zaterdag, februari 05, 2005

Nederlandse zelfverloochening

In sommige Nederlandse scholen heerst een vlagverbod om allochtonen die aanstoot nemen aan de Nederlandse driekleur te ontzien. Blijkbaar stelt de schooldirectie zich niet de vraag wat allochtonen nog in Nederland te zoeken hebben als ze niet eens de Nederlandse vlag kunnen verdragen.

In sommige scholen is ook het dragen van van Lonsdale-kleding verboden, maar dat is van een andere orde omdat het naar gelang de omstandigheden inderdaad om een provocatie aan het adres van de allochtonen kan gaan. Anders is het wanneer de Nederlandse vlag zelf in het gedrang komt. Men kan stellen dat ook een vlag als provocatiemiddel gebruikt kan worden, maar dan is het nog altijd merkwaardig dat de Nederlandse vlag in die zin überhaupt gebruikt kan worden.

Anderzijds stemt de Nederlandse toestand tot nadenken. Dit jaar zijn er in België immers nogal wat feesten gepland, en die kunnen bijzonder provocatief zijn voor de allochtonen met al dat vlagvertoon. Zou men niet best uit voorzorg alvast de Belgische driekleur op de festiviteiten verbieden, als men al niet het hele gedoe afgelast? Ik kan me amper voorstellen dat de organisatoren zouden willen aanzetten tot discriminatie...

Geen opmerkingen: