zaterdag, februari 26, 2005

Nog meer opiniepeilingen

De vorige oefening kan ook gedaan worden voor de drie andere partijen. Bovendien is het interessant even te kijken hoe het plaatje eruitziet als de vlottende gemiddelden voor alle partijen samengebracht worden in één figuur.

De twee paarse partijen lijken lichtjes van mekaar weg te drijven: het gemiddelde van sp.a/SPIRIT gaat 0,57% omhoog, terwijl de VLD 0,73% zakt. Bij de verkiezingen was de VLD 0,1% groter dan sp.a/SPIRIT, terwijl het verschil nu 1,20% in het voordeel van sp.a/SPIRIT uitvalt. Een gevolg van de strubbelingen met Hugo Coveliers?

Ook bij Groen! zit er weinig beweging in, meer zelfs: de resultaten voor deze partij zijn opvallend stabiel en gelijklopend in alle opiniepeilingen. Het gemiddelde gaat in totaal 0,10% omhoog, maar van een trend kan er eigenlijk amper gesproken worden, eerder over schommelingen rond de verkiezingsuitslag. Of een partij die op de linkerzijde zowel federaal als regionaal alleen in de oppositie zit, en de hete adem van de kiesdrempel van 5% blijft voelen daar tevreden mee mag of kan zijn, is een andere zaak.

Ten slotte nog de figuur met de vlottende gemiddelden voor alle partijen. Wat valt op? Bewegingen moeten bijna met een vergrootglas opgespoord worden. Het Vlaams Kartel schommelt rond zijn verkiezingsuitslag, het Vlaams Belang gaat mogelijks lichtjes vooruit, net zoals sp.a/SPIRIT, terwijl de VLD terrein lijkt te verliezen. Groen! blijft stabiel net onder de grens van 8% hangen.

Geen opmerkingen: