dinsdag, februari 01, 2005

Poll: Verkiezingen om B-H-V?

Bij De Standaard loopt er op dit ogenblik een poll (peiling) met de vraag of de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde de val van de (federale) regering en dus nieuwe verkiezingen waard is.

Op dit ogenblik hebben 2227 mensen gestemd, en 1254 (56,31%) stemden «Ja». De andere 973 stemden dus «Neen», en vinden de splitsing geen nieuwe verkiezingen waard. Het is misschien interessant om deze uitslag te vergelijken met de laatste verkiezingen: VLD en sp.a-SPIRIT behaalden toen samen 39,2%, waar dat in 2003 nog 48,7% was. (Inderdaad, de paarse regering heeft nooit een meerderheid gehad in Vlaanderen.) Er is dus reden om aan te nemen dat «de» Vlaming nog veel minder begrip zal kunnen opbrengen voor het behoud van de federale regering ten koste van Brussel-Halle-Vilvoorde.

Anderzijds valt het op dat er toch nog zoveel Vlamingen te vinden zijn die liever de federale regering overeind houden. Bij de Franstaligen is dit niet eens een kwestie die een peiling waard is: uiteraard laat men er desnoods de regering vallen om Brussel-Halle-Vilvoorde één te houden — daar zijn alle Franstalige partijen het over eens. En zo zijn er in de Franstalige media ook geen stemmen te vinden die ervoor pleiten de «dorpspolitiek» stop te zetten en die tegenstanders uitschelden voor «dom, bekrompen of een verzuurd chagrijn». Die dan bovendien met een grote stelligheid het volgende beweren, jammer genoeg zonder bronvermelding:
De overgrote meerderheid van de publieke opinie heeft daar [er regeringen voor offeren] al met een duidelijk nee op geantwoord.
Wat sneu dat de bezoekers van De Standaard blijkbaar in meerderheid dom, bekrompen of verzuurde chagrijnen zijn. Hoe dan ook, op zulke gevallen hebben we in Vlaanderen werkelijk een wereldpatent. Trouwens, over dorp gesproken, het gaat hier over meer dan een half miljoen mensen verspreid over 35 gemeenten, waaronder 2 steden. Ter vergelijking: Luxemburg en Malta hebben een kleiner bevolkingsaantal en zijn rechtstreeks lid van de Europese Unie. Niemand bij zijn volle verstand zou het in zijn hoofd halen Luxemburg aan te hechten bij België en dan van dorpspolitiek te spreken als de Luxemburgers hierover zouden klagen. Luxemburgers zijn dan ook geen Vlamingen...

Geen opmerkingen: