zaterdag, juli 29, 2006

Christen-democraten incontournable in de Kamer?

De laatste tijd is de vraag of Yves Leterme aan de federale verkiezingen zou moeten (of mogen) meedoen een paar keer opgedoken. Achtergrond voor die vraag is de populariteit van de Vlaamse Minister-President in de populariteits-polls, en de hoge scores van de CD&V in de peilingen. De vraag of hij ook kans maakt federaal Eerste Minister te worden hangt echter niet alleen af van het resultaat van zijn partij, maar ook van wat er aan de andere zijde van de taalgrens gebeurt, en hoe dit zich allemaal vertaalt in zetels in de Kamer. Op dit ogenblik lijkt het erop dat de christen-democraten zo goed als incontournable geworden zijn en de CD&V de grootste partij in elke mogelijke coalitie – de kansen voor Yves Leterme zien er met andere woorden goed uit.

Wat volgt is dezelfde oefening als drie maanden geleden, maar dan op basis van de laatste opiniepeilingen. Ook bij deze prognoses gelden dezelfde waarschuwingen als de vorige keer, maar aangezien de resultaten ook met die van de vorige keer vergeleken kunnen worden, wordt het duidelijk hoe gevoelig de prognoses zijn voor schommelingen in de peilingen. Verschil met verleden keer is wel dat er voor de Franstalige partijen twee simulaties werden gemaakt, en dat niet alleen de resultaten van de laatste peiling van La Libre Belgique, maar ook die van Le Soir/RTBf verwerkt werden.

Vlaamse partijen

Wat de simulatie op basis van de gemiddelden betreft, valt onmiddellijk het verlies van de VLD op. Die partij heeft de afgelopen drie maanden in de peilingen meer dan één procent verloren, en door het spel van de zetelverdelingen over de kieskringen heeft dit deze keer voor die partij nogal grote gevolgen. Ander opvallend feit: verleden keer was het Vlaams Belang groter dan CD&V, terwijl CD&V deze keer op gelijke hoogte komt. Dit laatste natuurlijk onder voorbehoud wat betreft de interne verdeling van de zetels tussen CD&V en N-VA.

De resultaten van de simulatie op basis van De Stemmenkampioen tonen geen verschil vergeleken met verleden keer, op die ene zetel die van CD&V naar Vlaams Belang verschuift na. Groen! haalt in deze simulatie alleen in Antwerpen en Oost-Vlaanderen een zetel, en blijft in West-Vlaanderen strijden voor een eerste zetel. Verleden keer had de partij ook uitzicht op een tweede zetel in Antwerpen, maar in die kieskring kijkt nu het Vlaams Belang uit op een tiende zetel. De vraag is natuurlijk wel of die partij in de Antwerpse kieskring nog even sterk vooruit zal gaan als in de rest van het land, iets waar deze simulatie geen rekening mee kan houden.

Tot slot nog een simulatie gebaseerd op de «bijgestelde gemiddelden», waarin het Vlaams Belang nu een zetel groter wordt dan het Vlaams Kartel van CD&V en N-VA samen. In deze simulatie is het Vlaams Belang trouwens met ruime voorsprong de grootste partij in de federale Kamer, bijna een kwart groter dan de PS.

Franstalige partijen
Zoals reeds vermeld werden deze keer niet alleen de resultaten van de laatste peiling van La Libre Belgique gebruikt, maar ook die van de peiling van Le Soir/RTBf. De resultaten zijn daarom niet helemaal vergelijkbaar met verleden keer, maar toch zijn er weinig veranderingen te melden. Niet helemaal onverwacht gaat de PS een beetje achteruit.

Voor de volledigheid werd er ook een simulatie opgesteld op basis van «bijgestelde gemiddelden» voor de Franstalige partijen. Vergeleken met die op basis van de gewone gemiddelden valt op dat de MR enkele zetels verliest aan Ecolo, en één aan het FN. In deze simulatie haalt het FNmaar liefst drie zetels in Henegouwen. De vierde zetel van die partij komt uit de provincie Luik. Bovendien kan de partij nog een zetel halen in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde als ze er de kiesdrempel weet te halen.

Coalities
Kijken we tot slot naar de globale situatie in de Kamer voor de drie simulaties, dan valt op dat deze keer paars nergens meer een meerderheid haalt. Ook een paars-groene coalitie heeft de laatste maanden wat terrein verloren. Een tripartite daarentegen blijft over een ruime tweederde meerderheid beschikken. De drie andere coalities, rooms-rood, rooms-rood-groen en rooms-blauw blijven op hetzelfde niveau vergeleken met de vorige keer.

Welke partij wordt de grootste? Net zoals verleden keer wint het Vlaams Belang die competitie, maar CD&V komt wel op gelijke hoogte voor de simulatie op basis van de gemiddelden. In die simulatie wordt CD&V deze keer ook groter dan de PS. Indien Elio di Rupo de post van Eerste Minister wil opeisen in een tripartite, zal hij dat moeten doen op basis van de grootte van de politieke families, niet de partijen. Hij zal dan wel nauwkeurig moeten definiëren wat een politieke familie vandaag nog is: hoort N-VA bij de christen-democratische familie, en zo neen, hoort SPIRIT dan wel bij de socialistische familie?

Het belangrijkste resultaat van deze prognose is waarschijnlijk dat de paarse meerderheid definitief gebroken lijkt: zelfs in de meest paars-vriendelijke simulatie hebben de huidige meerderheidspartijen een zetel te kort in de Kamer. Tenzij Groen! en Ecolo zich geroepen voelen om de paarse partijen nog eens uit de nood te helpen, betekent dit dat in de volgende federale regering opnieuw christen-democraten zitting zullen hebben.

donderdag, juli 27, 2006

Israëlische klacht tegen Noorse cartoon

De Israëlische ambassadeur in Noorwegen, Miryam Shomrat, heeft bij PFU een klacht ingediend tegen de cartoon van Dagbladet over Ehud Olmert. Verder verklaarde ze «ontgoocheld» te zijn over het uitblijven van een officiële reactie van de Noorse regering op de overval op een jood een tijdje geleden, terwijl de bisschop van Oslo de regering oproept de feiten alsnog te veroordelen.

PFU (Pressens Faglige Utvalg) is het orgaan waar men in Noorwegen klachten kan indienen tegen krantenartikels. De Israëlische ambassadeur heeft nu bij dat orgaan een klacht ingediend tegen de cartoon die in Dagbladet verscheen omdat die Israëls houding tegenover de Palestijnen vergelijkt met de uitroeiing van de joden onder de Tweede Wereldoorlog. Volgens haar getuigt de cartoon van een totale onwetendheid over de holocaust, en dat vindt zij absoluut onaanvaardbaar. De verantwoordelijke uitgever van de krant, Lars Helle, is er echter nogal gerust in, en meent dat de cartoon met ruime marge binnen de vrijheid van meningsuiting valt.

Deze zaak heeft zekere gelijkenissen met de Mohammed-cartoons uit Denemarken, maar anderzijds zijn er toch wel enkele zeer opvallende verschillen. Zo heeft de Israëlische ambassadeur dus een klacht ingediend bij PFU, en volgt daarmee de correcte weg om een klacht in te dienen tegen een krantenartikel. Zij heeft geen ingrijpen van de Noorse regering gevraagd, noch een onderhoud geëist met de Eerste Minister. Lars Helle en Finn Graff kunnen ondertussen van het warme zomerweer genieten, zonder te moeten vrezen voor hun leven of hun veiligheid, of die van hun familie. Verder is het weinig waarschijnlijk dat er binnenkort Noorse ambassades belegerd of in brand gestoken worden omwille van de cartoon. Daardoor zit alvast ik met het onweerlegbare vermoeden dat de Israëlische ambassadeur een weliswaar beledigd maar verder beschaafd mens is. Dat neemt niet weg dat ze volgens mij ongelijk heeft met haar klacht bij PFU: wat men ook vindt van die cartoon, het zou maar al te gek zijn als iedere cartoonist voortaan eerst contact moet opnemen met alle betrokken ambassades en de goedkeuring moet vragen wanneer hij een cartoon wil maken over een internationale gebeurtenis. Bovendien doet de Israëlische ambassadeur Finn Graff meer eer aan dan nodig wanneer men terugdenkt aan zijn uitspraken van amper een half jaar geleden over precies die Mohammed-cartoons.

Maar verder schreef de Israëlische ambassadeur in een internetgesprek met de lezers van de Noorse krant Vårt Land dat ze «ontgoocheld» was over het uitblijven van reactie bij de Noorse regering op de overval op een jood een tijdje geleden. De regering heeft immers wel al meerdere malen afstand genomen van de militaire acties van Israël in Libanon. In het internetgesprek kreeg de ambassadeur veel steun van de lezers van Vårt Land, en daar was zij ook dankbaar voor. Een paar dagen later sloot Ole Christian Kvarme, de (conservatieve) lutherse bisschop van Oslo, zich bij haar aan. Hij is eveneens ontgoocheld over de officiële onverschilligheid tegenover de overval in kwestie, en meent dat de oproep van de Israëlische ambassadeur overbodig zou moeten zijn. Volgens hem was de overval een anti-semitische daad en totaal onaanvaardbaar.

Ook de christen-democraat Ingebrigt S. Sørfonn (Krf), voorzitter van de vereniging «Vrienden van Israël» in het Noorse parlement Stortinget vindt dat de Noorse regering moet reageren. Concreet roept hij de regering op contact op te nemen met vertegenwoordigers van joodse verenigingen om de situatie te bespreken. In eenzelfde reactie wijst hij ook op de verantwoordelijkheid van de media en de politieke partijen die de laatste maanden en jaren opgeroepen hebben tot een boycot van Israël, en noemt daarbij de afdelingen van de Socialistische Partij van Links (SV) in Zuid-Trøndelag en Bergen bij name. De voorzitter van SV in Hordaland, Jørgen Melve, vindt dan weer van zijn kant dat Sørfonn onzin verkoopt wanneer hij anti-semitisme en de houding tegenover de staat Israël in één zaak probeert te mengen.

Morten Høglund van de Vooruitgangspartij (Frp), tevens lid van «Vrienden van Israël» heeft ook kritiek op de houding SV en de Arbeiderspartij (Ap). Hij verwijt de twee partijen met twee tongen te spreken, één op nationaal vlak in de regering en één op lokaal vlak in de provinciebesturen, wat bijdraagt tot nogal wat verwarring over wat nu eigenlijk het werkelijke standpunt is van de twee partijen. Bovendien verwijt hij hen eenzijdigheid door wel op te roepen tot een boycot van Israël, maar niet Syrië en Iran.

maandag, juli 24, 2006

Moet Leterme deelnemen aan de federale verkiezingen?

Naar aanleiding van mijn artikel over het (on)eerbare voorstel van Bert Anciaux kreeg ik de vraag voor de voeten geworpen wat ik zelf dacht over een eventuele deelname van Yves Leterme aan de federale verkiezingen van 2007. Het consequent Vlaamse antwoord is, zonder twijfel, neen. Het pragmatisch Vlaamse antwoord moet echter ja zijn.

Ik begin met het consequent (of radicaal) Vlaams antwoord, omdat dat de kortste uitleg nodig heeft. Neen dus, Yves Leterme hoeft helemaal niet mee te doen aan de federale verkiezingen: Hij moet gewoon de Vlaamse onafhankelijkheid uitroepen in het Vlaams Parlement waar CD&V, N-VA en Vlaams Belang over een meerderheid beschikken, en niet in 2007 maar in 2006, en daarmee is de kous dan af. Als er geen federale verkiezingen zijn omdat er geen federale staat is, kán Yves Leterme daar zelfs niet aan meedoen. Het probleem met dat antwoord is echter dat je er in de werkelijke wereld geen stap mee vooruitkomt. De CD&V en Yves Leterme zijn op dit ogenblik mentaal nog heel ver verwijderd van enige vorm van separatisme, wat Laurette Onkelinx ook moge beweren, en dat blijkt bijvoorbeeld alleen al uit het feit dat Yves Leterme eruit floepte dat de functie van federaal premier hem «niet afschrikt». Dit impliceert immers dat hij de post van federaal premier hoger inschat dan die van Minister-President van Vlaanderen, want niemand laat zich afschrikken door een lagere baan.

Waarom is het pragmatisch Vlaamse antwoord ja? En, om er zelfs een schepje bovenop te doen, waarom geeft iemand die toch van plan is voor CD&V of N-VA te stemmen best ook een voorkeurstem aan Yves Leterme? (Let op: dit is geen stemadvies voor de partijen CD&V of N-VA, maar wel een bijkomend stemadvies voor de kandidaat Yves Leterme voor wie toch al voor CD&V of N-VA stemt, zie ook verder.) De reden hiervoor is dat het mijns inziens in het belang van Vlaanderen is dat de CD&V en haar kandidaat voor de post van federale Eerste Minister best zo sterk mogelijk staan tegenover de PS en Elio di Rupo, en om dit te bereiken is Yves Leterme op dit ogenblik de beste kandidaat. Ik verklaar mij nader.

Een eerste punt is dat de paarse meerderheid gebroken moet worden. Naargelang hoe de dubbeltjes rollen in de verscheidene kieskringen kan het gebeuren dat de paarse partijen ook na de federale verkiezingen in Kamer en Senaat nog een meerderheid overhouden, zij het een krappe. Ik denk niet dat het een realistische scenario zou zijn om de huidige paarse coalitie verder te zetten, overigens zonder communautaire ronde dan, maar het is beter dat die mogelijkheid ook wiskundig uitgesloten wordt. Een verderzetting van de huidige paarse coalitie, waarin de PS dan nog eens afgetekend de grootste partij zou zijn en met ofwel Elio di Rupo als Eerste Minister, ofwel Guy Verhofstadt als zijn stroman, lijkt me niet bepaald iets om naar uit te kijken.

Een tweede punt is dat het in het belang van Vlaanderen is dat als CD&V en N-VA toetreden tot een federale regering, hun gewicht in die regering zo groot mogelijk is. Meer zelfs, de CD&V maakt met een sterke uitslag in Vlaanderen een reële kans groter te worden dan de PS, zeker als het Front National voldoende stemmen van de PS weg snoept. In dat geval is het niet Elio di Rupo die Eerste Minister wordt, maar wel de kandidaat van de CD&V, Yves Leterme dus. Bovendien is het dan van belang dat de kandidaat van de CD&V, nogmaals Yves Leterme dus, een betere score haalt dan de huidige Eerste Minister, Guy Verhofstadt, om ook de kansen van de laatste helemaal te breken.

En een derde puntje is dat absoluut vermeden moet worden dat Elio di Rupo Eerste Minister zou worden. Dit misschien niet eens zozeer omwille van het risico dat hij een bijzonder Vlaams-onvriendelijk beleid zou kunnen en durven voeren, want dat zou zich uiteindelijk toch alleen maar tegen hem keren, maar wel omwille van de internationale schade die hij België zou berokkenen, en die zal ook Vlaanderen treffen, indien dat sujet federaal Premier zou mogen worden. Wat moet dat bijvoorbeeld worden met dat heerschap in Europese vergaderingen of op andere topontmoetingen?

Hoe dan ook, indien de strategie er een is om de CD&V aan een maximale overwinning te helpen, dan zie ik geen alternatieven voor Yves Leterme als de kandidaat van die partij voor de post van Eerste Minister. Op dit ogenblik, en daarin geef ik de politieke commentatoren van De Standaard gelijk, heeft de CD&V inderdaad een personeelsprobleem. Overigens heeft de CD&V, indien ze in haar opzet slaagt in de federale regering te komen met Yves Leterme aan het hoofd ervan, een ander probleem, want wie zal Yves Leterme opvolgen als Minister-President van de Vlaamse Regering? Inge Vervotte? Of misschien Jo Vandeurzen? En wie vervangt hen dan? Het enige alternatief dat ik voor Yves Leterme zie is… Jean-Luc Dehaene terugroepen, maar die moet dan ten eerste dat willen doen, en ten tweede geduld worden door Yves Leterme. Voorlopige conclusie: Yves Leterme moet deelnemen aan de federale verkiezingen van 2007 als de kandidaat van de CD&V.

Er bestaat natuurlijk nog een andere strategie, één waarbij Yves Leterme niet deelneemt aan de verkiezingen van 2007 opdat CD&V en N-VA niet zo'n grote overwinning zouden halen. Die strategie splitst zich uit in twee scenario's: het reeds hierboven aangehaalde scenario waarbij de paarse coalitie de verkiezingen overleeft, of een scenario waarin CD&V en N-VA wel toetreden tot een federale regering, maar waarbij de PS groter wordt dan CD&V en de federale Eerste Minister levert, Elio di Rupo dus.

Wat het laatste scenario betreft: met een zwakke CD&V vrees ik niet alleen voor het beleid van die regering, maar bovendien voor de communautaire onderhandelingen. Wie een verrottingsstrategie voorstaat ziet daar misschien enig voordeel in, maar moet wel beseffen dat Vlaamse onafhankelijkheid dan ongetwijfeld uitgesteld zal moeten worden minstens tot de federale verkiezingen van 2011. Ik denk niet dat een zwakke CD&V in de federale regering na de regionale verkiezingen van 2009 de onafhankelijkheid zal willen uitroepen in het Vlaamse Parlement. Zwakke partijen, die onvoldoende zelfvertrouwen hebben, doen zoiets niet.

Het eerste scenario dan weer, een voortzetting van de paarse coalitie, lijkt me moeilijk haalbaar, maar als ze werkelijkheid zou worden, zou ze ook moeten passen in een verrottingsstrategie. Er komt dan geen communautaire ronde (tenzij men bij de CD&V serieus van lotje getikt zou zijn en de paarse coalitie alleen voor een communautaire ronde aan een tweederde meerderheid zou willen helpen), en de arrogantie van de PS zal zo mogelijk nog groter zijn dan ze vandaag al is met de ministers Onkelinx, Flahaut en Demotte. De stelling moet dan zijn dat de CD&V al in 2007 de Vlaamse onafhankelijkheid zou uitroepen in het Vlaams Parlement uit frustratie en in het besef dat ze federaal niet meer aan de bak zou kunnen komen vóór 2011. Wat echter tegen die stelling spreekt is dat diezelfde partij dan net een slechte verkiezingsscore zou gehaald hebben. De alternatieve stelling zou dan moeten zijn dat een voortgezette paarse regering bij de regionale verkiezingen in 2009 een republikeinse meerderheid in het Vlaamse Parlement zou moeten opleveren, maar ook hier pleit het slechte resultaat van de CD&V in 2007 eerder tegen. Het is dan maar de vraag of CD&V en N-VA in dit geval voldoende kunnen radicaliseren om in 2009 de federale constructie te willen opblazen.

Ik denk dat de betere strategie eruit bestaat dat CD&V en N-VA een goed resultaat halen, en zo sterk mogelijk staan in de tripartite die in 2007 gevormd zal worden. Met als gratis onderhandlingstip aan CD&V en N-VA: het dreigement in het Vlaams Parlement eenzijdig de onafhankelijkheid uit te roepen als men hen niet in een tripartite wil opnemen. Dat dreigement kan echter alleen werken als ook het Vlaams Belang een goede score haalt – daarom dat dit artikel niet gezien mag worden als een pleidooi om voor CD&V en N-VA te stemmen als men dat a priori niet van plan was. Het vervolg van het verhaal is dan dat België ofwel in de federale Kamer en Senaat zal barsten wanneer de tripartite uit mekaar spat vanwege de tegenstellingen tussen de CD&V en de PS, ofwel in het Vlaams Parlement in 2009 wanneer de frustratie over de toegeeflijkheid van de CD&V tegenover de Franstaligen zich zal laten voelen in de regionale verkiezingsuitslag. Die frustratie zal groter zijn naarmate de CD&V ook in een sterkere positie uit de verkiezingen van 2007 kwam, en in dat geval denk ik in 2009 aan het Oostenrijkse scenario van 1999/2000, toen de regering-Schüssel I aan de macht kwam na een verlies voor de ÖVP en sterke winst voor de FPÖ, in het Vlaams Parlement. In dat geval is de radicalisatie niet opgetreden binnen de partij, maar bij het kiespubliek.

Besluit: het lijkt me in het belang van Vlaanderen te zijn dat CD&V een zo goed mogelijk resultaat haalt in de federale verkiezingen van 2007, waardoor ze kan toetreden tot een federale regering die een tripartite zal zijn (weliswaar een tripartite met een stuk of tien partijen), en er de Eerste Minister voor kan leveren. En op dit ogenblik lijkt het erop dat de kansen van de CD&V groter zijn mét Yves Leterme in de federale verkiezingsstrijd dan zonder.

Tot slot nog dit: wat met de belofte van Yves Leterme uit 2004 dat hij de rit volledig ging uitzitten? Voor wie die vraag stelt, de volgende tegenvraag, kwestie van hoofdzaken van bijzaken te kunnen onderscheiden: welke belofte is feitelijk belangrijker: die over zijn mandaat, of die over de regeringsvorming zonder splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde? Meer woorden hoeven daar hopelijk niet aan vuilgemaakt te worden…

zondag, juli 23, 2006

Veroordeeld Sovjet-spion lid van Zweedse Linkse Partij

De voormalige spion voor de Sovjet-Unie Stig Bergling is sedert begin dit jaar lid van de Zweedse Linkse Partij (v, Vänsterpartiet), zo blijkt uit het interview dat hij gaf aan de grootste Zweedse krant Dagens Nyheter. Officieel maakt de partij er geen probleem van dat een veroordeeld spion actief lid is geworden, «omdat hij zijn straf uitgezeten heeft, en iedereen een tweede kans verdient».

Wie is Stig Bergling? Oorspronkelijk werkte hij bij de Zweedse veiligheidsdienst Säpo, maar als reserve-officier werkte hij ook voor defensie en had hij toegang tot geheime informatie over Zweedse militaire installaties. Tijdens een VN-missie in Libanon in 1973 verkocht hij documenten aan de GROe, de militaire inlichtingendienst van de Sovjet-Unie, maar ook na zijn terugkeer naar Zweden bleef hij informatie aan de Sovjets doorspelen. Uiteindelijk werd hij in 1979 gearresteerd in Israël door de Mossad, en in datzelfde jaar in Zweden veroordeeld tot levenslang wegens spionage.

In 1987 wist hij echter te ontsnappen uit de gevangenis van Norrköping tijdens een spectaculaire vlucht die via Åland en Helsinki naar zijn oude opdrachtgever, de Sovjet-Unie, leidde. Hij woonde een tijdje in Moskou, later in Hongarije, maar vertrok in de herfst van 1990 naar Libanon. In 1994 keerde hij echter vrijwillig terug naar Zweden, en zat er zijn laatste drie jaar gevangenisstraf uit.

In het interview met Dagens Nyheter zegt hij dat hij het voornamelijk voor het geld deed, en hij noemt zichzelf geen communist. Dat laatste is een nogal hete aardappel bij de ex-communistische Linkse Partij na de controverse uit 2004 rond Lars Ohly, de huidige partijvoorzitter. Tijdens een onderzoek en een interview voor de Zweedse nationale televisie SVTwaren enkele nogal ondemocratische trekjes van hem aan het licht gekomen, en hij werd daarover ook ondervraagd en aangevallen in het interview. Hij verdedigde zich echter met de stelling dat iemand die zich communist noemt niet noodzakelijk een communisme in de stijl van de Sovjet-Unie voorstaat. Het onderzoek had echter uitgewezen dat hij zich nog zo laat als in 1999 omschreven had als leninist. In de nasleep van het interview drongen zowat alle nationale politici, van rechts tot de sociaal-democraten, erop aan dat Lars Ohly het communisme zou afzweren, maar hij weigerde. Pas een jaar later, op 30 oktober 2005, zei Lars Ohly op de Zweedse TV dat hij zou stoppen zichzelf communist te noemen.

Mag of durft de partijvoorzitter zich niet meer communist noemen – het lijkt mij belangrijker welke ideologie hij werkelijk aanhangt dan welk etiket hij op die ideologie plakt in het openbaar – vandaag heeft de Zweedse Linkse Partij dus een voormalige en veroordeelde Sovjet-spion in haar rangen. De partij maakt daar officieel geen probleem van: de stelling luidt dat hij zijn straf heeft uitgezeten, en dat hij net als iedereen een tweede kans verdient. (En op de vraag of ze bang zijn dat hij hun partijstrategie zou doorverkopen aan politieke concurrenten antwoorden zij negatief.) De vraag die bij mij dan onmiddellijk opkomt is de volgende: zou de partij even vergevingsgezind zijn geweest als Stig Bergling het in zijn hoofd had gehaald Zweedse militaire geheimen te verkopen aan bijvoorbeeld de CIA? Of zou het kunnen dat de partij toch onderscheid maakt tussen pekelzonden (spioneren voor de Sovjet-Unie) en doodzonden (spioneren voor de Verenigde Staten)? Nog merkwaardiger is dat de partij iemand toelaat die niet spioneerde uit pure overtuiging, maar in de eerste plaats voor het geld. Of dat toch beweert. Betekent dit dat als de Amerikanen hem meer geld zouden gegeven hebben, hij de informatie aan hen zou verkocht hebben? Misschien eens iets waar ze bij de Linkse Partij kunnen over nadenken.

De Linkse Partij steunt vandaag samen met de Milieupartij (mp) vanuit de oppositie de sociaal-democratische minderheidsregering van Göran Persson, maar heeft al laten weten na de verkiezingen van deze herfst een linkse regering niet meer te willen steunen tenzij ze ertoe mag toetreden. Op die manier wil ze meer invloed kunnen uitoefenen op het beleid. De partij noemde zichzelf communistisch tot in 1990, het jaar van de val van de Muur in Berlijn.

zaterdag, juli 22, 2006

Het (on)eerbare voorstel van Bert Anciaux

Neen, er is geen sprake van een complot tegen Yves Leterme. Het zal dus wel puur toeval zijn dat een maand nadat Johan vande Lanotte, Steve Stevaert en Louis Tobback hem reeds voor een vals dilemma plaatsten, kartelpartner Bert Anciaux dat vandaag nog eens overdoet, deze keer vermomd als een voorstel voor een collectieve afspraak.

Beginnen we met de beweegredenen van Bert Anciaux zelf: wat is eigenlijk zijn soortelijk gewicht in het kartel sp.a-SPIRIT? Bert Anciaux, en bij uitbreiding de hele SPIRIT-zwerm, lijkt soms verdacht veel op de vlieg rond het sp.a-paardespan uit de fabel van Jean de la Fontaine. Bovendien, als we eens een nuchtere analyse maken van wat Bert Anciaux kan verliezen en wat hij kan winnen, dan is de conclusie snel gemaakt: waarschijnlijk houdt hij zich best zo ver mogelijk van de federale verkiezingen.

Om te beginnen past zijn portefeuille van Minister van Cultuur in de Vlaamse Regering hem perfect. Qua thema zit het alvast midden in de roos, want niet alleen kan hij links en rechts geld uitdelen en mensen aan zich binden, bovendien kan hij door de aard van zijn post meer dan regelmatig in de kijker lopen. Vergelijk dat eens met Els van Weert die federaal slechts Staatssecretaris is, en dan nog wel van Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie. Hoe vaak kun je daarmee op TV komen? Weet trouwens iemand wat die post eigenlijk inhoudt, buiten dat het iets heel politiek correct lijkt dat iemand van een vast inkomen kan voorzien, en bovendien totaal ongevaarlijk in geval de betrokkene niet al te bekwaam zou zijn.

Hoe dan ook, wie zou zijn post van regionaal directielid opgeven om op federaal niveau kamerplant te mogen gaan spelen, en dat na een maandenlange verkiezingscampagne? Niet moeilijk dat Bert Anciaux liever vasthoudt aan zijn portefeuille tot 2009. Trouwens, als er werkelijk een tripartite zit aan te komen, zullen ze bij SPIRIT al heel blij mogen zijn als ze hun postje van Staatssecretaris mogen behouden. Met nog eens twee partijen erbij aan Vlaamse zijde zal het immers drummen worden om de zitjes. Neen, dan is het beter om de kelk aan Els van Weert over te laten, en misschien meer nog aan Geert Lambert die zich de laatste maanden toch wel bijzonder veel geprofileerd heeft. Veel meer dan een lijstduwerschap omdat het van moetens is hoef je van Bert Anciaux dus waarschijnlijk niet verwachten.

Overigens: dit is een handige manier om een duel met Geert Bourgeois uit de weg te gaan. Niemand die Bert Anciaux met een Yves Leterme of Guy Verhofstadt zal vergelijken, maar de vergelijking met Geert Bourgeois ligt meer dan voor de hand als beiden federaal zouden opkomen. Een prognose is dan ook snel gemaakt: N-VA heeft een reële aanhang die ongeveer dubbel zo groot is als die van SPIRIT, en zit in een kartel dat ongeveer de helft groter is dan sp.a-SPIRIT. Bovendien sluit de stijl en het imago van Geert Bourgeois naadloos aan bij dat van Yves Leterme, terwijl Bert Anciaux meer in de sfeer van Freya van den Bossche en Steve Stevaert zit. Het Vlaamse publiek is al een tijdje uitgekeken op dat soort figuren. De kans is dus meer dan reëel dat Bert Anciaux wel eens de duimen zou moeten leggen voor Geert Bourgeois, en dat zou toch wel pijnlijk zijn.

Verschuiven we onze aandacht van Bert Anciaux naar de sp.a, dan valt op dat Bert Anciaux met zijn voorstel ook de goede knecht speelt voor zijn kartelpartner. Indien hij het voorstel al niet in hun opdracht doet als stroman, dan komt het de sp.a zeker niet ongelegen. Men kan de sp.a trouwens geen ongelijk geven dat ze één van hun concurrenten een belangrijke troef uit handen willen spelen zonder dat het hen veel kost. De boegbeelden van de sp.a zitten immers niet in de Vlaamse Regering, want Frank Vandenbroucke is niet de juiste persoon om te plaatsen tegenover Yves Leterme en Guy Verhofstadt. Hij heeft daar het juiste profiel niet voor, en bovendien zou het totaal onzinnig zijn om hem aan de federale verkiezingen te laten meedoen aangezien hij van de PS toch niet meer mag terugkeren naar de federale regering. Johan vande Lanotte heeft zichzelf als partijvoorzitter dan weer min of meer op een zijspoor gezet. Maar de overstap van Freya van den Bossche naar het federale niveau was strategisch nog niet zo slecht bekeken als er dan toch postjes herverdeeld moesten worden, want daardoor kwam zij volledig vrij om in 2007 zonder verdere vragen aan de verkiezingsstrijd te kunnen deelnemen.

Dat neemt niet weg dat Freya van den Bossche eigenlijk te licht uitvalt tegenover Yves Leterme en Guy Verhofstadt, en dat het huidige pokerspel rond Yves Leterme ongetwijfeld het personeelsprobleem van de sp.a moet verbergen. Merkwaardig dat Wouter Verschelden en Bart Brinckman dat niet willen (of kunnen) opmerken, hoewel zij bij de CD&V dus wel een probleem zien. Gevolg van het personeelsprobleem bij de sp.a is dat die partij in de verdrukking dreigt te raken indien er wel degelijk een duel komt tussen Yves Leterme en Guy Verhofstadt. Zo een polarisatie tussen CD&V en VLD zal immers stemmen kosten aan sp.a als dit betekent dat de partij grotendeels uit het beeld verdwijnt. En om terug te keren naar Bert Anciaux: verliest de sp.a, dan verliest ook kartelpartner SPIRIT. En daarmee is de cirkel rond.

Vlaams Belang herpakt zich over 0110

Na de eerste nogal spontane communicatiepogingen van het Vlaams Belang in verband met de 0110-concerten – we zullen het geen geblunder noemen – lijkt de partij zichzelf terug onder controle gekregen te hebben.

Een eerste element waaruit blijkt dat de partij zichzelf terug onder controle heeft, is dat de nogal persoonlijk aanvallen op de artiesten die door Tom Barman geworven werden grotendeels gestopt zijn. Die aanvallen kwamen nogal krampachtig en zielig over, ofschoon hier en daar de nagel wel degelijk op de kop geslagen werd, en uiteindelijk konden ze ook niets opbrengen. Ongetwijfeld zorgden die brieven ervoor dat sommige artiesten zich nog meer verplicht zagen op de «voskresnik» van de partij te moeten zijn om te vermijden dat zij het imago zouden opgeplakt krijgen dat ze zwichtten voor het Vlaams Belang, of erger nog, in een De Morgen-stijl «ontmaskerd» en vervolgens afgemaakt zouden worden.

In de plaats daarvan pakt het Vlaams Belang uit met zijn verhaal over een eigen feest, De 24 uren van het Vlaams Belang, ongeveer een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor dat feest heeft de partij een aantal artiesten heeft gehuurd, en over het niveau van die artiesten wordt nogal meesmuilend gedaan in de «kwaliteitsmedia», maar zoals de Romeinen al zeiden, de gustibus non est disputandum. Over het niveau van sommigen van de artiesten die op 0110 optreden kan immers ook gerust een woordje gezegd worden, al lijkt het ordewoord te zijn dat die allemaal zonder uitzondering en per definitie tot de crème de la crème behoren. Bovendien is er een belangrijker aspect: er lopen in Vlaanderen wel degelijk artiesten rond die er niet (meer) te beroerd voor zijn om op een evenement van het Vlaams Belang op te treden.

Een minstens even belangrijk is het feit dat de broer van Helmut Lotti voor het Vlaams Belang optreedt. Het illustreert op treffende wijze dat het wij-zij-verhaaltje rond het cordon sanitaire al lang niet meer klopt: men wil het nog altijd doen voorkomen alsof de kiezers en militanten van het Vlaams Belang een soort Untermenschen zijn die 's avonds met opgeheven rechterarm naar de slechte feuilletons van VTM kijken. Met een kwart van de kiezers in Vlaanderen is het duidelijk dat dit al lang niet meer klopt. En zoals ik eerder al schreef: best mogelijk dat de artiesten van de 0110-concerten zelf tegen het Vlaams Belang zijn, al zou ik daar nog zo zeker niet van zijn, onder hun crew loopt er zeker meer dan één rond die wél op het Vlaams Belang stemt.

In dat verband werden we gelukkig wel gespaard van het stukje slecht theater dat Patrick Janssens meende te moeten opvoeren toen bleek dat één van zijn tantes op een lijst van het Vlaams Belang zal staan. Helmut Lotti die geen broer Kurt heeft, of toch wel, maar onder een andere naam, maar er dan ook al dertig jaar niet meer mee spreekt? Patrick Janssens zou eens bij zichzelf te rade moeten gaan hoe hij «burgemeester van iedereen» kan zijn als hij niet eens zijn eigen familie wil kennen, of dan toch kent maar er al jaren niet meer mee spreekt. Er zijn er weinig die denken er eer mee te kunnen halen door er openlijk voor uit te komen dat ze al jarenlang in ruzie liggen met de andere kant van de familie. De meesten schamen zich voor zulke toestanden, en proberen dat potje liefst zoveel mogelijk gedekt te houden.

Maar terug naar 0110, naar het initiatief van Hugo Coveliers om in Charleroi een colloquium te houden over corruptie. Je zou warempel denken dat hij deze blog leest, al geef ik toe dat het een redelijk open deur was die klaar stond om ingetrapt te worden. En een eventuele sponsoring door de Nationale Loterij valt natuurlijk in diezelfde categorie. Dat neemt niet weg dat Hugo Coveliers hiermee natuurlijk punten scoort bij zijn achterban en die van het Vlaams Belang, maar daar alleen niet. Zo kan ik me voorstellen dat een niet nader genoemd politicus uit Oostende – neen, niet Johan vande Lanotte – deze stunt van Hugo Coveliers best wel zal kunnen smaken.

donderdag, juli 20, 2006

Joden lastiggevallen in Noorwegen

De Mozaïsche Geloofsgemeenschap in Oslo raadt haar leden aan voorlopig de keppel thuis te laten liggen. Zaterdag nog werd in de straten van Oslo een jood door enkele Arabieren overvallen, en de geloofsgemeenschap raadt daarom haar leden aan voorzichtig op te treden.

Noorwegen telt slechts 1300 joden, maar door de spanningen en de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten lopen ook zij het gevaar in de klappen te delen. Volgens de krant Vårt Land werd zaterdag nog een jood overvallen door enkele Arabieren in de straten van Oslo. Naar aanleiding daarvan raadt de Mozaïsche Geloofsgemeenschap in Oslo haar leden aan om de keppel thuis te laten, of eventueel te verbergen onder een pet, en geen Hebreeuws meer te spreken in het openbaar. De gemeenschap heeft de laatste tijd ook een aantal bedreigingen ontvangen.

De joodse journaliste Mona Levin verklaarde geschokt te zijn door de mededeling van de Mozaïsche Geloofsgemeenschap. Als reactie zei ze haar davidster te zullen dragen: «We mogen niet verbergen dat we joden zijn. Dat zou betekenen dat we onszelf zouden verraden.»

Ondertussen zag cartoonist Finn Graff zijn kans schoon om in Dagbladet een anti-Israëlische cartoon te laten plaatsen. Op de cartoon is de Israëlische Eerste Minister Ehud Olmert te zien als nazi-commandant in het concentratiekamp van Auschwitz. Het motief is afkomstig uit de film Schindlers List, waar de commandant vanop het balkon een willekeurige jood neerschiet. Voor alle duidelijkheid: dit is dezelfde Finn Graff die amper een half jaar geleden nog verklaarde dat hij over Mohammed geen cartoons durfde te maken uit angst en «uit respect». Wanneer hij echter joden of Israël kan beledigen, of christenen wat dat betreft, heeft hij duidelijk geen last van angst, noch behoefte aan het tonen van enig respect.

woensdag, juli 19, 2006

Manipuleer de Stemmenkampioen!

Stephan Bogaert stuurde verleden week een mail rond waarin hij militanten opriep zich samen met familie en vrienden massaal te registeren bij De Stemmenkampioen. Aanleiding was het slechte resultaat van zijn partij, de VLD, in een lokale peiling naar het stemgedrag voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Maar wat is eigenlijk de beste manier om De Stemmenkampioen te manipuleren?

Laten we beginnen met de oproep van Stephan Bogaert. Ik sluit niet uit dat hij werkelijk meent dat het resultaat van de VLD in die peiling te laag was in verhouding tot de werkelijkheid, en dat hij dus niet de resultaten wil vervalsen, maar wel corrigeren. En omdat de meeste mensen fundamenteel eerlijk zijn, zelfs als ze iets oneerlijks willen doen, vermoed ik dat de militanten die zich naar aanleiding van Bogaerts oproep hebben geregistreerd bij De Stemmenkampioen eerlijk geantwoord hebben, onder andere ook op de vraag op welke partij zij gestemd hebben bij de vorige verkiezingen. En daarmee verdween meteen ook een groot deel van het beoogde effect.

Eén van de klachten van Stephan Bogaert is dat volgens hem CD&V oververtegenwoordigd was bij de Antwerpse versie van De Stemmenkampioen. Een peiling die zichzelf een beetje respecteert past echter «compartimentisatie» toe, wat betekent dat de populatie opgedeeld wordt in kleine compartimentjes. Binnen elk compartimentje wordt dan de evolutie gemeten, en die compartimentjes worden dan uiteindelijk in de juiste verhouding terug bij mekaar gezet om het globale resultaat te berekenen. Dat betekent dat een oververtegenwoordiging van CD&V-kiezers eigenlijk geen probleem is. Die compartimentisatie zorgt er meteen ook voor dat wanneer een bepaalde partij probeert De Stemmenkampioen te manipuleren, het effect daarvan vrijwel nul is zelfs als de manipulatie niet opgemerkt wordt. Een voor de hand liggende compartimentisatie is immers die op basis van wat de panelleden bij de vorige verkiezingen hebben gestemd, maar verder ook geslacht natuurlijk, leeftijd, woonplaats, opleiding, enz…

Compartimentisatie lost natuurlijk niet alle manipulatie op, en men kan wiskundig berekenen hoeveel VLD-militanten Stephan Bogaert moet werven voor De Stemmenkampioen om de partij bijvoorbeeld 1% hoger te laten scoren. Voor de oefening heb ik de laatste uitslag van De Stemmenkampioen genomen, namelijk die van juni 2006 met 15.330 deelnemers. Met als uitgangspunt de electorale winst- en verliesstromen van juni 2005 en een fictieve verdeling van de panelleden wat betreft hun keuzes voor 13 juni 2004 heb ik dan een fictieve transformatiematrix opgesteld die zonder manipulatie de uitslag van juni 2006 levert. Op basis daarvan kan dan uitgerekend worden hoeveel VLD-kiezers Stephan Bogaert moet leveren om de score van de partij op te krikken, afhankelijk van welke partij zij opgeven als de partij waarvoor zij in 2004 gestemd hebben:

Manipulatie VLD +1% VLD +2% VLD +3% VLD +4%
CD&V-N-VA 169 352 551 769
Vlaams Belang 190 398 626 878
sp.a-SPIRIT 150 317 505 718
VLD 453 1079 1994 3457
Groen! 153 361 659 1121
Onbeslisten 153 738

Uit de resultaten van deze simulatie (die uiteraard met een korrel zout genomen moeten worden) blijkt dat opdat de oproep van Stephan Bogaert enig effect zou hebben dat significant genoemd kan worden, hij al snel een paar duizend VLD-kiezers naar De Stemmenkampioen moet lokken. Probleem is dan natuurlijk dat indien hij daarin ook effectief zou slagen, dit meteen ook sterk zou opvallen. Indien de nieuwe panelleden echter opgeven dat zij in 2004 voor een andere partij hebben gestemd kan een veel groter effect bekomen worden met beduidend minder mensen. Probleem is echter dat er dan wel degelijk sprake is van uitgesproken bedrog, en ook hier zouden de nieuwe panelleden opvallen. Wanneer in de loop van een week tijd zich plots een paar honderd nieuwe VLD-kiezers aanmelden die beweren in 2004 voor pakweg CD&V, Vlaams Belang of sp.a gestemd te hebben, dan valt ook dat op. Daar komt nog bij dat de verdere compartimentisatie van het panel van De Stemmenkampioen enerzijds het effect van zulke manipulaties nog verder reduceert, en tegelijkertijd harder doet opvallen.

Conclusie van dit alles: het is bijzonder moeilijk om een peiling zoals De Stemmenkampioen te manipuleren wanneer het panel al meer dan 10.000 leden bevat. Eigenlijk komt ook hier de beruchte uitspraak van Jozef Stalin om de hoek kijken die ik een paar maanden geleden al eens citeerde: «Wie stemt beslist niets. Wie de stemmen telt beslist alles.» Dat betekent dat diegene die het best geplaatst is om De Stemmenkampioen te manipuleren Frank Thevissen is, niet Stephan Bogaert. Oproepen om in te schrijven voor De Stemmenkampioen omdat het resultaat van de eigen partij «te laag» is komt dus eerder zielig over, maar voor een politicus voor wie mediabelangstelling alfa en omega is, zeker een paar maanden voor de verkiezingen, bestaat er eigenlijk geen slechte reclame, en was de vijf minuten bekendheid in een nationale krant natuurlijk leuk meegenomen.

zaterdag, juli 15, 2006

Cannabis leidt wel tot heroïne-verslaving

Nieuw wetenschappelijk onderzoek toont aan dat wie op jonge leeftijd regelmatig cannabis gebruikt, op latere leeftijd een groter gevaar loopt verslaafd te raken aan heroïne.

Onderzoekers van Karolinska Institutet publiceerden de resultaten van hun onderzoek eerder deze maand in het tijdschrift Neuropsychopharmacology, dat het artikel volledig on-line toegankelijk maakte. Hun eigen conclusie, uiteraard met de nodige wetenschappelijke voorbehouden, luidt als volgt:
In summary, the current findings provide direct evidence in support of the gateway hypothesis that adolescent cannabis exposure contributes to greater heroin intake in adulthood.
Dat betekent dat hun conclusie één van de belangrijke pijlers waarop het paars-groene gedoogbeleid in België steunt onderuithaalt. In 2002 schreef De Standaard hierover nog het volgende:
Het is niet bewezen dat cannabis sommigen naar hardere drugs doet grijpen. Meer onderzoek hierover is nodig. De meeste cannabisgebruikers stappen nooit op hardere drugs over.
Eigenlijk betekent dit dat het Belgische gedoogbeleid opnieuw overwogen zou moeten worden, maar zolang sp.a, SPIRIT en de PS aan de macht zijn lijkt dat weinig waarschijnlijk.

Maar wat toonden de onderzoekers nu precies aan? Zij gebruikten jonge ratten, die voor adolescenten model moesten staan, en gaven hen in een eerste fase regelmatig een kleine dosis THC, het actieve bestanddeel van cannabis. De dosis werd afgestemd zodat ze ongeveer overeen kwam met het roken van één jointje om de drie dagen. In een tweede fase kregen de ratten heroïne toegediend langs een katheter, waarbij ze zelf konden regelen hoeveel heroïne ze kregen. De ratten die eerder THC toegediend hadden gekregen bleken daarbij gevoeliger te zijn voor een heroïne-verslaving, en stabiliseerden hun verbruik op een veel hoger niveau dan de ratten die geen THC hadden gekregen. Tot slot bleek achteraf ook dat de hersenen van de ratten die THC hadden gekregen duidelijk gewijzigd waren, in het bijzonder dat deel van de hersenen dat in verband staat met belonings- en positieve emoties. Dat is ook het gebied dat verbonden wordt met verslavingen.

Volgens de onderzoekers lijkt het erop dat cannabis leidt tot veranderingen in de hersenen die ervoor zorgen dat het gebruikt van cannabis «herinnerd» wordt, waardoor men op volwassen leeftijd gevoeliger is voor hardere drugs zoals heroïne. Zelf waren ze verrast over het feit dat de effecten van het cannabisgebruik zo specifiek waren, en vooral zo permanent.

Gevraagd naar een reactie verklaarde neuroloog Jim van Os, expert op het vlak van cannabis aan de Universiteit Maastricht, aan New Scientist dat het onderzoek een welgekomen bijdrage is aan onze kennis over de effecten van cannabis op de hersenen van adolescenten. Zijn conclusie is in ieder geval dat zo lang de hersenen zich nog in hun ontwikkelingsfase bevinden, dat wil zeggen tot de leeftijd van 21 jaar, niemand cannabis zou mogen gebruiken.

Groen!, dat anders de gewoonte heeft kort op de bal te spelen wat het drugsbeleid betreft, heeft voorlopig nog niet gereageerd op de resultaten van dit onderzoek. Zouden zij al op vakantie getrokken zijn?

Klop op de deur

Na Paul Beliën heeft nu ook Luc van Balberghe enkele dagen geleden kennis mogen maken met de werkmethodes van de Belgische inquisitie.

Een tijdje geleden uitten enkelen hun bezorgdheid over de firewall die de Fedict (Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie) van plan is te bouwen om kinderporno te kunnen onderscheppen. Er heerst echter enige onduidelijkheid over de inhoud waartegen die firewall gericht zou zijn, en de krant De Morgen meent te weten dat de firewall ook tegen racistische webstekken en sites met illegale producten zou gericht worden. Een link naar allerlei Chinese toestanden is daarmee natuurlijk snel gelegd. Volgens mij hebben ze echter ongelijk.

Niet alleen is het technisch een zware opgave zo'n firewall te richten op verkeerde meningen, politiek is het een totaal onmogelijke opgave. Eén zaak is dat de blokkade van een webstek als bijvoorbeeld The Brussels Journal zeer snel aan het licht zou komen, een tweede is dat zo'n blokkade zou zorgen voor een enorme politieke storm in het binnenland, en een derde zaak is dat zoiets België in het buitenland in een wel bijzonder negatief daglicht zou stellen. In een land aan de rand van de beschaafde wereld zou zoiets misschien nog wel lukken zonder al te veel lastige buitenlandse aandacht, maar niet als je de hoofdzetel van de NAVO en de EU met alle journalisten die daar bijhoren huisvest.

Daar komt nog bij dat Moreel Superieur Links in België, zoals in de andere Europese landen, al lang kritiek uit op George W. Bush vanwege allerlei vormen van vermeende censuur waaraan hij en zijn entourage de Amerikaanse media zouden willen onderwerpen. Toch volgens hen. Probleem en vooral grote frustratie is echter dat hij tot nu toe nog geen vinger heeft uitgestoken naar harde critici zoals een Noam Chomsky of Michael Moore. Daarom kan een federale regering waar Links deel van uitmaakt moeilijk een project in gang zetten dat in feite neerkomt op een vorm van internetcensuur tegen alle meningen die het régime niet welgelegen zijn, want dan zouden ze het zelfs in hun eigen ogen een stuk bruiner bakken dan de gehate George W. Bush.

Neen, dan treedt het Belgische régime liever iets subtieler op tegenover haar tegenstrevers, en de tactiek van de laatste weken lijkt die te zijn van de beruchte «klop op de deur». Paul Beliën was de eerste die dat mocht ondervinden omdat zijn beeldspraak naar aanleiding van de moord op Joe van Holsbeeck net iets te begrijpelijk was voor de gewone man in de straat. Enkele dagen geleden was het dan de beurt aan Luc van Balberghe omdat hij herinneringen aan zijn jeugd ophaalde naar aanleiding van de moord op Guido Demoor. In beide gevallen was het het CGKR dat in actie schoot, maar iets doet me vermoeden dat in het geval van Luc van Balberghe ook de krant De Morgen in de zaak betrokken was. Aangezien ik zelfstandig kan ademen ben ik eigenlijk overgekwalificeerd om voor die krant te schrijven, maar stel dat ik tóch bij hen in dienst zou geweest zijn, dan zou ik durven stellen dat zij een rekening te vereffenen hadden met Luc van Balberghe. Een paar dagen geleden nog schreef hij een stukje over de verliefdheid jegens zijn persoon die hij meende ontdekt te hebben bij Liesbeth van Impe, en rasbeesten van onderzoeksjournalisten zoals het er op de redactie van De Morgen vol van loopt zouden niet meer nodig hebben om één en ander bij mekaar te leggen, en vermoeden dat de redactie eens een telefoontje zou kunnen gedaan hebben naar het CGKR om het balbergse varkentje eens flink te wassen. Ikzelf zou zoiets nog niet durven suggereren.

De vraag is nu niet óf er nog zullen volgen, maar wel wie wanneer de volgende zal zijn. Aangezien ik in Noorwegen zit, waar vrijheid van meningsuiting af en toe nog een beetje betekenis heeft, zit ik misschien redelijk veilig. De gemiddelde Noorse krant kan hier elke dag door het CGKR voor de rechter gesleurd worden, want stel je even voor, hier durven ze een Pakistaanse kat een Pakistaanse kat te noemen wanneer het over misdaad gaat! En wanneer de politie een Vietnamese kat opspoort, dan wordt die ook omschreven als een Vietnamese kat, en niet als een «kattenjong». Erger is het voor de anderen van het groepje dat deel uitmaakt van In Flanders Fields en die van geen buitenlandse rechtsstaat kunnen genieten. (Luc van Balberghe maakt trouwens deel van uit van In Flanders Fields.) Van Matthias Storme blijft het CGKR echter beter af, tenminste als ze niet willen riskeren op het einde van de rit zélf een veroordeling aangesmeerd te krijgen.

Nu ja, Bart Sturtewagen wist het al in december van verleden jaar. Naar aanleiding van nog maar eens een nieuwe vervolging van het Vlaams Belang schreef hij de volgende woorden die de situatie van vandaag mooi samenvatten:
Het gemak waarmee men naar het wapen van de repressie grijpt, wordt stilaan huiveringwekkend. Op deze manier is de gedachtepolitie niet ver meer af.
Dat was meer dan een half jaar geleden dus. Ik denk dat we gerust mogen stellen dat sindsdien weer een flinke stap verder werd gezet.

donderdag, juli 13, 2006

Voor hem geen Stille Mars noch concert

Op 2 juli 2006 werd de 77-jarige pianist Philibert Mees in zijn woning in Mechelen overvallen en vermoord. Hij werd met messteken om het leven gebracht, en gewikkeld in lakens en pastic onder het bed verstopt. De hoofdverdachte, een «jongeman» van in de twintig, heeft ondertussen al bekend dat hij de dader is.

Het parket en de media zijn bijzonder karig met informatie over de dader van de overval en de moord. Wat wel bekend is, is dat men hem te pakken heeft gekregen via de GSM van het slachtoffer die nog in zijn bezit was. Blijkbaar was de dader dom genoeg om die zelf te gebruiken. Aanvankelijk ontkende de verdachte alle betrokkenheid, maar uiteindelijk ging hij toch door de knieën en bekende hij de moord.

In het belang van het onderzoek wil het parket de identiteit en de woonplaats van de dader niet vrijgegeven, maar hij wordt consequent omschreven als een «twintiger». Volgens de eerste berichten was de dader van allochtone afkomst, maar sindsdien is dat niet meer herhaald.

woensdag, juli 12, 2006

Twee berichten, één klik van mekaar

Toevallig verschenen de berichten over de opsluiting en vrijlating van enkele verdachten van twee «incidenten» op dezelfde dag, slechts één klik van mekaar verwijderd. Een vergelijking van de woordkeuze in de twee berichten roept enkele vragen op.

Het eerste bericht gaat over het incident in Brugge waarbij een zwarte man in mekaar geslagen werd. De raadkamer van Brugge besliste eergisteren dat twee van de verdachten voorlopig nog in de cel blijven. Het tweede bericht gaat over de vrijlating van één van de minderjarige verdachten van de moord op Guido Demoor, terwijl twee ervan voorlopig nog in de cel blijven.

De woordkeuze in de twee artikels is toch wel opvallend wanneer ze even naast mekaar gelegd worden. Enkele vragen die spontaan bij mij naar boven komen:
  • Waarom zijn de skinheads geen «jongeren», en zijn de «jongeren» geen Marokkanen?
  • Waarom is «busagressie» in de titel van het artikel geen moord of op z'n minst doodslag, en het afranselen van een zwarte man geen «bushalteagressie»?
  • Waarom blijven skinheads in de cel, terwijl «jongeren» van hun vrijheid beroofd zijn? Het betekent hetzelfde, maar klinkt toch net iets anders.
  • Staat het vast dat de zwarte man geen last van een speciale bloederziekte en zwakke botten had die de huidige symptomen hebben veroorzaakt, mogelijks eventueel desalniettemin in de hand gewerkt door de omstandigheden van die avond, zonder echter te kunnen bevestigen of ontkennen dat er een oorzakelijk verband zou kunnen zijn?
  • En waarom greep die zwarte man zijn belagers niet naar de keel, waardoor hij het voorval eigenlijk feitelijk grotendeels zelf uitlokte?
Over de nasleep van de twee «incidenten» kunnen trouwens ook nog enkele vragen gesteld worden. Waar is bijvoorbeeld Fouad Ahidar om het omgekeerd racisme van de «jongeren» op bus 23 aan te klagen? Om concreet de vraag te stellen: was Guido Demoor een Marokkaanse vader geweest, zou die dan ook het risico gelopen hebben plots een hersenvliesbloeding te krijgen op de bus? Trouwens, de hele theorie als zou Guido Demoor aan een hersenvliesbloeding overleden zonder dat er een oorzakelijk verband zou bestaan met de slagen die hij gekregen heeft op de bus is gewoonweg potsierlijk. Je moet al een professioneel anti-racist zijn om dat soort plat boerenbedrog te kunnen geloven. Stierf Sjamil Basajev door een explosie, of alleen maar aan de gevolgen van een acute hoge bloeddruk door de opwinding naar aanleiding van een ontploffing in zijn buurt? Het Belgische gerecht zou waarschijnlijk onmiddellijk van de tweede theorie uitgegaan zijn, geconfronteerd met de «feiten». Hoe dan ook, de basisdiagnose is ongetwijfeld dat hij stierf aan een subjectief gevoel van veiligheid. Subjectief, omdat het niet reëel was.

Iedereen wordt trouwens vriendelijk verzocht te geloven dat vijf skinheads, racisten pur sang, wanneer ze eens in the mood zijn na een avondje stappen, niet verder raken dan iemand die zich op het verkeerde ogenblik op de verkeerde plaats bevindt in het ziekenhuis te kloppen –en voor alle duidelijkheid: gelukkig maar dat de vijf stukken krapuul niet verder raakten dan dat– maar zes «jongeren» slagen er wel in een man aan een hersenvliesbloeding te doen sterven doordat één van hen zich naar de keel laat grijpen. En niets meer dan dat, meneer de rechter, zelfs geen vinger uitgestoken. Misschien moet de familie van Guido Demoor straks nog wel morele schadevergoeding betalen aan die zes jongeren, wegens de psychologische gevolgen van het hele geval. Juwelier Wouter Tyberghien kan ervan meespreken.

Iemand die wel voorkomt in het ene verhaal, maar niet het andere is Kristien Hemmerechts. Zij heeft het voorlopig nog niet uitgeschruweld dat skinheads dringend zouden moeten kunnen genieten van speciale programma's om aan werk te geraken in plaats van straffen te krijgen. Dat enkelen van hen in Brugge een zwarte man in mekaar slaan is er alleen maar het bewijs van dat daar een dringende nood aan is. En laten we trouwens niet alle skinheads over één kam scheren, nietwaar. Bovendien, één van hen werd vrijgelaten om zijn examens van het secundair onderwijs te kunnen afleggen: hij was 25 jaar oud. Ongetwijfeld is hij het slachtoffer geweest van jarenlange zware discriminatie op school waardoor hij nooit eerder aan een diploma secundair onderwijs geraakt is. Ja toch?

dinsdag, juli 11, 2006

Nationale Loterij nam zelf contact met 0110

Het verhaal over de sponsoring van 0110 door de Nationale Loterij neemt elke dag nog een andere wending. Deze morgen bleek dat niet 0110 contact met de Nationale Loterij had opgenomen, maar wel de Nationale Loterij met 0110.

Ik heb weinig ervaring met het organiseren van concerten voor verdraagzaamheid, of concerten tout court eigenlijk, en dacht dus in al mijn naïviteit dat het gewoonlijk de organisatoren zijn die op zoek moeten gaan naar sponsors. Dat blijkt echter niet het geval te zijn, toch niet afgaande op de verklaringen van Ann Publie, woordvoerster van de Nationale Loterij, geciteerd in De Standaard van vandaag:
Niets bijzonders, wij sponsoren een pak muziekfestivals. Toen we hoorden over de 0110-concerten hebben we meteen contact opgenomen en onze medewerking toegezegd. Lang voor de politieke heisa.
De krant voegt er nog aan toe dat ze «op de vraag of de Loterij mogelijke heisa dan niet verwacht had, het antwoord schuldig moet blijven». Eigenlijk zijn haar verklaringen eerder merkwaardig, want 0110 was oorspronkelijk door Tom Barman uitdrukkelijk opgevat als een concert tegen het Vlaams Belang, en werd pas later afgezwakt naar een concert voor verdraagzaamheid. Hoe trouwens een concert voor verdraagzaamheid een week voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen op een andere manier kan begrepen worden dan als een politiek concert is me hoe dan ook een compleet raadsel, tenzij het hoofdkwartier van de Nationale Loterij gelegen is aan gene zijde van de maan en ze daar de laatste twintig jaar geen Vlaamse politieke berichten meer hebben gezien.

Ik wil echter niet uitsluiten dat Ann Publie de waarheid vertelt wanneer ze beweert dat de Nationale Loterij absoluut niet de bedoeling had een politiek concert te sponsoren. Maar dat betekent dan wel dat het geld bij de Nationale Loterij redelijk los zit, en dat ze het niet zo nauw nemen met de controle van wie of wat ze eigenlijk sponsoren. Zelfs het charter van 0110, dat toch weinig te wensen overlaat qua duidelijkheid, kunnen ze dan niet gelezen hebben, en daarbij moet opgemerkt worden dat de persoonlijke handtekening van Tom Barman onderaan het document er pas kwam ná de politieke heisa, niet ervoor. Maar wie zei ook weer dat men geen complottheorieën moet verzinnen wanneer zuivere incompetentie de situatie afdoende kan verklaren? Ik weet dus niet eens of het eigenlijk wel een geruststelling is dat ze zich bij de Nationale Loterij schijnbaar van geen kwaad bewust waren…

Ondertussen zit ik te wachten op dat berichtje van de Nationale Loterij over de sponsoring van mijn blog – misschien is het gewoon omdat de post weer uitzonderlijk traag is dat die brief nog niet toegekomen is? Of zou ik niet «cultureel» genoeg zijn?

maandag, juli 10, 2006

Nationale Loterij steunt dus 0110

Er zal dus wel degelijk openbaar geld gebruikt worden om 0110 te steunen, en Staatssecretaris van Overheidsbedrijven Bruno Tuybens (sp.a) vindt dat «positief». Doorgaand op datzelfde élan zullen de respectievelijke steden ongetwijfeld ook kosteloos allerlei infrastructuur mogen ter beschikking stellen, voor gratis ordedienst zorgen, en de openbare omroep kan het concert rechtstreeks uitzenden op radio en TV.

Om met dat laatste te beginnen: bij de VTM doen ze natuurlijk maar zoals ze willen omdat dat uiteindelijk een privé-bedrijf is, maar zelfs als de VRT het hele zaakje zou uitzenden zonder voor de rechten nog maar een eurocent te betalen aan de organisatie van 0110, zelfs ook dan wordt wel degelijk nog belastinggeld gebruikt om de actie te steunen. Zendtijd is immers niet gratis, en de veelvuldige aankondigingen van een uitzending, die daar ongetwijfeld bij zullen horen, ook niet. Op dit ogenblik acht ik het trouwens eerder wel dan niet waarschijnlijk dat Studio Brussel of eventueel Radio Donna één van de concerten rechtstreeks zal uitzenden, of toch minstens een reporter ter plaatse zal hebben om verslag uit te brengen van dit «culturele evenement».

Hoe dan ook heeft Bruno Tuybens een duidelijk klaarsignaal gegeven om aan 0110 openbaar geld te besteden. Ik vrees echter dat er bijzonder weinig Vlamingen te vinden zullen zijn die bereid zullen zijn in zijn onzin te trappen als zouden dit geen anti-Vlaams Belang-concerten zijn:
Het gaat om een organisatie die oproept tot verdraagzaamheid en tegen racisme. Wat is daar fout mee? Ik weet ook wel dat het een week voor de verkiezingen is, maar het gaat om de boodschap.
Ik hoop dat hij het in ieder geval zelf niet gelooft, noch het ene, noch het andere! De slogan van de Nationale Loterij die op dit ogenblik op de webstek van 0110 prijkt is in ieder geval hilarisch: «U SPEELT – U HELPT». Een betere slogan zou zijn, speciaal voor de aanhangers van onwelvoeglijke partijen, zou zijn «U SPEELT, EN WORDT TWEEMAAL VOOR DE GEK GEHOUDEN»: een eerste keer wanneer u dom genoeg is een lot te kopen en ermee te verliezen, en een tweede keer wanneer uw geld dan nog eens tegen u gebruikt wordt.

Men kan zich ondertussen afvragen hoe groot de paniek bij het régime op dit ogenblik wel niet moet zijn. Wat hebben we immers de voorbije jaren al gehad? Om te beginnen werd er een cordon sanitaire ontworpen om de partij van de macht uit te sluiten. Dat cordon werd vervolgens uitgebreid met een cordon médiathique, zodat de openbare omroep, gespijsd met geld van álle kiezers, rustig het Vlaams Blok kon negeren of mee bestrijden, al naargelang. Volgende stap was het maken van wetten om de partij voor het gerecht te kunnen dagen, en daar hoorde ook de oprichting van een speciale overheidscel bij die dat werkje moest opknappen. Dit lukte niet van de eerste keer, en de wetten werden daarom ook meermaals «verfijnd», en pas bij de derde poging werd de partij dan toch eindelijk veroordeeld, door een totaal onpartijdige franskiljonse rechter in Gent. En morgen wordt dus een concert tegen diezelfde partij met openbaar geld gesteund, amper één week voor de lokale verkiezingen. Overigens opmerkelijk hoe snel die sponsoring op zijn plaats kwam, misschien wel reeds vóór alle artiesten opgebeld waren. Met dit alles zou dus niets fout zijn, maar als je het mij vraagt is dit een soort van praktijken dat absoluut niet zou misstaan in een rapport van de OVSE.

En daarmee zit ik dus met een prangende vraag. Want wat als ook dit concert niet helpt? Het Vlaams Belang haalt nu al in sommige peilingen tegen de 30% aan, en met zulke percentages valt niet uit te sluiten dat in één of andere gemeente een «ongeluk» te betreuren zal vallen in de vorm van een absolute meerderheid voor het Vlaams Belang. Of een lokale partijafdeling die bezwijkt voor de verleidingen van het Vlaams Belang dat met een burgemeesterssjerp zwaait, en het cordon sanitaire dan toch maar liever doorbreekt in plaats van in Antwerpse toestanden terecht te komen. Zou er op regionaal of federaal niveau een plan B bestaan om zo'n toestand op te vangen? Reeds jaren gaat het gerucht over een plan om Antwerpen onder curatele te plaatsen en door middel van een regeringscommissaris te besturen moest het Vlaams Blok, nu Belang, er een meerderheid halen. Wie het rijtje van hierboven overloopt, komt automatisch op de vraag uit waar de grens zou gaan voor het régime.

Maar anderzijds, wat zei Stalin ook al weer? «Wie stemt beslist niets. Wie de stemmen telt beslist alles.» Waarmee ik absoluut niets wil zeggen.

zondag, juli 09, 2006

0110, ook tegen corruptie?

De discussie over 0110 is reeds gedeeltelijk overgegaan in een discussie of het Vlaams Belang hier misschien netto stemmen mee zou winnen – Tom Barman in de rol van nuttige idioot voor wat hij eigenlijk probeert te bestrijden dus.

De gemoederen liepen de jongste dagen hoog op, en in het vuur van de strijd vergaten sommigen (zonder namen te willen noemen) dat men op de bal moet spelen, niet op de man. Dit zowel aan de ene als de andere kant overigens. Een vergelijking met een hypothetische 0110 in Charleroi of Luik tegen de corruptie kan helpen om de argumenten wat uit te zuiveren.

Zo zijn er enkelen die argumenteren dat ook artiesten het recht hebben aan politiek te doen op het podium, ja zelfs de plicht. Peter Vandermeersch was alvast die mening toegedaan in zijn commentaarstuk op vrijdag in De Standaard:
Het is geenszins ,,chantage'' (dixit Dewinter) als Adamo, Laïs, of X!nk op een podium gaan staan om hun afkeer van een onverdraagzame samenleving uit te zingen. Het is hun recht en zelfs hun plicht.
Ik vraag me eerlijk gezegd of Peter Vandermeersch een soortgelijke zin uit zijn klavier getokkeld zou krijgen moesten Adamo, Laïs of X!nk op een podium gaan staan om hun afkeer van corrupte politici uit te zingen. De gebeurtenissen van de laatste weken hebben aangetoond dat zoiets uitermate gepast zou zijn in een stad als Charleroi, maar ook in Antwerpen zou zoiets niet helemaal misstaan, denk maar even terug aan niet alleen het VISA-schandaal, maar ook Soma, Telepolis en de aankoop van het sp.a-secretariaat in de Everaertstraat. Ik vraag me echter af of de artiesten daarvoor evenveel applaus zouden oogsten bij de politiek correcte media vandaag, dan wel of hen verweten zou worden in de kaart van extreem-rechts te spelen en dat zij zich beter afzijdig zouden houden.

Maar zou het Vlaams Belang nu stemmen winnen of verliezen door 0110? Laten we dat even opnieuw vanuit een principiële hoek bekijken: stel dat een groepje artiesten een concert zou organiseren tegen een andere partij, dat wil zeggen niet het Vlaams Belang maar de VLD, CD&V, N-VA, sp.a, SPIRIT of Groen!. Wat zou dat eigenlijk zeggen over de democratie in Vlaanderen indien mensen er zouden van afzien voor één van die partijen te stemmen enkel en alleen omdat iemand als een Tom Barman, Dana Winner of Helmut Lotti op een podium staan om hun afkeer tegenover die partij uit te zingen? Ik hoop werkelijk dat de democratie in een West-Europees land als Vlaanderen sterker staat dan dat! Ik zie dan ook niet in waarom dat plots helemaal anders zou zijn wanneer het over het Vlaams Belang gaat, tenzij men werkelijk een soort van emocratie voorstaat waar partijprogramma's geen rol meer spelen, maar wel welke partij de sympathiekste popgroep weet te engageren..

Wat het omgekeerde effect betreft, denk ik dat er wel een potentieel bestaat. Dit concert, dat ondanks alle verklaringen van enkele deelnemende artiesten wel degelijk tegen het Vlaams Belang gericht blijft, kan opnieuw de druppel zijn die bij een aantal kiezers de beker doet overlopen. De analyses van de bewegingen onder kiezers van De Stemmenkampioen in mei en juni tonen dit duidelijk aan, en ook Bruno Valkeniers liet zich in dezelfde zin uit tijdens de voorstelling van zijn toetreding tot het Vlaams Belang. In Vlaanderen heeft men het nu eenmaal voor de underdogs. Vandaar dat Tom Barman het gevaar loopt de rol van nuttige idioot te spelen in een nieuwe overwinning van het Vlaams Belang op 8 oktober. Daar komt nog bij dat het hele concept van het concert in feite zelfs een bevestiging is van een belangrijke stelling van het Vlaams Belang: het maakt niet uit voor welke partij je stemt, als het maar niet het Vlaams Belang is. Vandaar is het slechts kort naar de stelling dat het geen zin heeft voor VLD, CD&V of N-VA te stemmen als je enige verandering wil zien in het Antwerpse stadsbestuur. Wat voor zin heeft het de partijdotaties van het Vlaams Belang af te willen nemen als men vervolgens zelf reclame gaat maken voor die partij? Dan toch liever de mededeling van Kris Wauters van Clouseau.

Mijn voorspelling is dan ook dat het concert een overdonderend succes zal zijn. De timing is daar in ieder geval perfect voor: met wat geluk zit het weer wat mee, en verder is het academiejaar op 1 oktober nog maar net gestart en hebben de studenten tijd zat en eigenlijk zelfs niets beters te doen dan een gratis concertje met enkele topartiesten mee te pikken. Maar zo groot als de zelfvoldoening zal zijn op de avond van 1 oktober, zo groot zal waarschijnlijk ook de kater op 8 oktober zijn wanneer de verkiezingsuitslagen beginnen binnen te lopen. Vooral als die uitslagen vergeleken zullen worden met de uitslag van de vorige gemeenteraadsverkiezingen, die van oktober 2000, want dan wint het Vlaams Belang naar alle waarschijnlijk gemiddeld maar liefst 10%!

Tot slot nog een doordenkertje aan het adres van Tom Barman: de laatste verkiezingsuitslag en de laatste peilingen geven aan dat minstens een kwart van de Vlaamse bevolking voor het Vlaams Belang stemt. Hoe sterk denkt hij eigenlijk dat het Vlaams Belang ondervertegenwoordigd zou zijn bij de Vlaamse artiesten? Ik zou niet willen beweren dat een kwart van die artiesten die op 1 oktober op het podium van 0110 zullen staan een week later zelf voor het Vlaams Belang zal stemmen, maar dat geen één van hen dat zou doen, dat zou me eerlijk gezegd verbazen.

donderdag, juli 06, 2006

0110 – een vergeefse voskresnik

Tom Barman van de popgroep dEUS organiseert op 1 oktober, een week voor de gemeenteraadsverkiezingen, een «feest» voor «verdraagzaamheid». De actie is duidelijk geïnspireerd op Vote for Change (alhoewel precies het omgekeerde deze keer de bedoeling is), maar die ervaring leerde dat het electorale effect van zo'n evenement zo goed als nul is.

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen in de VS in 2004 organiseerde MoveOn een reeks concerten onder de naam Vote for Change. Vooral Bruce Springsteen profileerde zich op die concertenreeks, samen met o.m. R.E.M. en Pearl Jam. In principe waren de concerten enkel tegen een herverkiezing van George W. Bush gericht; in de praktijk kwam dat echter vaak neer op steun aan de democratische kandidaat John Kerry.

Wat was het resultaat van Vote for Change? De concerten werden enkel in zogenaamde swing states gehouden, en na de verkiezingen bleek dat geen enkele van de staten van kamp veranderd was, noch in de ene, noch in de andere richting. Netto resultaat was dus nul, en George W. Bush werd dan ook herkozen voor een tweede ambtstermijn. De verklaring waarom Vote for Change niets uithaalde is waarschijnlijk heel eenvoudig: niemand zegt neen tegen een gratis concert, ook al heeft dat concert een politiek doel waar men het niet eens mee is, en in het stemhokje doet men daarna toch zijn zin. En slechts weinigen veranderen hun politieke mening omwille van wat een muzikant op het podium verkondigt.

Tom Barman mag dus gerust een concert tegen extreem-rechts (lees: het Vlaams Belang) organiseren, maar hij maak zich best geen begoochelingen over de electorale gevolgen daarvan. Anderzijds is het ook het goed recht van Filip Dewinter om tegen dat concert te reageren, en men kan stellen dat het ook zijn plicht is in het politieke spel van zet en tegenzet, maar op een manier doet hij de organisatie 0110 meer eer aan dan ze misschien verdient. Twee puntjes van commentaar op de reactie van Filip Dewinter zijn echter op hun plaats:

Ten eerste wat betreft de andere Vlaamse artiesten die zich hebben aangesloten bij het initiatief van Tom Barman. Men kan van een artiest die leeft van zijn vak niet verwachten dat hij aan de kant blijft staan terwijl het evenement duidelijk gepromoot wordt door alle mogelijke politiek correcte media. Let daarbij bijvoorbeeld op die «analyse» –of misschien beter gezegd dat pamflet– in De Standaard, die er niet in slaagt een echt antwoord te geven op haar eigen titel, laat staan een elementair detail als het hierboven vermelde nulresultaat van Vote for Change te vermelden. Als iemand als Will Tura morgen dus nog op televisie of radio wil komen, kan hij moeilijk op 1 oktober thuis achter zijn piano zitten en vinden dat het zijn taak niet is om aan politiek te doen. Filip Dewinter speelt daarom het spel best niet te persoonlijk tegenover artiesten die weinig andere keus hebben dan deel te nemen aan de voskresnik van 1 oktober door ook maar gratis op te treden voor het goede doel. Dat sommigen van hen zich dan verschuilen achter het schaamlapje van de «verdraagzaamheid», terwijl het voor iedereen duidelijk is dat de concerten tegen het Vlaams Belang gericht zijn, kan men lafheid noemen, maar even goed zien als een teken dat zij eerder tegen hun zin deelnemen en zich eigenlijk gechanteerd voelen.

Ten tweede zijn er de sponsorgelden, want een gratis concert organiseren kost geld. Ook hier doen privé-personen natuurlijk hun zin, maar voor de verschillende betrokken overheden en openbare diensten is dat natuurlijk niet het geval. Indien zij gratis infrastructuur of diensten ter beschikking zouden stellen, betekent dit dat belastinggeld gebruikt zou worden om de kiezers partijpolitiek te beïnvloeden, typisch een zaak die waarnemers van de OVSE aan de kaak zouden stellen. Ook de sponsoring door de Nationale Loterij in de vorm van reclame op de webstek van 0110, zoals op dit ogenblik het geval lijkt te zijn, lijkt me niet helemaal correct. Het zou daarom beter zijn dat Filip Dewinter zijn pijlen zou richten op hen in plaats van op de artiesten die waarschijnlijk toch niet anders kunnen.