zaterdag, februari 12, 2005

Klassenstrijd van de PS

In welke eeuw zou de PS zich mentaal bevinden? Ik gok op de negentiende eeuw. Het voorstel om de eerste klasse bij de NMBS af te schaffen is geen alleenstaand geval. In het (Franstalige) onderwijs komt nu het Latijn onder vuur, «tenzij aangetoond wordt dat het Latijn niet gebruikt wordt om onderscheid te maken tussen sterke en zwakke leerlingen», aldus Marie Arena.

Het is al langer bekend dat socialisten een broertje dood hebben aan onderwijs dat toelaat dat sterkere leerlingen een steviger pakket voorgeschoteld krijgen dan de zwakkere. Gelijke kansen moeten immers ook resulteren in gelijke resultaten, en dus moet men maar naar beneden nivelleren. Nog erger wordt het wanneer scholen openlijk sterkere en zwakkere richtingen inrichten, en daarbij het Latijn gebruiken als ijkmiddel. Afschaffen die boel dus! Bij de PS is de klassenstrijd nog niet dood.

In Noorwegen is het onderwijs van het Latijn al lang afgeschaft. Wie hier in het middelbaar Latijn wil leren, kan enkel nog terecht bij Oslo katedralskole. Gevolg is dat de kennis van de Romeinse beschaving in Noorwegen vrijwel tot nul herleid is. Referenties naar Cicero of Cæsar kan men maar beter achterwege laten, en uitdrukkingen als «ante meridiem» zijn een compleet mysterie voor de meeste universitairen heb ik al tot mijn scha moeten ondervinden. Wie in een avondcursus wat Russisch, Fins of Esperanto probeert te leren wordt er vaak voor het eerst in zijn leven geconfronteerd met het exotische begrip «naamvallen». Dat wil zeggen, buiten de occasionele Noor die dan toch Duits als derde taal koos, en zelfs in de klas oplette, wat niet altijd het geval is (Frans en Spaans zijn veel populairder dan Duits als derde taal).

De Franstaligen organiseren hun onderwijs natuurlijk zoals ze willen, en sociale ongelijkheid is niet bepaald een goed dat men dient te koesteren, maar of het verstandig is het kind met het badwater weg te gooien, zoals met Latijn ongetwijfeld het geval zou zijn, is een andere vraag.

Geen opmerkingen: