maandag, februari 07, 2005

Brussel-Halle-Vilvoorde: Quousque tandem? (15)

Het lijkt erop dat men de publieke opinie er stilaan op aan het voorbereiden is dat er helemaal niets zal gebeuren in het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde. De recentste uitspraken van zowel Karel de Gucht als Didier Reynders toch gaan in die richting. Johan vande Lanotte weet zelfs al wiens schuld het is. In de herfst van verleden jaar werd op dezelfde manier de bevolking voorbereid op het uitstel tot na Nieuwjaar.

Karel de Gucht «wil niemand de garantie geven dat de kwestie nu wordt opgelost.» Hij wil wel dat de kieskring gesplitst wordt, maar wil er geen «idioot hoge prijs» voor betalen. Volgens het Vlaamse regeerakkoord zou er eigenlijk zelfs helemaal geen prijs betaald mogen worden, maar dat regeerakkoord, ook door de VLD ondertekend, lapt hij dus aan zijn laars. Of zoals hij het zelf stelt:
De VLD zal de federale regering Verhofstadt niet laten vallen omdat B-H-V niet is gesplitst.
Karel de Gucht heeft duidelijk zijn lesje geleerd in de affaire rond het migrantenstemrecht: voor de VLD is het aan de macht blijven op federaal niveau heiliger dan wat dan ook, en daar kunnen desnoods de Vlaamse, Liberale en Democratische principes voor opgeofferd worden.

Aan Franstalige kant meent «biechtvader» Didier Reynders dat hij geen verplichting heeft om tot een oplossing te komen:
Je n'ai pas une obligation de résultat dans un dossier comme celui-là.
En als er geen oplossing gevonden kan worden? Zijn collega-«biechtvader» Johan vande Lanotte weet op voorhand al wie de zondaar is:
Le tout est de savoir si le CD&V et la N-VA se montreront raisonnables.
Ach, die dekselse onredelijke Vlamingen die het telkens weer onmogelijk maken om harmonieus samen te leven in België! CD&V en N-VA zouden er ondertussen toch best aan doen er zich op voor te bereiden dat de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde er helemaal niet komt, en hoe ze dat in de Vlaamse regering gaan oplossen zonder al te veel gezichtsverlies lijden.

Geen opmerkingen: