van Turkije of het beleid van de regering, of zelfs het lidmaatschap van de EU op zich.

Bij cdH is men ook al niet bepaald enthousiast voor een referendum over België, maar het omgekeerde zou merkwaardiger geweest zijn. Ook CD&V is trouwens niet te vinden voor een referendum. SPIRIT daarentegen, dat van zichzelf vindt dat het «radicaal democratisch» is, volhardt in de boosheid, of moeten we het zieligheid noemen? De partij is nu ook tegen een referendum over België, omdat «verdere stappen in de staatshervorming beoordeeld worden in het licht van de meerwaarde die ze voor het "goed bestuur" opleveren». Laten we dingen gewoon noemen zoals ze zijn: als België verdwijnt, verdwijnt meteen de hefboom van de sp.a om in Vlaanderen de lakens uit te delen, want ze kan dan niet meer via de oppermacht van de PS in Wallonië een plaatsje in de federale Belgische regering en daarmee ook de Vlaamse regering opeisen. En verdwijnt de sp.a van de macht, dan geldt hetzelfde ook voor SPIRIT. Of kort samengevat: radicale democratie is goed voor het partijprogramma, maar in de praktijk is het hemd nog altijd nader dan de rok, en kan er van een referendum geen sprake zijn. Uit puur zelfbehoud.

Geen opmerkingen: