maandag, september 27, 2004

Opiniepeiling LLB consistent met Kompas

La Libre Belgique/VTM/Het Laatste Nieuws/RTL brachten vandaag de resultaten van een opiniepeiling. Het grootste nieuws stond twee weken geleden reeds in deze blog te lezen: CD&V/N-VA verliezen lichtjes aan het Vlaams Blok.

Twee weken geleden besprak ik de resultaten van Kompas (zie Eén derde heeft vertrouwen in Leterme I), en merkte toen op dat er iets merkwaardigs aan de hand was met één van de peilingen. N-VA leek te verliezen aan CD&V en het Vlaams Blok. Vandaag wordt dit bevestigd door de peiling van LLB: het Vlaams Kartel verliest ongeveer 2%, terwijl het Vlaams Blok dezelfde uitslag behaalt als bij de verkiezingen van 13 juni. Rekenen we mee dat het Vlaams Blok altijd onderschat wordt bij opiniepeilingen, zijn de resultaten opvallend gelijklopend.

zaterdag, september 25, 2004

Benno Barnard doet het weer

Door De Standaard gevraagd naar zijn mening over de bestuurbaarheid van België levert de Nederlandse schrijver enkele pareltjes af die toch wel tot nadenken stemmen.

Barnard opent zijn antwoord met de stelling dat «België veel te klein [is] voor dit staatsmodel.» Zou dit betekenen dat hij voorstander is van een hereniging van de Nederlanden? Toch wel een opmerkelijk standpunt voor een Nederlander die zich in België is komen vestigen.

Hij vervolgt met de stelling dat «[o]nze deelstaten garnalen [zijn] op Europees niveau en als republiekjes zijn ze helemaal ridicuul.» Klopt dit als we de feiten even op een rijtje zetten? Hieronder een lijstje met «grote vissen» en «kleine garnalen» in de Europese Unie, gerangschikt naar het bevolkingsaantal (bron: CIA Factbook):

 1. Duitsland: 82,4M

 2. Frankrijk: 60,4M

 3. Verenigd Koninkrijk: 60,2M

 4. Italië: 58,1M

 5. Spanje: 40,3M

 6. Polen: 38,6M

 7. Nederland: 16,3M

 8. Griekenland: 10,6M

 9. Portugal: 10,5M

 10. Tsjechische Republiek: 10,2M

 11. Hongarije: 10,0M

 12. Zweden: 9,0M

 13. Oostenrijk: 8,2M

 14. Vlaanderen: 6M

 15. Denemarken: 5,4M

 16. Slovakije: 5,4M

 17. Finland: 5,2M

 18. Wallonië: 4M

 19. Ierland: 4,0M

 20. Litouwen: 3,6M

 21. Letland: 2,3M

 22. Slovenië: 2,0M

 23. Estland: 1,3M

 24. Cyprus: 776k

 25. Luxemburg: 463k

 26. Malta: 397k


Kan men de 14de lidstaat op 26 lidstaten werkelijk als een kleine garnaal omschrijven? Rangschikt men de lidstaten volgens BNP,

 1. Duitsland: $2,271T

 2. Verenigd Koninkrijk: $1,664T

 3. Frankrijk: $1,654T

 4. Italië: $1,552T

 5. Spanje: $886G

 6. Nederland: $461G

 7. Polen: $427G

 8. Oostenrijk: $246G

 9. Zweden: $238G

 10. Griekenland: $212G

 11. Vlaanderen: ~$200G

 12. Portugal: $182G

 13. Denemarken: $168G

 14. Tsjechische Republiek: $161G

 15. Finland: $142G

 16. Hongarije: $140G

 17. Ierland: $117G

 18. Wallonië: ~$100G

 19. Slovakije: $72G

 20. Litouwen: $40G

 21. Slovenië: $37G

 22. Luxemburg: $25G

 23. Letland: $24G

 24. Estland: $17G

 25. Cyprus: $15G

 26. Malta: $7G


dan blijkt «kleine garnaal» Vlaanderen zelfs op de 11de plaats te staan, waarbij nog opgemerkt moet worden dat een 60/40-verdeelsleutel Vlaanderen zeker niet onrechtmatig bevoordeeld. Als zelfs al de 11de grootste lidstaat gemeten naar het BNP ridicuul is in Europees verband, wat moeten we dan denken van onzin zoals Portugal, Denemarken, Tsjechië en Finland? Voegen we Portugal maar gelijk bij Spanje, Denemarken bij Duitsland en Finland weer bij Zweden? Ik wens Barnard veel succes toe op zijn volgende Europese rondreis.

Wat stelt Benno Barnard dan wel voor als de oplossing? Herfederalisatie. Dus toch geen nieuwe Verenigd Nederlands Koninkrijk, doch slechts een Unitair België? Is België dan zo een grote vis in de Europese vijver? Niet als we de lijstjes van hierboven herschrijven voor België: de 10de plaats (op 25) volgens bevolkingsaantal en de 8ste volgens het BNP. Niet echt om over naar huis te schrijven als de 14de respectievelijk de 11de al genoeg zijn om het etiket «kleine garnaal» opgeplakt te krijgen. België is in het beste geval misschien een gamba. Misschien toch maar een hereniging met Nederland dan?

Barnard gaat overigens op zijn élan verder, door herfederalisatie voor te stellen als de oplossing voor alles «in plaats van afhankelijk te worden van diplomaten om nog met je buren te kunnen praten». Dat dit nu al het geval is voor onze andere buren, namelijk Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk over het Kanaal is een détail dat we best even vergeten. Je hebt altijd diplomaten nodig om met je buren te praten, tenzij je met heel de wereld «herfederaliseert».

Het einde van zijn betoog is overigens om van te snoepen:
Het is allemaal de schuld van die verdomde nationalisten. Joseph Roth zei het al: ,,God schiep eerst de nationalisten en toen de apen, en dat was al een hele verbetering.''

Vraag is nu wanneer de schrijvers geschapen werden: voor de nationalisten of na de apen? Of misschien tussen de twee in, om als vermaak voor beiden te dienen?

«Voorsprong Bush slinkt»

Indien we De Standaard moeten geloven, slinkt de voorsprong van Bush keer op keer. Hoeveel zou Bush al geaccumuleerd verloren hebben? Trouwens, voorsprong van Bush? Lag Kerry een paar weken geleden niet voor op Bush?

De Standaard lijkt er een erezaak van te maken enkel te berichten over de slinkende voorsprong van Bush of de vooruitgang van Kerry. Ik kan me niet herinneren dat Bush al ooit aanhang gewonnen heeft zonder dat de redactie vraagtekens plaatst bij de resultaten van de peiling. Vandaag bericht de krant dat de voorsprong van Bush slinkt vergeleken met twee weken geleden. Nochtans lagen Kerry en Bush nog niet zo lang geleden zij aan zij in de peilingen. Waarschijnlijk is dat geen interessant vergelijkingspunt...

Vergelijken we enkele artikels van De Standaard over de opeenvolgende peilingen. Niet twee maar drie weken geleden doken er twee peilingen op, namelijk één van Time en één van Newsweek, die beiden Bush een voorsprong van 11% gaven. Vergeleken daarmee is de voorsprong van Bush inderdaad aan het dalen. Alleen is het zo dat die twee peilingen een enorme sprong voor Bush waren vergeleken met de andere peilingen in die periode, die een nek-aan-nek-race gaven.

Vergeleken met een peiling die wel twee weken geleden werd afgenomen, namelijk door Associated Press, gaat Bush er wel op vooruit. In die peiling heeft Bush een voorsprong van 5%, tegen 6% vandaag. Het lijkt eerder op het bestendigen van een voorsprong dan op verlies voor Bush.

Kijken we echter naar een grafiek die aangeeft wat werkelijk belangrijk is bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, namelijk het aantal kiesmannen in het kiescollege, dan blijkt dat Bush er de laatste weken sterk op vooruit is gegaan. Vergeleken met twee weken geleden heeft Bush 75 kiesmannen gewonnen (van grofweg 225 à 250 naar meer dan 300). Van een slinkende voorsprong is al helemaal geen sprake: het lijkt er eerder op dat de voorsprong die Kerry had in het kiescollege verdwenen is ten voordele van Bush. Toch wel een iets ander verhaal. Zou het verschil kunnen zijn dat het hier gaat over de ruwe cijfers zonder de duiding? Let wel: de maker van de site lijkt eerder thuis te horen in het Democratische kamp afgaande op het feit dat er enkel links naar pro-Kerry cartoons te vinden zijn op de website.

Kijken we naar de barometer bij Ideosphere, dan lijkt men ook daar eerder te denken dat de kansen van Bush de laatste weken toegenomen zijn. De grafiek toont de kans dat Buh verkozen wordt, niet zijn aanhang. Ter verduidelijking: een zekere aanhang van 60% in het kiescollege zou bijvoorbeeld in een kans van 100% resulteren, niet 60%. De afgelopen twee weken is de kans dat Bush verkozen wordt gestegen van 53% naar 60%. Het is al van 4 februari 2004 geleden dat de kansen van Bush nog zou hoog ingeschat werden. Het verschil hier is dat niet de mening van een krantenredactie gevraagd werd naar de kansen van Bush, maar dat 354 mensen (waarschijnlijk ieder met te veel tijd) met virtueel geld zo goed mogelijk de toekomst trachten te voorspellen. Waarbij het niet verstandig is om de wens de vader van de gedachte te laten zijn, want dan kan men z'n virtueel maar al te snel verliezen.

vrijdag, september 24, 2004

DHL: En wat meent Vlaanderen?

De laatste dagen zijn we al uitgebreid te weten gekomen wat de verschillende partijen menen, en soms zelfs meerdere meningen per partij, maar wat de mening van de bevolking is, is behoudens enkele actiegroepen rond Zaventem een groter vraagteken.

Volgens een opiniepeiling van Kompas zou 80 à 90% tegen een verbod op nachtvluchten zijn. De cijfers gaan op en neer sedert februari dit jaar, maar zijn sinds mei geëvolueerd van 80% naar 90%. Dit betekent nog niet dat 80 à 90% van de bevolking ook vindt dat DHL moet kunnen uitbreiden en dat het aantal nachtvluchten gerust boven de 25.000 per jaar mag komen, maar het is in ieder geval duidelijk dat men DHL niet onmiddellijk weg wil uit Zaventem.

De Standaard heeft sinds 15 september een poll lopen die vraagt of tewerkstelling dan wel milieu zwaarder weegt in het debat over DHL. Daar blijkt 71% te vinden dat tewerkstelling zwaarder weegt, consistent met de resultaten van Kompas.

Het lijkt er met andere woorden sterk op dat de bevolking achter de Vlaamse regering staat die de tewerkstelling in Zaventem veilig wil stellen.

Groen! en de federale logica

Groen! zit niet in de Vlaamse regering, wou zelfs niet in de Vlaamse regering zitten, maar wil wel macht uitoefenen over de Vlaamse regering.

Zo stond het letterlijk in de krant:
"Groen! vertrouwt erop dat zusterpartij Ecolo, die in Brusselse regering medezeggenschap heeft over het dossier, nooit meer dan 25.000 nachtvluchten per jaar zal toestaan." (De Standaard, 24-09-2004)

Hierbij worden toch wel enkele dingen over het hoofd gezien door Groen!:

 1. Groen! wou na 13 juni zelf niet toetreden tot de Vlaamse regering. Dat dit als gevolg heeft dat Groen! eigenlijk niets in de pap te brokken heeft op Vlaams niveau is een detail waar zij het nu blijkbaar moeilijk mee hebben.

 2. Ecolo noch de Brusselse regering hebben zeggenschap over welke milieunorm dan ook in het Vlaams Gewest. Dit volgt uit de staatshervorming. Dat Groen! erop vertrouwt dat een andere gewestregering een bevoegdheidsconflict in gang zet, of misschien beter, in gang blijft houden, is geen enkel probleem.

 3. Stel dat de Franstalige MR erop zou vertrouwen dat de VLD nooit de Kyotonorm zou goedkeuren. Men kan zich wel voorstellen hoe men daarop bij Groen! zou reageren...Het is geen geheim dat Groen! niet overloopt van enthousiasme wat de staatshervorming betreft en in het bijzonder het federale karakter van België, maar dat neemt niet weg dat de partij de bevoegdheidsverdelingen toch zou mogen respecteren. Nog straffer is dat men op een absoluut ondemocratische wijze zijn wil wil opleggen aan het Vlaamse Gewest via een buitengewestelijke regering. Groen! zou zich beter onthouden van zulke suggesties, zeker als ze België wensen te behouden, laat staan weer unitair te maken.

donderdag, september 23, 2004

Franstalige solidariteit met Vlaanderen

Eindelijk kan er in België een voorbeeld van Franstalige solidariteit met Vlaanderen aangehaald worden. Vandaag werd immers bekend dat de Waalse regering zich wil opofferen om met onmiddellijk ingang een aantal nachtvluchten van Zaventem naar Bierset over te hevelen om de Vlaamse nachtrust veilig te stellen.

Het viel eerder al op dat in het bijzonder de Franstalige PS vasthield aan de norm van maximaal 25.000 nachtvluchten in Zaventem. Merkwaardig hoe de PS bezorgd is voor de nachtrust van de Vlamingen in en rond Zaventem - Zaventem ligt immers noch in het Brusselse Gewest noch in het Waalse Gewest, en is dus in principe «buitenland» voor de PS. Ook bij de cdH en Ecolo was men al opvallend bezorgd voor de nachtrust van de Vlamingen, maar daar was het overduidelijk dat de nachtvluchten boven Brussel de hoofdbekommernis was.

Vandaag wordt echter gemeld dat de Waalse regering (PS-cdH) bereid is om 3.000 tot 4.000 vluchten onmiddellijk naar Bierset over te hevelen, omdat er daar nog slots vrij zijn tussen vier en zes uur 's morgens. Waarbij het niet gaat over de vluchten van DHL, maar over de chartervluchten. Men moet al een hart van steen hebben om niet tot tranen toe bewogen te worden door de onbaatzuchtigheid van de Franstaligen. Honni soit qui mal y pense - het gaat met andere woorden niet om een maneuver om inkomsten vanuit Zaventem af te snoepen onder het flauwe voorwendsel bezorgd te zijn voor het milieu en de nachtrust van mensen buiten het eigen regeringsgebied.

En de omwonenden van Bierset? Wel, die wonen in Riemst, Bilzen en Hoeselt. Toen onlangs de start- en landingsbaan in Bierset verlengd werd, vond de Waalse regering het zelfs niet nodig de Vlaamse regering hiervan officieel op de hoogte te brengen. Een schoonheidsfoutje zullen we het maar noemen. Men kan zich echter wel afvragen hoeveel weken die betrokken bewoners al zitten te wachten op het moment waarop de Waalse regering precies dít konijn uit de hoed zou toveren.

zondag, september 19, 2004

Lena Johanson: Arab gangster caught again

Lena Johanson is een Zweedse die onlangs uitgeweken is naar Brussel. Uit de posting Arab gangster caught again in haar blog blijkt duidelijk hoe groot het verschil is tussen het Skandinavische schiereiland en West-Europa.

In Skandinavië denken nogal wat politici dat er een migrantenprobleem is. Nochtans is het zo dat wat in steden als Oslo en Stockholm moet doorgaan voor een migrantenbuurt, gemeten naar Belgische maatstaven vaak nog steeds een «blanke» buurt is. Anderzijds is het wel zo dat het in Skandinavië toegelaten is een kat een kat te noemen. Zweden heeft de eremoord op Fadime gehad, in Denemarken heeft men de migrantenpolitiek radicaal omgegooid, en in Noorwegen is er ook een debat aan de gang over de naïviteit die men aan de dag heeft gelegd in de voorbije decennia. Het verklaart meteen waarom Lena rechtuit schrijft dat de meerderheid van de migranten er geen lieverdjes uitzien in haar ogen, en dat ze vervolgens verwonderd is daar kritiek op te krijgen.

zondag, september 12, 2004

Niet «Popular Vote» maar «Electoral College» is wat telt

In tegenstelling tot wat de Europese media misschien zouden doen vermoeden, is de Popular Vote uiteindelijk van geen enkel belang bij de Amerikaanse verkiezingen. Het enige dat telt, is de uitslag voor het Electoral College, en het zijn dan ook de voorspellingen voor de uitslag daar die van belang zijn.

De laatste dagen worden we geteisterd door opiniepeilingen waaruit zou moeten blijken dat Bush aan de winnende hand zou zijn. Uit de Electoral College Graph blijkt dat Bush de laatste weken inderdaad vooruitgaan is, en tijdens de Republikeinse Conventie zelfs een tijdje de leiding had, maar dat het de laatste dagen weer Kerry is die de leiding heeft. Op dit moment heeft Kerry zelfs een voorsprong van 40 stemmen in het Electoral College, niettegenstaande Bush zou leiden in de Popular Vote.

zaterdag, september 11, 2004

Eén derde heeft vertrouwen in Leterme I

Uit een peiling van Kompas blijkt dat ongeveer één op drie van de bezoekers vertrouwen heeft in de regering-Leterme I.

Men kan zich de vraag stellen of deze peiling representatief is voor heel Vlaanderen; gezien de achtergrond van de website zal men vermoedelijk dichter bij de waarheid zitten als men zegt dat deze peiling eerder representatief is voor wat er in de Vlaamse Beweging leeft. De tweedeling die uit de peiling blijkt is dan gewoon een weerspiegeling van de partijvoorkeuren van de kiezers: wie Vlaams Blok stemt heeft geen vertrouwen in de regering, wie N-VA of CD&V stemt wel.

Dit betekent echter niet noodzakelijk dat Leterme op zijn twee oren mag slapen. Wanneer men de evolutie van de partijvoorkeuren van de laatste maanden bekijkt, blijkt dat er iets merkwaardigs aan de hand is. In mei, een maand voor de verkiezingen, was de verhouding Vlaams Blok/Vlaams Kartel nog 49/37. Tijdens de zomermaanden is die verhouding echter langzaamaan naar 61/29 geëvolueerd. Binnen het Vlaams Kartel is de verhouding N-VA/CD&V van 32/5 naar 16/12 gegaan. Wat is hier aan de hand? Vlucht een deel van de aanhang van N-VA naar het Vlaams Blok, en een ander deel naar de CD&V, of is dit gewoon een wijziging in het kiezerspubliek? Indien het geen wijziging in het kiezerspubliek is, betekent dit echter dat het Vlaams Kartel alvast binnen de Vlaamse Beweging kiezers verliest aan het Vlaams Blok, en dat nieuwe verkiezingen een nederlaag voor het Vlaams Kartel en een nieuwe overwinning voor het Vlaams Blok zouden opleveren. Dat de aanhang van de CD&V lichtjes groeit is slechts een magere troost voor Leterme indien de N-VA tegelijkertijd zoveel verliest dat het Vlaams Kartel globaal achteruitgaat.

De verklaring voor het (gebrek aan) vertrouwen in de regering-Leterme I is trouwens consistent met de resultaten voor de peiling over het vertrouwen in Verhofstadt II: vrijwel geen enkele kiezer heeft vertrouwen in de federale regering.

woensdag, september 08, 2004

«Fatsoensrakker» Balkenende wil Europa ,,waarden'' leren

De Standaard rapporteert met afgrijzen dat de «fatsoensrakker» Balkenende een debat wil lanceren over normen en waarden.

De krant haalt zelfs een aantal voorbeelden aan die duidelijk moeten aantonen hoe bekrompen die Balkenende wel is, en wat voor een rampen ons nog allemaal te wachten staan als dit zo blijft voortduren:
 • het weer opstaan voor oude mensen in de tram
 • heer zijn in het verkeer
 • leerlingen weer ,,u'' laten zeggen tegen de leraren
Net nu we van zulke ondingen eindelijk verlost zijn geraakt!

Stel nu echter dat Balkenende eens de diefstal-in-het-klein die elke dag op het internet gebeurt zou aanpakken. Ik heb het over het illegaal kopiëren van software, muziek- en filmbestanden. Of, het delen van een abonnement op een krant. Fundamenteel gaat het immers over een gebrek aan respect voor de digitale auteursrechten, normen en waarden dus. Hoe zou De Standaard daar op reageren?

maandag, september 06, 2004

Flanders-Distributed.Net

Nu het domein Flanders-Distributed.Net gereserveerd is, kan het project pas echt van start gaan.

MD5CRK, het eerste project waaraan Flanders-Distributed.Net meedeed, is ondertussen al opgeschort omdat het project achterhaald werd door de aankondiging van een botsing in MD5 op de Crypto'04-conferenie. Omdat redelijk snel na de opening van het project aangesloten werd, kon de groep een redelijk goede positie in de statistieken aanhouden (nummer 27 op de 131), zelfs vlak voor de Dutch Power Cows!

Ondertussen werd overgegaan naar Seventeen or Bust, een ander gedistribueerd computing project. Het project probeert de conjectuur van Sierpinski te bewijzen, en moet daarvoor priemgetallen voor 17 overblijvende waarden voor k. Zes ervan werden reeds gevonden, en dus is het nu zoeken naar de resterende 11. Twee Belgische ploegen hebben ooit meegedaan aan Seventeen or Bust, maar geen van de twee is nog actief. De zwakste ploeg is ondertussen al voorbijgestoken; voor de sterkere is het voorlopig nog even wachten.

Wie wil meewerken en Vlaanderen zo op de kaart van het gedistribueerd computing wil zetten, hoeft maar een seintje te geven. Hoe meer zielen, hoe meer rekenkracht!