zaterdag, februari 12, 2005

Frans-libertarische analyse van België

Fabrice Ribet komt in een analyse van België tot de slotsom dat de geldstromen van Noord naar Zuid contraproductief werken. In Vlaanderen zal geen mens daarvan opkijken, maar beneden de taalgrens ligt dat natuurlijk iets anders.

Fabrice Ribet is een libertarische anarchist uit Lyon die een analyse maakt van de Belgische politiek van regionale egalisatie, zeg maar de befaamde «solidariteit in de sociale zekerheid». Hij maakt daarvoor gebruik van een analyse van Olivier Doms, en komt tot de volgende conclusie:
Comme le dit Olivier Doms en conclusion, l'expérience belge de politique d'égalisation régionale n'atteint pas les buts affichés. Au lieu d'étendre la prospérité des régions riches vers les régions pauvres, elle a accéléré la chute de ces dernières. Les politiciens de Wallonie et de Bruxelles voient dans les programmes de transferts régionaux le moyen d'accroître leur empire bureaucratique et leurs dépenses. Les transferts régionaux ont isolé ces deux régions des conséquences de ces régimes de régulation, ce qui les appauvrira plus encore.

Au lieu de réduire les velléités séparatistes, cette politique les a intensifiées.
Hopelijk vindt zijn analyse enige weerklank in Franstalig België. Dat er jaarlijks ettelijke miljarden euro's volkomen zinloos uit Vlaanderen gezogen worden is uiteindelijk nog het minste kwaad: erger is dat op die manier de Waalse bevolking gevangen gehouden wordt in een economische puinhoop die uiteindelijk maar één doel lijkt te dienen: het behoud van de machtspositie van de PS. Het is die partij die de facto de macht in handen heeft in België.

Geen opmerkingen: