donderdag, februari 03, 2005

Vlaamse Auschwitz-resolutie wansmakelijk stukje Groen!e zelfbevrediging

Groen! deelt mee dat het een vertaling van de Auschwitz-resolutie uit het Europese Parlement zal indienen in het Vlaamse Parlement «om te weten waar welke partij voor staat». Dat is natuurlijk onzin, omdat dat uit de stemming in het Europese Parlement reeds gebleken is. Veel meer dan een rondje zelfbevrediging op de kap van de slachtoffers van Auschwitz is dit dus niet.

Aangezien de resolutie in het Europese Parlement een referentie naar de huidige racistische en extreem-rechtse partijen bevatte, weigerden de vertegenwoordigers van het Vlaams Belang de resolutie goed te keuren, en onthielden ze zich. Gevolg was natuurlijk nogal wat geveinsde en opgeklopte verontwaardiging uit linkse hoek, want de referentie had haar werk dus gedaan.

Nu wil Groen! dat nummertje dus nog eens overdoen in het Vlaamse Parlement. Overigens hoort de resolutie beter thuis in Kamer en Senaat, maar daar heeft Groen! sinds de verkiezingen van 2003 geen vertegenwoordigers meer. Hoe dan ook, zin heeft zo een oefening niet, omdat de stemming in het Europese Parlement al aangaf wat de positie van elke partij is. Het enige doel kan dus zijn dat men zich nog eens kan laten opwinden door het stemgedrag van het Vlaams Belang — de referentie naar extreem-rechtse en racistische partijen is essentieel en zal dus wel niet vergeten worden — maar verder wordt er niemand beter van. Van veel respect tegenover de slachtoffers van Auschwitz getuigt het in ieder geval niet wanneer ze ingeschakeld worden in zo een goedkoop nummertje zelfbevrediging.

De Groen!e partij zou trouwens veel geloofwaardiger overkomen indien ze bij gelegenheid ook resoluties ter herdenking en veroordeling van de misdaden van het communisme zou steunen, graag ook met een referentie naar hedendaagse extreem-linkse partijen en politici die flirten met communistische dictators. En het wordt afwachten hoe de partij zal reageren op het voorstel tot verbod van hamer en sikkel. T-shirts met de afbeelding van Ché mogen daar trouwens voor mijn part aan toegevoegd worden. Ik heb echter zo een vermoeden dat de partij op dat vlak niet bepaald haantje-de-voorste zal willen spelen.

Geen opmerkingen: