maandag, mei 28, 2007

Leterme liever tweede in Rome

Yves LetermeIn een interview met Luk Alloo op Kies 2007 zegt Yves Leterme dat hij er altijd al van gedroomd heeft federaal Minister van Financiën te zijn. Merkwaardig dat iemand die vandaag de eerste man in Vlaanderen is droomt van een plaatsje als tweede man in België.

Plutarchus schreef dat Cæsar, toen hij door een miserabel dorpje reed op weg naar Spanje, als reactie op het gehoon van één van zijn reisgezellen zei dat hij nog liever de leider in het dorpje zou zijn dan de tweede in Rome. Yves Leterme deelt Cæsars mening niet: hij is blijkbaar nog liever de tweede in een ellendige federale regering dan de eerste in Vlaanderen. Zou hij die uitspraak eerst eens goed doorgepraat hebben met zichzelf? En wat zouden ze daar bij de N-VA van vinden? Hoewel, misschien is hun grootste bekommernis op dit ogenblik wel hun kansen schoon te houden om volgende maand een derderangs postje te mogen bekleden in diezelfde federale regering…

Een ander punt is de schijnbare ambitie die Yves Leterme aan de dag wil leggen voor de verkiezingen van 10 juni. Hij heeft ondertussen al een paar keer herhaald dat hij de CD&V voor de derde maal naar een overwinning zou willen loodsen, en legt daarom de lat op 27%. Een nuchtere blik op de resultaten van de vorige twee verkiezingen leert echter (i) dat er alleen in 2003 van een verkiezingsoverwinning sprake was, want een jaar later gingen CD&V en N-VA samen zelfs 0,1% achteruit, zeg maar een status quo dus, en (ii) dat een score van 27% vandaag moeilijk omschreven zal kunnen worden als een nieuwe kletterende overwinning, want daarvoor moet je toch al meer vooruitgaan dan een klein procentje. Eigenlijk merkwaardig hoe hij erin slaagt een ter plaatse trappelen van zijn kartel in te pakken met een «een mens moet nu en dan eens ambitie hebben,» zonder dat ook maar één journalist het slappe ballonnetje van Yves Leterme zelfs nog maar durft te doorprikken.

Neen, dan heeft hij beter begrepen waar het gevaar voor hem werkelijk schuilt: in zijn eigen partij. Als CD&V nog geen 26% haalt, netto een achteruitgang dus, en hij persoonlijk de kaap van de 400.000 stemmen niet haalt, dan zal hij «zijn verantwoordelijkheid nemen» en zijn mandaat als Minister-President van de Vlaamse regering uitdoen, zegt hij. Volgens mij is dat echter geen «verantwoordelijkheid nemen», maar zich vastklampen aan de macht, terwijl de partij (of het kartel) aanhang verliest, zelfs terwijl ze federaal nog in de oppositie zit en de huidige regering de perceptie tegen heeft op alle mogelijke vlakken. Hij zal in dat geval trouwens al heel blij mogen zijn als hij zijn mandaat zal mógen uitdoen, misschien nog het meest van al omdat er op dit moment eigenlijk niemand klaar staat om het roer over te nemen. Maar een federale ministerpost, en zeker de portefeuille van Eerste Minister, zou in dat geval inderdaad totaal uitgesloten zijn. Elio di Rupo zou zich waarschijnlijk een breuk lachen moest hij die post toch proberen op te eisen. Terecht trouwens.

zaterdag, mei 26, 2007

Merkwaardig peiling van Vers l'Avenir

Waalse peilingen sedert mei 2004De Waalse krant Vers l'Avenir publiceerde begin deze week een peiling die een blauwe vloedgolf over Wallonië voorspelde. Er zit nochtans een luchtje aan deze peiling, maar merkwaardig genoeg merkte niemand van de journalist-peilingsspecialisten die ons land rijk is dat luchtje op. Een Liesbeth van Impe van De Morgen bijvoorbeeld had het te druk om nog eens na te trappen naar De Stemmenkampioen.

Laten we beginnen met een technisch detail, dat toch bij mij al onmiddellijk de wenkbrauwen doet fronsen: de peiling heeft een foutenmarge van 3,2%, maar de percentages voor de respectievelijke partij worden weergegeven met twee cijfers na de komma. Zou het kunnen dat de resultaten van de peiling berekend werden in Excel of Calc, en men zonder verder na te denken de getallen uit het rekenblad overtikte? De standaard opmaak voor percentages geeft in die rekenbladen twee cijfers na de komma weer, maar iemand die iets kent van statistiek weet dat het tweede cijfer na de komma totaal onzinnig is wanneer de foutenmarge 3,2% bedraagt.

Hoe dan ook, door deze flater kan precies berekend (en gecontroleerd) worden hoeveel ondervraagden voor welke partij kozen:

Partij Aantal Percentage
MR 352 34,92%
PS 298 29,56%
cdH 206 20,44%
Ecolo 118 11,71%
Anderen 34 3,37%

1008 100,0%

Als deze tabel iets aantoont, dan wel dat het bureau dat de peiling uitvoerde achteraf niet met de getallen geknoeid heeft of met wegingen werkt.

Er zijn echter nog twee of drie dingen merkwaardig aan deze tabel. Slechts 34 ondervraagden kozen niet voor één van de vier grote partijen, MR, PS, cdH of Ecolo. Van Front National is er echter geen sprake, en dus moet aangenomen worden dat wie voor Front National koos in die pot terecht kwam. In die pot zitten bovendien nog stemmen voor andere, kleinere partijen (bijvoorbeeld de PC, RWF, CAP, CDF of PTB+), terwijl ook nog aangenomen moet worden dat een aantal ondervraagden nog niet wisten voor wie ze zouden stemmen of dat eenvoudigweg niet aan de telefoon wouden vertellen. Hoe dan ook zou uit deze peiling moeten blijken dat het Front National op dit ogenblik minder dan 3,4% van de stemmen in Wallonië zou halen. In de andere peilingen zit die partij nochtans vlot boven de 5%, zoals duidelijk te zien is op de figuur hierboven.

Hoeveel waarde moet en kan men hechten aan een peiling die zo duidelijk aan alle kanten rammelt? Bij De Standaard –één van de kranten die systematisch de resultaten van De Stemmenkampioen verzweeg wegens beneden haar waardigheid van kwaliteitskrant– lijkt men alvast geen graten te zien in deze peiling, en Louis Michel reageert zelfs «enthousiast» op de resultaten ervan. Zeker, ieder zijn pleziertje, maar wanneer men zo'n onzin verkoopt hoeft men wel niet te verwachten dat men verder nog serieus genomen zal worden.

dinsdag, mei 22, 2007

Weinig nieuws in de peiling van De Standaard/VRT

De Standaard en de VRT publiceerden gisterenavond de resultaten van een uitgebreide opiniepeiling. Vergeleken met de vorige en andere peilingen valt er weinig nieuws te melden, en ook de zetelverdeling die uitgewerkt werd ligt in de lijn van de simulaties die hier eerder al te lezen vielen.

Opiniepeilingen 2004-2007Hoewel de de resultaten weinig nieuws bevatten vergeleken met de andere peilingen van de laatste maanden, blijft deze peiling een typische peiling voor De Standaard/VRT met een relatief lage score voor het Vlaams Belang en een nieuwe uitschieter voor Groen!. Verder is de peiling van De Standaard/VRT is de enige waar Vlaams Belangen sp.a-SPIRIT strijden om de tweede plaats; bij de andere peilers zit tussen de twee formaties gewoonlijk een verschil van een foutenmarge of meer.

Opiniepeilingen 2004-2007CD&V-N-VA scoort voor het eerst sedert lang weer onder de grens van de dertig procent. Vergeleken met de verkiezingen van 2004 is dat nog steeds een sterke vooruitgang, maar vergeleken met de peilingen uit die periode staat het kartel vandaag nagenoeg status quo. De peiling is wel nogmaals een bevestiging van het feit dat de partij over haar piek heen is in de peilingen.

Voor het Vlaams Belang geldt een beetje het omgekeerde als voor CD&V-N-VA: vergeleken met de verkiezingen van 2004 staat de partij op verlies, maar vergeleken met de peilingen uit die periode staat ook deze partij vandaag zo goed als status quo. De partij blijft ondertussen verder dalen in de peilingen, en is het afgelopen jaar ongeveer twee procent gezakt.

Opiniepeilingen 2004-2007sp.a-SPIRIT schommelt al een tijdje rond de twintig procent, en blijft dat doen. Open Vld krijgt ondertussen inderdaad een pandoering, maar dat is eigenlijk al oud nieuws. Meer zelfs, de partij lijkt zich op dit ogenblik eerder te stabiliseren op een niveau tussen de zestien en de achttien procent met enige tendensen tot herstel. Het valt overigens op hoe dicht de resultaten voor de twee paarse partijen bij de verschillende peilers bij mekaar liggen.

Opiniepeilingen 2004-2007Groen! stijgt in deze peiling opnieuw tot boven de acht procent. In een reactie hierop was partijvoorzitster Vera Dua uiteraard opgetogen, en de simulatie voor de zetelverdeling gaf de partij maar liefst acht zetels, maar hier moet toch opgemerkt worden dat de groene partij altijd een relatief hoge score behaalt bij De Standaard/VRT, en het bovendien niet de eerste keer is dat de partij er een merkwaardige piek haalt. Een nadere analyse van de zetelverdeling leert trouwens dat de partij niet veel stemmen mag verliezen voor haar zetelaantal letterlijk gehalveerd wordt.

Lijst Dedecker behaalt ook deze keer geen al te best resultaat. Alle peilingen hebben de nieuwe partij tot nu toe ergens tussen de twee en de drie procent gegeven, ver onder de kiesdrempel dus. Interessant aan deze peiling is de opsplitsing per kieskring, die aangeeft dat ook lokaal de Lijst Dedecker weinig of geen kans maakt om de kiesdrempel te halen, ook niet in West-Vlaanderen of Antwerpen. Op 10 juni zullen we weten of dit ook zal kloppen.

Tot slot de zetelverdeling. De verdelingen per kieskring en de totale verdeling wijken niet veel af van de simulaties die hier eerder reeds gepubliceerd werden, en der verschillen gaan vaak over wie de laatste zetel krijgt en wie net uit de boot valt. Het is wel jammer dat er niet vermeld wordt hoe krap de zetels van Groen! eigenlijk zijn, want het is duidelijk dat de partij in nogal wat kieskringen met de laatste zetel gaat lopen, en rekening houdend met het feit dat de partij deze keer uitzonderlijk hoog scoort, bestaat het gevaar dat men die partij een verkeerd beeld voorhangt van hoe de situatie werkelijk is. Uitkijken of ook andere peilers vooruitgang voor Groen! voorspellen en of De Standaard/VRT ze in de volgende peiling zullen bevestigen.

zondag, mei 20, 2007

Hopelijk is ook zij toch wel een beetje veranderd…

Mimount BousaklaHet nieuws sloeg in als een bom: Mimount Bousakla, tot dan senatrice voor de sp.a, duwt bij de komende verkiezingen de Lijst Dedecker in Antwerpen. Op de persconferentie liet ze weten dat niet zij, maar wel de sp.a veranderd is, maar ik hoop voor Lijst Dedecker dat dat een leugentje om bestwil was.

Nu ben ik misschien niet van de slimsten, maar ik lig toch al een paar nachten wakker van de verklaring van Mimount Bousakla dat niet zij maar de sp.a veranderd is. Volgens haar was de nationale sp.a-top immers zo uit op stemmen dat er geen ideologie meer aanwezig was, en dat was één van de redenen waarom ze opstapte. Ik neem aan dat dat betekent dat zij vindt dat er bij Lijst Dedecker wél nog plaats is voor een ideologie –waar ik overigens niet aan twijfel met een zwaargewicht als Boudewijn Bouckaert in de rangen– maar ideologie en ideologie is natuurlijk wel twee. Want hoe zit deze zaak nu eigenlijk werkelijk in mekaar? Ik heb immers altijd gedacht dat de sp.a een socialistische partij was, en als Mimount Bousakla zich een paar jaar geleden als een vis in het rode water thuisvoelde bij de sp.a, is zij dan vandaag bij Lijst Dedecker nog steeds onveranderd socialiste? Of is zij altijd al liberale geweest, en was de sp.a vroeger een liberale partij? Of was haar lidmaatschap van de sp.a reeds van in het begin maar een schijnhuwelijk, een materie waar zij iets van kent? Ik raak er eerlijk gezegd niet aan uit. Misschien moest haar peetvader Jürgen Verstrepen haar maar eens uitnodigen voor een pod- of videocast en er een boompje over opzetten?

Over Jürgen Verstrepen gesproken, reeds op 5 november 2004 deed hij al een oproep aan Mimount Bousakla naar aanleiding van haar uitspraken over fundamentalisme in de Antwerpse moskeeën, om samen «elke dag een moskeetje [te gaan] screenen». Had iemand hen toen verteld dat ze tweeëneenhalf jaar later samen campagne zouden voeren voor dezelfde partij, ze hadden hem of haar ongetwijfeld mentaal gehandicapt verklaard. 't Kan dus verkeren, zoals Bredero al wist. Vandaag zegt Jürgen Verstrepen over haar dat «ze zal meewerken aan de structurele uitbouw van bepaalde thema's zoals immigratie.»

En dat kan best nog interessant worden. Ik heb het partijprogramma van Lijst Dedecker nog eens nageplozen, op zoek naar het standpunt over migrantenstemrecht, maar heb er niets over teruggevonden. Een leemte dus die zij onmiddellijk kan beginnen opvullen. Benieuwd of voorzitter Jean-Marie Dedecker zal kunnen leven met wat Mimount Bousakla hierover zal voorstellen. Bij de stemming hierover een paar jaar geleden was de ene nochtans fervent voorstander en de andere fervent tegenstander, maar misschien is het toch niet alleen de sp.a die de laatste tijd veranderd is. De twee kunnen het bij gelegenheid trouwens ook eens hebben over Mimount Bousaklas handtekening onder de petitie «Weg met “Stadsplan Veilig”», tenzij ook daar misschien vandaag een verandering te noteren zou vallen…

Een andere zaak is dan weer het communautaire luik. Ik hoop werkelijk dat Mimount Bousakla aan dat deel niet zal meewerken. Twee jaar geleden stond zij bijvoorbeeld nog gunstig tegenover een uitbreiding van Brussel, al gaf ze toe dat het haar eigenlijk allemaal geen bal kon schelen. En een jaar eerder was zij nog lid geworden van het selecte groepje Belgische Progressieve Socialisten, zoals zij toen trots lieten weten. Boudewijn Bouckaert zal dus over meer dan de principes van het liberalisme alleen eens een serieus gesprek moeten voeren met de nieuwste aanwinst van Lijst Dedecker.

Ondertussen hoop ik maar dat niemand bij Lijst Dedecker het in zijn hoofd zal halen haar over bepaalde thema's het zwijgen op te leggen, want daar is zij niet voor overgestapt.

zaterdag, mei 19, 2007

VRT-debat met drie

Morgen organiseert de openbare omroep VRT een televisiedebat met de «drie Vlaamse kandidaat-Eerste Ministers». Alleen wil minstens één van de drie niet gezegd hebben dat hij kandidaat is, terwijl een vierde die beweert uitdrukkelijk wel kandidaat te zijn niet alleen niet uitgenodigd werd, maar ook botweg geweigerd wordt. Maar wie wordt eigenlijk het meest gediend door dit debat?

Eerlijk gezegd doe ik mijn hoed af voor de creativiteit die men bij de openbare omroep aan de dag legt om het Vlaams Belang blijvend te kunnen uitsluiten, want dit voorwendsel had ik eigenlijk niet zien aankomen. Maar wat een zootje dus als we de perikelen rond al de kandidaten even op een rijtje zetten. Guy Verhofstadt bijvoorbeeld is één van de genodigden, maar wil eigenlijk geen debat met drie, maar slechts met twee, namelijk alleen met Yves Leterme. Yves Leterme dan weer is de facto kandidaat voor de post van Eerste Minister, maar wil dat niet gezegd hebben. Officieel trekt hij immers alleen maar de Senaatslijst van de CD&V(-N-VA), maar als dat in het belang van het Vlaams volk zou zijn, wil hij zich na 10 juni wel opofferen en de Vlaamse regering verlaten. Enfin, dat is toch wat hij de kiezers wil doen geloven.

Frank Vanhecke werd door de VRT niet uitgenodigd, omdat zijn partij volgens de VRT toch niet in een federale regering wil stappen. Wanneer de partijvoorzitter van het Vlaams Belang vervolgens uitdrukkelijk stelt dat hij wel degelijk kandidaat is om Eerste Minister te worden, antwoordt de VRT eenvoudigweg dat zij hem niet willen geloven. Het is voor het kleinste kind duidelijk dat de VRT hier ver buiten zijn boekje gaat door als openbare omroep een politiek standpunt in te nemen, maar het zal anderzijds ook geen enkel kleinste kind verbazen dat de VRT zich zo gedraagt en er nog weg mee komt ook. Het verschil in behandeling tussen Frank Vanhecke die uitdrukkelijk zegt kandidaat te zijn en voorzitter is van de grootste Vlaams partij, en Yves Leterme die officieel niet eens kandidaat wíl zijn, is in ieder geval opmerkelijk. Een neutrale openbare omroep zou bijvoorbeeld beide heren op hun woord kunnen nemen, en een ander debat met drie kandidaten kunnen organiseren: Frank Vanhecke, Johan vande Lanotte en Guy Verhofstadt. Benieuwd hoe lang het dan zou duren eer ook Yves Leterme zich zou melden als officiële kandidaat voor de post van Eerste Minister. Of dit alles uiteindelijk veel verschil zal uitmaken voor de uitslag van het Vlaams Belang op 10 juni durf ik te betwijfelen, maar het is wel een goede gelegenheid voor een stukje theater dat er bij de achterban van die partij zonder twijfel zal ingaan als zoete koek.

Ondertussen houdt Johan vande Lanotte zich op de vlakte, want hij weet ongetwijfeld dat hij de man is die uiteindelijk het best bediend wordt door een debat met drie. Immers, als de VRT zich de luxe kan veroorloven de voorzitter van het Vlaams Belang links(!) te laten liggen voor zo'n debat, dan kan zij dat a fortiori ook voor de voorzitster van Groen!. Groen! zelf heeft trouwens niet eens de ambitie de Eerste Minister te leveren, maar «eist» een vice-premier van klimaat op. Als het al iets aantoont, dan wel dat men bij Groen! zich deze keer niet al te grote illusies maakt over het komende resultaat, en er ondertussen stilletjes hoopt dat een tripartite mislukt en rooms-rood te krap eindigt om alleen een regering te vormen.

Johan vande Lanotte zal morgen dus volledig vrij spel hebben op de linker- en groene flank van het politieke spectrum, terwijl hij tegelijkertijd door het simpele feit dat hij mee aan de debattafel met Guy Verhofstadt en Yves Leterme mag gaan staan opgetild wordt tot één van de «grote» kandidaten. Zijn probleem in deze campagne is immers reeds van in het begin geweest dat er veel aandacht gaat naar enerzijds het paars-roomse duel tussen Guy Verhofstadt en Yves Leterme en anderzijds het Vlaams-Waalse duel tussen Yves Leterme en Elio di Rupo, en hij voortdurend in de vergeethoek dreigt terecht te komen.

Ter linkerzijde heeft men echter blijkbaar toch bloed geroken: als men Groen! moet opofferen om de sp.a een procentje extra vooruit te kunnen helpen zodat de socialistische familie na 10 juni sterker staat om de portefeuille van Eerste Minister op te eisen, dan weze het zo. Groen! mag er morgen dus niet bij zijn, en ook het Vlaams Belang kan de strategie om Johan vande Lanotte even in de schijnwerpers te plaatsen alleen maar komen verstoren, en dus wordt het een debat met drie. Trouwens, stel je dat even voor zeg: voor het eerst sedert 33 jaar weer een socialistische Eerste Minister: Johan vande Lanotte, één van de eigen kameraden zelf, of anders een homoseksuele Franstalige immigrant van de tweede generatie. Kan het nog beter? En dat mag dus al iets kosten – Bruxelles vaut bien une messe! Hoe dan ook, Johan vande Lanotte mag zijn geloofsbroeders bij de VRT dankbaar zijn voor de organisatie van dit debat.

vrijdag, mei 18, 2007

Leterme premier van een tripartite of rooms-rode coalitie

De verkiezingswedstrijd van Politiek.Net loopt ondertussen al iets meer dan een week, en voorlopig ziet het ernaar uit dat de overgrote meerderheid van de deelnemers verwacht dat Yves Leterme de volgende Eerste Minister wordt aan het hoofd van een tripartite of een rooms-rode regering. Vlaams Belang stevent ondertussen af op een licht verlies tegenover 2004, terwijl slechts weinigen geloven dat Lijst Dedecker op 10 juni de kiesdrempel zal halen.

Opiniepeilingen 2004-2007Over het algemeen kan gezegd worden dat de meningen van de deelnemers van de verkiezingswedstrijd niet veel afwijken van de resultaten van de opiniepeilingen van de laatste maanden. Alleen voor CD&V-N-VA verwachten de deelnemers een resultaat dat lager ligt dan alle drie de traditionele politieke opiniepeilers; voor de andere partijen zitten de resultaten tussen die van de opiniepeilers in.

Opiniepeilingen 2004-2007Zoals gezegd verwachten de deelnemers voor CD&V-N-VA een iets lager resultaat dan wat de opiniepeilers tot nog toe voorspeld hebben, maar nog altijd een duidelijke vooruitgang vergeleken met 2004. Slechts een kleine minderheid verwacht dat het Vlaams Kartel achteruit zal gaan vergeleken met de vorige Vlaamse en federale verkiezingen, maar anderzijds verwacht slechts een even kleine minderheid dat het kartel boven de dertig procent zal eindigen op 10 juni. Het kartel blijft in ieder geval afgetekend de grootste formatie in Vlaanderen

Voor het Vlaams Belang verwachten de deelnemers een lichte achteruitgang vergeleken met 2004, maar een forse vooruitgang vergeleken met 2003. Niemand verwacht dat het Vlaams Belang het op 10 juni slechter zal doen dan in 2003, maar slechts een kwart denkt dat de partij haar score van 2004 zal kunnen verbeteren. De partij blijft wel ruim de tweede formatie in Vlaanderen

Opiniepeilingen 2004-2007sp.a-SPIRIT blijft status quo tegenover 2004, en dat is een stevige achteruitgang vergeleken met de federale verkiezingen van 2003. Opvallend is wel dat er onder de deelnemers een grote consensus bestaat over de score van dit kartel: meer dan de helft denkt dat het kartel een score zal halen die minder dan een halve procent zal afwijken van de uitslag van 2004. Het kartel wordt ondertussen wel de derde formatie van Vlaanderen.

Voor de Open Vld ziet het er beroerd uit volgens de deelnemers van de wedstrijd: niemand gelooft dat de partij erop zal vooruitgang vergeleken met 2004, toen de partij al een enorm verlies leed vergeleken met het jaar ervoor. Gemiddeld voorspelt men een uitslag van 17% voor de partij, maar een kwart ziet de partij onder de 16% zakken, sommigen zelfs tot 14%. Hoe dan ook zakt de liberale partij naar de vierde positie in Vlaanderen.

Opiniepeilingen 2004-2007Groen! verliest lichtjes tegenover 2004, maar blijft gemiddeld ruim boven de kiesdrempel van 5%. Slechts een kleine minderheid ziet de partij opnieuw onder de kiesdrempel duiken, terwijl een kwart denkt dat de partij ook tegenover 2004 een kleine winst zal weten te maken.

Nieuwkomer Lijst Dedecker blijft gemiddeld ruim onder de kiesdrempel, en slechts weinigen zien de lijst boven de kiesdrempel eindigen. Zo goed als niemand ziet de partij boven de 6% stijgen, een indicatie dat Jean-Marie Dedecker met zijn 8% niet tussen de deelnemers zit.

Opiniepeilingen 2004-2007 Over naar de schiftingsvragen, want ook die leveren één en ander aan interessante informatie op. Zo denkt ongeveer drie vierde van de deelnemers dat CD&V de volgende Eerste Minister levert, zeg maar Yves Leterme dus. Ongeveer een zesde denkt dat Johan vande Lanotte van de sp.a de volgende Eerste Minister wordt, terwijl slechts zes procent het op Elio di Rupo houdt. Twee procent denkt dat de Open Vld de volgende Eerste Minister zal mogen leveren, nog minder denken aan de MR en een enkeling wil zelfs geloven dat Frank Vanhecke van het Vlaams Belang misschien wel Eerste Minister zal worden na 10 juni.

Het is eigenlijk jammer dat er geen Franstalige tegenhanger bestaat voor deze verkiezingswedstrijd, want het zou interessant zijn om te weten of ook de Walen zo massaal verwachten dat Yves Leterme de volgende Eerste Minister wordt, en niet geloven in de kansen van Elio di Rupo. Het is best mogelijk dat beneden de taalgrens dezelfde vraag een radicaal ander resultaat zou opleveren.

Opiniepeilingen 2004-2007Een schiftingsvraag die misschien iets minder gevoelig is aan de communautaire bril die men op heeft, is welke coalitie er deze zomer uit de bus zal komen. Ongeveer een derde denkt dat het een tripartite zal worden, terwijl een fractie minder denkt aan een rooms-rode coalitie. Ook rooms-rood-groen maakt een kans, maar in een voortzetting van paars of een heropstanding van paars-groen gelooft vrijwel niemand. En letterlijk niemand durft te wedden op een rooms-blauwe coalitie.

Het is opmerkelijk dat ondanks de dure eden die CD&V en N-VA gezworen hebben over een staatshervorming, er blijkbaar meer deelnemers geloven in een federale regering die niet over een bijzondere meerderheid zal beschikken (rooms-rood of rooms-rood-groen) dan een tripartite die daar wel over zal beschikken.

Opiniepeilingen 2004-2007Splitsen we de resultaten uit naar hoe vaak elke partij aangekruist wordt als lid van de volgende federale regering, dan blijkt dat rooms en rood goed vertegenwoordigd zijn. De meeste deelnemers geloven trouwens ook dat SPIRIT en N-VA hun respectievelijke kartelpartners in de regering zullen volgen, of het nu om een tripartite of een room-rode regering gaat. Merk op dat ook bij een rooms-rode regering zonder bijzondere meerderheid de deelnemers verwachten dat de N-VA tot de coalitie zal toetreden.

Voor de liberale partijen ziet het er echter niet zo goed uit. Minder dan de helft van de deelnemers ziet hen na de verkiezingen nog deelnemen aan de macht. En ongeveer een zevende ziet de groene partijen terug hun intrede doen in de federale regering na de verkiezingen. Vlaams Belang, FN en Lijst Dedecker maken volgens de deelnemers weinig of geen kans om een federaal minister te mogen leveren deze zomer.

Opiniepeilingen 2004-2007Wat het vertrouwen in de peilers betreft, vallen er geen verrassingen te noteren. Ongeveer een derde denkt dat de verkiezingswedstrijd van Politiek.Net de beste prognose zal leveren voor de verkiezingsuitslag, op afstand gevolg door de peiling van La Libre Belgique en daarna De Standaard/VRT. Ongeveer één op tien deelnemers denkt dat Le Soir/RTBf het best de uitslag van 10 juni zal kunnen voorspellen, terwijl enkelen denken dat de drie laatste verkiezingen alle peilers zullen weten te kloppen.

Het meest opmerkelijke van al deze resultaten is misschien wel dat er samen meer deelnemers geloven in een rooms-rode of room-rood-groene regering dan in een tripartite. De kans dat de Open Vld na 10 juni federaal van de macht verdreven zal worden, wordt door meer dan de helft van de deelnemers als reëel ervaren, en vrijwel niemand gelooft dat Guy Verhofstadt nog zal mogen voortzetten als Eerste Minister. Dat laatste zou trouwens opmerkelijk zijn als vertegenwoordiger van een partij die tegenover de vorige federale verkiezingen ongeveer een derde van haar aanhang dreigt te verliezen.

Deelnemen aan de verkiezingswedstrijd van Politiek.Net kan nog tot en met 9 juni op www.politiek.net/verkiezingen.

donderdag, mei 17, 2007

Hoofddoeken en de vrije keuze van Groen!

Verkiezingsaffiche van Groen! in AntwerpenGroen! wil in Antwerpen een campagne voeren onder de slogan «Met of zonder hoofddoek: 't Stad is van iedereen». Bij die campagne hoort een affiche die een jonge moslima met een hoofddoek toont.

Toen ik de affiche zag, dacht ik eerst even dat het ging om een affiche van het Vlaams Belang. Ik weet nog altijd niet of het wel zo een geniaal idee is van Groen! om Antwerpen vol te hangen met verkiezingsaffiches met daarop een moslima met een hoofddoek. Het is best mogelijk dat de partij zelf met deze campagne enkele kiezers zal weten te bekoren, maar ik vermoed dat er door deze affiche evenveel naar het Vlaams Belang gedreven zullen worden, indien niet meer, al zal het Groen! niet zijn dat hiervoor zal moeten bloeden.

Wat de campagne en de slogan zelf betreft, het is duidelijk waar de partij de mosterd gehaald heeft: de Pro-Choice-campagnes uit de VS. Meyrem Almaci verwoordt het immers zo: «Groen! is niet voor of tegen een hoofddoek. We spreken ons uit voor vrije keuze, voor het recht om je identiteit te behouden.» En ook in een reactie op een commentaarstuk van Mathias Danneels legt ze nogmaals de nadruk op de vrijheid van keuze: «Wat betreft ons hoofddoekstandpunt kiezen wij expliciet voor de vrije keuze.» De tactiek is eenvoudig: men verschuift de aandacht van de hoofddoek (of abortus) naar de vrijheid van keuze (en wie kan daar nu tegen zijn, nietwaar…), en wast vervolgens de handen in onschuld, want men neemt zelf zogezegd geen stelling in.

Deze houding is uiteraard slechts een constructie, die moet camoufleren dat de partij zich op een gevaarlijk hellend vlak begeeft. Zo zegt de partij dat een hoofddoekenverbod de kansen op de arbeidsmarkt verkleint voor diegenen die effectief gedwongen worden een hoofddoek te dragen, een groep die reeds kwetsbaar was op voorhand. Dit houdt echter een capitulatie in tegenover hen die hun vrouwen en zussen dwingen, en de vraag is dan ook hoever de partij bereid is hen tegemoet te komen. Immers, vandaag gaat het om een hoofddoek achter het loket, morgen om gescheiden loketten voor mannen en vrouwen, want we willen toch niet de kansen op de arbeidsmarkt verkleinen voor die vrouwen die van hun man of broer geen contact met het andere geslacht mogen hebben, ja toch? En overmorgen lopen de vrouwen van Groen! zélf met een hoofddoek rond, kwestie van de kansen van de moslimmannen op de arbeidsmarkt niet te verkleinen…

Overigens, om even terug te komen op het commentaarstukje van Mathias Danneels: de campagne van Groen! counteren met de vrouwenbesnijdenis was misschien niet helemaal ter zake, maar anderzijds gaat Meyrem Almaci in haar reactie toch ook wel zeer kort door de bocht. In Somalië bijvoorbeeld is vrouwenbesnijdenis heel sterk verbonden met de islam, en in het algemeen blinkt de islam niet uit door harde veroordelingen van de vrouwenbesnijdenis, integendeel zelfs. En haar verdediging als dat de vrouwenbesnijdenis niet in de islam (sic, maar ze bedoelt ongetwijfeld de Koran) zou staan kan gemakkelijk naar haar teruggestuurd worden met de vraag waar in de Koran staat dat vrouwen een hoofddoek moeten dragen. Misschien is de hoofddoek net zoals de vrouwenbesnijdenis wel historisch een culturele traditie die niets met de islam te maken heeft? Dat ze het anders misschien eens in Turkije gaat vragen!

Een ander opmerkelijk aspect is dat volgens Meyrem Almaci –en daarbij verwijst ze ook naar BOEH (Baas over eigen hoofd) en het Vrouwen Overleg Komitee– de hoofddoek niet het kernprobleem is. Als dat waar is, waar maken Groen! en BOEH zich dan eigenlijk druk om? Meer zelfs, als de hoofddoek toch maar een bijkomstigheid is, waarom plaatst de Antwerpse afdeling van Groen! het dan zo prominent op zijn affiches en maakt het er een verkiezingsthema van? Gelukkige stad waar alles zo perfect verloopt dat men het in het heetst van de verkiezingsstrijd over pietluttigheden kan hebben!

Tot slot ook nog even iets over het principe van de vrije keuze zelf. Het is immers ironisch dat uitgerekend die partij die in de korte tijd die ze aan de macht was uitblonk door regelneverij op alle mogelijke vlakken, en verder steeds bijzonder dogmatisch optreedt, vandaag een lans wil breken voor de vrije keuze. Hoe zit het immers bijvoorbeeld met de vrije keuze van de werkgever, als die niet moet hebben van diversiteit op de werkvloer? Wat met een verhuurder van flats: krijgt die voortaan ook de vrije keuze om al dan niet aan allochtonen te verhuren? En als ik morgen een kantelpoort bestel, zal ik dan de vrije keuze hebben liever geen Marokkaan over de vloer te krijgen om die te installeren? Ik meen mij namelijk te herinneren dat Groen! daar een totaal ander standpunt over heeft.

woensdag, mei 16, 2007

Debat Leterme-Verhofstadt bij VTM

Vlaamse TelevisiemaatschappijGuy Verhofstadt drong al een tijdje aan op een rechtstreeks («presidentieel») debat met Yves Leterme, terwijl Yves Leterme ontwijkend bleef reageren, maar vandaag bleek dat VTM zo'n debat al een tijdje geleden gepland heeft. Wie speelt er hier met wiens voeten?

Merkwaardige zaak: ofwel voerden Guy Verhofstadt en Yves Leterme de laatste dagen een bedenkelijk stukje komedie op, ofwel verkoopt VTM onzin wanneer het beweert dat het een debat tussen de twee kopstukken al een tijdje gepland heeft. Het debat zou ongeveer een half uur duren, toch voldoende om over een paar programmapunten eens uitgebreid te kunnen discussiëren, en veel meer is misschien hoe dan ook niet haalbaar voor het Vlaamse publiek.

De vraag is echter wat er de laatste dagen eigenlijk werkelijk gebeurd is. Was Guy Verhofstadt vergeten dat hij al een afspraakje voor een tête-à-tête met Yves Leterme in de lokalen van de VTM had, en bleef hij daarom maar doordrammen over dat debat? Speciale vorm van openheid hebben ze daar dan wel bij de Open Vld. Was Yves Leterme op zijn beurt dan dat afspraakje óók vergeten, of wilde hij het geknakte blauwe riet niet breken door Guy Verhofstadt voor schut te zetten met het eenvoudige antwoord dat dat debat toch al lang gepland is? Van respect voor de kiezer gesproken! Hij is nog geen Eerste Minister en belazert nu reeds zes miljoen Vlamingen – wat zal dat worden nà 10 juni?

Of klopt wat men bij VTM beweert niet, en is het debat pas zeer recentelijk afgesproken? Tenzij de komedie van Guy Verhofstadt en Yves Leterme inderdaad pure komedie was, kan dat niet anders dan vandaag of gisteren gebeurd zijn. Merkwaardig dan dat Guy Verhofstadt en Yves Leterme de televisiezender niet even op zijn plaats zetten, want beide heren politici komen door de bewering van VTM nogal leugenachtig over. En politici die het moeten hebben van hun geloofwaardigheid zouden zoiets toch niet zomaar mogen laten gebeuren. Jammer dat geen enkele krant of concurrent deze zaak eens wat nauwer onder de loep neemt!

maandag, mei 14, 2007

Blauwe kat in nood

Guy VerhofstadtEen kat in nood maakt rare sprongen, en Guy Verhofstadt en de Open Vld hebben de laatste tijd aangetoond dat dat ook geldt voor blauwe katten.

De campagne van de Open Vld loopt niet lekker, om niet te zeggen ronduit vierkant, en soms zelfs dat nog niet. Misschien moet men zich bij de Open Vld stilaan eens gaan bezinnen over de rol (en misschien vooral het loon) van Noël Slangen daarin, tenzij men denkt dat het zonder hem nog slechter had gekund.

Het is immers duidelijk dat de partij absoluut geen greep heeft op de huidige verkiezingscampagne, en dat is dodelijk voor een politieke partij. Zo schreeuwt de partij al enkele weken krampachtig uit dat ze inhoud wil zien, maar hangt ondertussen Vlaanderen vol met een Verhofstadt-affiche waar niet eens het partijlogo opstaat. Die affiche zou overigens moeten passen in een «presidentiële campagne», een kopie van wat Patrick Janssens verleden jaar in Antwerpen deed dus. Een reclamestrategie die niet meer is dan een kopie van de vorige campagne van een grote concurrent is zelden een succes. Het is overigens ironisch dat uitgerekend de man die de partij de laatste acht jaar volledig in de vernieling reed omwille van zijn persoonlijke ambities vandaag het partijlogo niet op zijn verkiezingsaffiches plaatst. Het omgekeerde zou misschien logischer geweest zijn, en de Open Vld meer stemmen opleveren.

En de Open Vld kopieert wel meer. Enkele weken geleden zag Guy Verhofstadt immers het communautaire licht, en vond het plotseling ook nodig dat er een nieuwe staatshervorming kwam. Zeggen CD&V en N-VA dat ondertussen niet al drie jaar? En zou deze ingeving door iets anders ingegeven zijn dan het besef dat de liberalen na de verkiezingen weinig kans maken om aan de federale bak te komen als er geen bijzondere meerderheid nodig is? Van een inhoudelijk argument is er dus weinig sprake, temeer daar uitgerekend de Open Vld nu al enkele weken behoorlijk wat energie steekt in het verwerpen van alle vormen van separatisme (behalve dat van 1830, of wat dacht je), met idiote slogans als dat we allemaal toch wel mensen zouden zijn. Als dat waar zou zijn, vraag je je af waarom de Franstaligen in de Rand er zoveel problemen van maken om een paar woordjes van de Nederlandse mensentaal te leren en op Vlaamse lijsten te stemmen bij de verkiezingen.

Ook de ruzie binnen de Vlaamse regering over de positie van Yves Leterme kan bezwaarlijk inhoudelijk genoemd worden. Weinig meer dan een ordinair «Houd de dief!» is dat uiteindelijk niet. De Open Vld eist van de CD&V duidelijkheid over wat er na 10 juni zal gebeuren, maar wil de partij bijvoorbeeld vandaag zelf al kleur bekennen over wie ze zal steunen na 10 juni: Yves Leterme of Elio di Rupo? Of meent de partij dat de kiezer, met de peilingen van het laatste jaar in het achterhoofd, de kandidatuur van Guy Verhofstadt echt ernstig moet nemen? Of Elio di Rupo voor een vervanger aan het hoofd van de Waalse regering zal moeten zorgen als hij informateur of formateur zou worden is echter zeer de vraag, en Louis Michel neemt gewoonweg vakantie uit de Europese Commissie om campagne te voeren. Misschien is de Europese Commissie voor de Open Vld wel niet zo belangrijk als de Vlaamse regering?

Over de kandidatuur van Yves Leterme gesproken: de laatste dagen heeft Guy Verhofstadt echt wel zijn best gedaan om te bevestigen dat Yves Leterme wel degelijk de enige echte kandidaat-premier aan Vlaamse zijde is door zijn vraag –of moeten we zeggen smeekbede– voor een rechtstreeks debat met Yves Leterme. Waarom immers Yves Leterme? Is een debat met Johan vande Lanotte niet goed genoeg? Of een debat met drie, zoals de VRT op 20 mei wil organiseren? En als de partij toch zo tegen separatisme is, waarom niet eens met Frank Vanhecke? Yves Leterme zou een fles wijn naar Guy Verhofstadt moeten sturen voor de presidentiële campagne die hij de laatste dagen voor hem gevoerd heeft!

Tot slot de uitspraak van Guy Verhofstadt van gisteren, als zou het partijprogramma van de CD&V niet meer zijn dan een afgezwakte versie van het paarse regeringsbeleid. Het verschil tussen het rode en het blauwe partijprogramma is dankzij de paarse regering al een paar jaren zoek, en nu beweert Guy Verhofstadt dat ook de christen-democraten niet meer dan wat verwaterde paarse wijn in roomse zakken zouden verkopen. Waar hebben we die stelling nog horen verkondigen? Was dat niet bij het verguisde Vlaams Belang, dat met zijn schandelijke apenaffiche in zijn precampagne precies hetzelfde beweerde als wat Guy Verhofstadt vandaag zegt?

Ziedaar de rare sprongen van de laatste dagen van de Gentse blauwe kat in nood, want het is eigenlijk toch al ver gekomen dat de kandidaat-Eerste Minister van de Open Vld niet alleen de vorige verkiezingscampagne van de socialistische burgemeester van Antwerpen moet recycleren, maar bovendien ook de retoriek van de precampagne van het Vlaams Belang overneemt en verder de suprematie van de kandidatuur van zijn grootste concurrent Yves Leterme herhaaldelijk blijft onderstrepen. Hoeveel zou Noël Slangen voor zo'n draak van een mediacampagne eigenlijk betaald worden?

zondag, mei 13, 2007

Open Vld: Provincie Leuven en Brussel-Halle-Vilvoorde?

Provincies Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven bij de Open VldPijnlijk: de verkiezingssite van Open Vld vraagt de bezoeker in welke provincie hij woont, maar Vlaams-Brabant komt niet in het lijstje voor. Blijkbaar zit men zelfs bij de Open Vld serieus in de knoop met de Belgische staatsconstructie. Merkwaardig hoe een partij die door de Belgische warboel er niet meer in slaagt het onderscheid te maken tussen provincies en kieskringen toch nog straffe uitspraken wil doen over staatshervormingen en separatisme.

Als deze flater al één ding duidelijk maakt, dan wel dat de Vlamingen niet op de Open Vld hoeven te rekenen om bij de komende communautaire onderhandelingen hun belangen te verdedigen of te vrijwaren. Dat wil zeggen, als er nog Vlamingen (of flamingante Belgen) rondliepen die in die illusie verkeerden. Het is immers correct dat het oorspronkelijk de bedoeling was dat de kieskringen zouden samenvallen met de provincies, maar zoals bekend bestaat er zoiets als de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, en in het bijzonder Franstaligen in Halle-Vilvoorde die zich niet willen neerleggen bij het feit dat zij in Vlaanderen wonen. Had men bij de Open Vld ook maar enige gevoeligheid gehad op dat punt, zou men zulke fout niet eens kúnnen maken hebben. Dat dit echter wel kan, en dan nog wel onder een partijvoorzitter die ooit nog zijn carrière begonnen is bij de Volksunie, zegt veel. Heel veel.

Tenzij natuurlijk. Ik heb het partijprogramma van de Open Vld nog niet volledig nagelezen, maar misschien zitten ze in de Melsensstraat wel met een wit konijn in hun hoed om het probleem-Brussel-Halle-Vilvoorde eens en voor goed op te lossen? Als je van de provincies geen kieskringen kan maken, maak dan van de kieskringen provincies. Dat ze daar nog niet eerder aan gedacht hebben! Gedaan dus met de provincie Vlaams-Brabant, leve de provincies Leuven en Halle-Vilvoorde. Wie gaat daar tegen zijn? De sp.a van Louis Tobback uit Leuven? Of de CD&V van Jean-Luc Dehaene uit Vilvoorde? En Halle-Vilvoorde wordt dan een eigen kieskring met apparentering met Brussel, net zoals Waals-Brabant. Dat de flamingante anti-Belgen dan maar eens komen bewijzen dat ongrondwettelijk zou zijn!

zondag, mei 06, 2007

Mentaal gehandicapten

Silvio BerlusconiHerman de Croo meent dat flaminganten mentaal gehandicapt zijn, Silvio Berlusconi is dezelfde mening toegedaan over al wie niet voor rechts stemt in Palermo. En beiden trekken hun woorden terug: Berlusconi zei dat het maar een grapje was, terwijl De Croo zich verontschuldigde tegenover de gehandicapten.

Het moet eigenlijk hard aankomen bij de zelfverklaarde intelligentsia die Noord-België rijk is: amper een paar dagen geleden nog monkelden ze binnensmonds met de uitschuiver van Herman de Croo, want, alles wel beschouwd, er lopen er onder hen maar weinig rond die niet vinden dat flaminganten niet in speciale instellingen thuis zouden horen. En als Herman de Croo over de schreef zou gegaan zijn, dan inderdaad tegenover mentaal gehandicapten. Die verdienen immers respect. Vandaag doet Silvio Berlusconi precies hetzelfde als Herman de Croo, alleen is het deze keer links dat het slachtoffer van de vergelijking moet zijn. En dat maakt dat de zaak deze keer natuurlijk helemaal anders is: deze keer zijn het niet de mentaal gehandicapten die geschoffeerd werden omdat ze met links vergeleken werden, maar wel links omdat ze met mentaal gehandicapten vergeleken werden. Stel je even voor!

Als deze twee zaken al één ding duidelijk maken, dan wel dat er een klare rangorde bestaat in de media: aan links mag niet geraakt worden, mentaal gehandicapten verdienen respect, maar flaminganten mag men uitmaken voor rotte vis zonder dat daar iemand over maalt. Tenzij om excuses tegenover de rotte vis te eisen. Het is echter wel merkwaardig dat men in de berichtgeving in Vlaanderen wel de link weet te leggen van de «mentaal gehandicapten» van Berlusconi naar zijn «klootzakken» van verleden jaar, maar niet naar de «mentaal gehandicapten» van Herman de Croo van amper een week of twee geleden. Zou dat iets te kies liggen, heren en dames journalisten – of moet ik schrijven typisten en vertalers van internationale persberichten zonder enig eigen reflectievermogen? Misschien kan één of andere hippe columnschrijvelaar er anders tegen maandag wel iets mee doen. Feit is dat Silvio Berlusconi, zonder het zelf te weten en vanop zo'n duizend kilometer afstand Herman de Croo en zijn heimelijke supporters eens ferm de broek heeft afgedaan omwille van hun gehuichel. Je zou warempel nog gaan denken dat Silvio Berlusconi een geheime lidkaart van Forza Flandria op zak heeft!

Wat me echter enorm ontgoochelt in Silvio Berlusconi is dat hij zijn woorden terugtrok. Hij had beter volhard in de boosheid, en geantwoord dat zijn rechtse kiezers al jaren moeten aanhoren dat er bij hen toch wel een vijs moet loszitten als ze voor rechts kiezen, en dan zeker voor een rechtse Berlusconi. Hoe dikwijls hebben al moeten aanhoren dat «linkse intellectuelen» een pleonasme zijn, en «rechtse intellectuelen» een contradictio in terminis? (Met excuses aan mijn rechtse lezers voor zulke moeilijk woorden, niet waar.) En als er dan al eens een intellectueel ontdekt zou worden tussen het rechtse gepeupel, is de ondertoon gezet: wat jammer toch van de verspilling van zulk intellect aan het rechtse gedachtengoed. Ondertussen mogen en mochten linkse intellectuelen hand- en spandiensten verlenen aan de meest moorddadige régimes, zonder ter verantwoording geroepen te worden of wat dan ook. Voor sommigen was het vaak zelfs het ultieme bewijs van hun hogere intellect!

En meer zelfs, links maakt er graag een sport van om over rechtse achterlijkheid ook een wetenschappelijk sausje te gieten. Hoeveel wetenschappelijke studies zijn er ondertussen al in Vlaanderen gepubliceerd die zwart op wit moeten aantonen dat de kiezers van het Vlaams Blok/Belang laag geschoold zijn, als ze al geschoold zijn? Dat de mandatarissen ervan in de verscheidene parlementen en raden niet bepaald grote lichten zijn? En wie herinnert zich nog het lijstje met de IQs van de Amerikaanse presidenten dat een paar jaar geleden plots opdook, en waaruit moest blijken dat George W. Bush de domste Amerikaanse president ooit was? De studie was een hoax natuurlijk, maar ging er anders wel in als zoete koek. Trouwens, over George W. Bush gesproken, bestaan zijn kiezers niet uitsluitend uit achterlijke idioten, religieuze fanatiekelingen en kapitalistische schurken, de twee laatste categorieën overigens niet meer dan subvarianten van de eerste? Ik kan me niet voorstellen dat een links politicus of commentator ooit voor zulke stellingen in de pers zijn excuses zou moeten aanbieden.

zaterdag, mei 05, 2007

Verkiezingswedstrijd Politiek.Net

Wie nu al denkt te weten hoe de verkiezingsuitslag er op 10 juni zal uitzien en hierover een gokje wil wagen kan vanaf vandaag weer terecht bij de traditionele verkiezingswedstrijd van Politiek.Net.

dinsdag, mei 01, 2007

Lijst Dedecker opnieuw ver onder de kiesdrempel

Le Soir en RTBf hebben op iets meer dan een maand voor de federale verkiezingen een nieuwe peiling laten uitvoeren. Opnieuw blijft Lijst Dedecker ver onder de kiesdrempel steken. Verder klopt de conclusie dat de liberalen de premier niet zouden mogen leveren, maar daar kan ook aan toegevoegd worden dat het een dubbeltje op z'n kant zal worden voor Yves Leterme en Elio di Rupo, met voorlopig een licht voordeel voor Yves Leterme.

Opiniepeilingen 2004-2007De resultaten van deze peiling zijn opvallend gelijklopend met de twee andere peilingen van een maand geleden. Meer zelfs, de afwijkingen met de peilingen van maart vallen allemaal binnen de foutenmarge: de grootste afwijking is die voor het Vlaams Belang, dat bij La Libre Belgique in maart 2,0% hoger scoorde. Belangrijkste nieuws is misschien echter dat dit de derde peiling is die bevestigt dat de Lijst Dedecker weinig of geen kans maakt om in juni de kiesdrempel te halen. Een simulatie voor de zetelverdeling leert verder dat socialisten en christen-democraten even groot worden, waarbij CD&V-N-VA afgetekend de grootste partij wordt in de Kamer.

Opiniepeilingen 2004-2007Voor CD&V-N-VA bevestigt de peiling overigens de lichtjes dalende trend van de laatste maanden. De vorige peiling van Le Soir en RTBf is echter zo oud dat de piek die het kartel bij de twee andere peilers had niet zichtbaar is. Voor het Vlaams Belang zijn de resultaten bij de drie peilers veel meer gelijklopend, en de partij is er gemiddeld ongeveer twee procent op achteruit gegaan de laatste twaalf maanden. Daarmee staat ze trouwens vandaag in de peilingen op ongeveer hetzelfde niveau als vlak voor de verkiezingen van 2004.

Opiniepeilingen 2004-2007sp.a-SPIRIT blijft rond de twintig procent schommelen, deze keer met een score er net boven. Gemiddeld zit het kartel daarmee op hetzelfde niveau als de verkiezingsuitslag van 2004, maar een goede twee procent onder dat van de laatste peilingen van voor die verkiezingen. Dan zijn de zaken voor de Open Vld duidelijker: de partij staat een groot verlies te wachten, en de vraag is alleen maar hoe groot dat verlies zal zijn. Vergeleken met de verkiezingen van 2004 gaat het daarbij al gauw om een derde van de aanhang.

Opiniepeilingen 2004-2007Groen! blijft stabiel tussen de zes en de zeven procent, genoeg om met wat reserve de kiesdrempel te halen in een aantal van de kieskringen. Voor Lijst Dedecker geeft deze peiling dan weer een resultaat dat tussen dat van de twee andere peilers ligt, en daarmee ver onder de kiesdrempel. Tenzij de lijst in Antwerpen of West-Vlaanderen lokaal kan stunten dankzij de naambekendheid van Jurgen Verstrepen of Jean-Marie Dedecker zit er voor die lijst dus voorlopig geen zitje in de Kamer in.

Over naar een simulatie voor de zetelverdeling in de Kamer, deze keer op basis van het gemiddelde van de laatste peilingen van de drie peilers. Wat onmiddellijk opvalt is dat CD&V-N-VA afgetekend de grootste partij in de Kamer wordt. De liberale familie verliest veel pluimen, zowel aan Vlaamse als aan Nederlandstalige zijde, maar socialisten en christen-democraten komen in deze simulatie op precies evenveel zetels uit. Dat geeft meteen een licht voordeel voor CD&V-N-VA om als grootste partij de post van Eerste Minister te mogen opvullen – Yves Leterme dus.

Ook over de mogelijke coalities kan één en ander gezegd worden. In principe zijn alle zes «redelijke» coalities mogelijk (paars, paars-groen, tripartite, rooms-rood, rooms-rood-groen en rooms-blauw). Alleen een tripartite beschikt daarbij over een bijzondere meerderheid om de Grondwet te kunnen hervormen, en die meerderheid is zeer ruim. Kijken we echter naar de meerderheden binnen de taalgroepen, dan blijkt dat noch paars noch paars-groen aan Vlaamse zijde over een meerderheid beschikken. Rooms-blauw dan weer heeft aan Franstalige zijde net geen meerderheid. Op basis van die regel blijven er dus nog slechts drie mogelijke coalities over: een tripartite, rooms-rood en rooms-rood-groen. Merk op dat slechts in één ervan de liberalen vertegenwoordigd zijn, wat kan verklaren waarom de Open Vld recentelijk zoveel belang is beginnen hechten aan een staatshervorming.

Coalitie Uitslag 2003 Prognose 2007 NL FR
Paars 97 76 36 40
Paars-groen 101 84 41 43
Tripartite 126 119 66 53
Rooms-rood 77 86 49 37
Rooms-rood-groen 81 94 54 40
Rooms-blauw 78 76 47 29

Deze simulatie moet natuurlijk met een grote korrel zout genomen worden, maar het is hoe dan ook duidelijk dat als paars, paars-groen of rooms-blauw aan een meerderheid zouden raken, die meerderheid niet bepaald ruim zal zijn en daarom moeilijk werkbaar. Het is daarom niet ondenkbeeldig dat de volgende federale regering van start zal gaan als een tripartite, met als vangnet een afslanking naar een rooms-rode coalitie na de staatshervorming moesten er onderweg problemen optreden.