maandag, februari 14, 2005

Meer dan dertig procent stemt separatistisch

Vandaag verschenen in Le Soir de resultaten van een nieuwe opiniepeiling. De Standaard geeft daarbij ook details vrij over de verhoudingen binnen het Vlaams Kartel, en dat laat toe even weg te dromen over hoe de zaken er zouden voorstaan indien de Vlaams-nationalisten zouden samenwerken in plaas van mekaar tegen te werken.

Zowat alle kranten titelen dat uit de nieuwe opiniepeiling blijkt dat het Vlaams Kartel op dit ogenblik de grootste formatie is in Vlaanderen. Alleen een kniesoor die vindt dat een verschil van 0,4% iets te klein is zo een conclusie te trekken. Het Vlaams Belang is in ieder geval de grootste Vlaamse partij; dat staat buiten kijf. Maar als de «serieuze» journalisten de statistische regels aan hun laarzen mogen lappen, dan mag een prutser zoals ondergetekende dat even goed.

Ongeveer twee maanden geleden deed ik al eens de oefening «wat als de N-VA niet de CD&V maar het Vlaams Belang als kartelpartner had gekozen?» Deze keer is de oefening zelfs gemakkelijker, dankzij De Standaard. Tellen we dus de aanhang van Vlaams Belang en N-VA samen, dan komen de Vlaams-nationalisten nu op 30,9% uit. De eerstvolgende partij is dan de CD&V, met slechts 21,7%, een verschil van meer dan 9%! De rest is weergegeven in de figuur hieronder.


Of deze simulatie realistisch is, is een open vraag. Of in België die Gedanken frei sind weet ik niet, dromen mag in ieder geval voorlopig toch nog. Maar het is natuurlijk helemaal niet zeker dat de kiezers van de N-VA de partij zouden volgen in een kartel met het Vlaams Belang, al was dat ook niet zeker toen de partij voor de CD&V koos. Feit is dat meer dan dertig procent van de Vlamingen separatistisch stemt, en dit in het jaar dat we België 175/25 «vieren».

Geen opmerkingen: