zaterdag, februari 26, 2005

Opiniepeilingen, opiniepeilingen, opiniepeilingen

De Standaard brengt vandaag de resultaten van een nieuwe opiniepeiling, en besluit, voor de zoveelste keer, dat het Vlaams Belang aan zijn plafond zit.

In de bijhorende commentaar waarschuwt de krant er zelf voor dat men aan de hand van deze peiling niet kan beginnen spreken van een «nakende deemstering», en Bart Sturtewagen geeft zich zelfs helemaal bloot waar hij dat laatste «wishful thinking» noemt. Maar toch ademt de bespreking van de resultaten de hoop uit dat het nu eindelijk toch maar eens gedaan is met de gestage groei van het Vlaams Belang. Ik ben eerlijk gezegd ondertussen al de tel kwijt over hoe vaak de krant al voorspeld heeft dat de partij aan haar plafond zit, en vrees dat het voor de redactie weer een pijnlijk ontwaken zal worden bij de volgende verkiezingen.

Hoe dan ook, het is misschien interessanter om de evolutie van het Vlaams Belang te vergelijken met die van het Vlaams Kartel (CD&V en N-VA), en dat voor de drie opiniepeilingen die regelmatig verschijnen, namelijk die van De Standaard-VRT (DSVRT), La Libre Belgique-VTM-Het Laatste Nieuws-RTL (LLBVTMHLNRTL) en Le Soir-RTBf (LSRTBf). Alle drie hebben sedert de verkiezingen van 13 juni 2004 twee peilingen uitgevoerd, zodat men stilaan trenden kan beginnen meten. Een paar dingen vallen op:
  • Alleen bij De Standaard scoort het Vlaams Kartel twee keer boven de 27%, en alleen bij La Libre Belgique scoort het twee keer onder de 25%. De peilingen van Le Soir liggen mooi tussen die van De Standaard en het Vlaams Kartel, en schommelen rond de uitslag van de laatste verkiezingen.
  • Alleen bij De Standaard scoort het Vlaams Belang twee keer slechter dan bij de verkiezingen, en is de trend dalend. Le Soir geeft een fikse sprong voor het Vlaams Belang, terwijl La Libre Belgique een voorzichtig stijgende trend geeft.
  • Merkwaardig is ook dat op minder dan twee weken van mekaar het Vlaams Belang een duik zou maken van maar liefst 4,4%.
Aan de grafiek werden ook de vlottende gemiddelden voor de twee partijen toegevoegd. De gemiddelden werden genomen over de drie opiniepeilingen, met interpolaties tussen de vorige en de volgende peiling waar er geen resultaten voorhanden zijn. Voor het Vlaams Kartel resulteert dat in een gemiddelde dat amper beweegt, en vandaag een stijging van 0,08% aangeeft. Voor het Vlaams Belang geeft dit een stijging van 0,53%, ook niet bepaald veel dus, en bovendien is de trend dalend sedert november.

Conclusie? Ik denk dat het Vlaams Kartel vooral ter plaatste trappelt, en dat het Vlaams Belang lichtjes stijgt. Opiniepeilingen onderschatten gewoonlijk de aanhang van het Vlaams Belang, en Vlaams Belang en Vlaams Kartel zijn dus waarschijnlijk op dit ogenblik aan mekaar gewaagd. Wat de partijen betreft is het ongetwijfeld zo dat het Vlaams Belang nog steeds de grootste Vlaamse partij is.

Geen opmerkingen: