donderdag, februari 24, 2005

Brussel-Halle-Vilvoorde: Quousque tandem? (18)

Gisteren werd een nieuwe aflevering van het slechte feuilleton «Brussel-Halle-Vilvoorde» ingespeeld in de Kamercommissie voor Institutionele Zaken. Het wordt meer en meer duidelijk dat VLD, sp.a en SPIRIT er geen probleem van maken de zaken op de lange baan te schuiven, als ze al geen zware toegevingen gaan doen aan de Franstaligen, terwijl CD&V en N-VA zelf nog het meeste schrik hebben van hun eigen dreigementen.

Gisteren stelde Didier Reynders (MR) plots voor een hoorzitting te organiseren met grondwetsspecialisten. Enkel CD&V en Vlaams Belang stemden tegen, terwijl sp.a en VLD instemden met deze totaal overbodige vertraging. Wat zal de toekomst nog brengen? Aangezien niet alleen politici talent hebben voor slechtgeschreven kolder, waagt ondergetekende zich aan een scenario voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde:
2 maart
Hoorzitting met grondwetsspecialisten. CD&V en N-VA nemen deel aan de hoorzitting omdat ze aan het einde van de rit niet bedrogen willen uitkomen.
3 tot 8 maart
Tweede ronde van de biechtstoelprocedure
6 maart
Betoging door het FDF in Linkebeek voor de uitbreiding van het Brusselse Gewest. Kopstukken van alle Vlaamse partijen verklaren dat daar geen sprake van kan zijn. Bart Somers (VLD) waarschuwt de Vlamingen dat er toch een prijs betaald zal moeten worden voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.
9 maart
De Ministers Reynders en Vande Lanotte brengen verslag uit voor de Kamercommissie. De Franstaligen stellen voor dat er een synthese gemaakt wordt van de resultaten van de biechtstoelprocedure, die tegen midden april klaar moet zijn. CD&V en N-VA maken zich boos omdat dit volgens hen een vertragingsmaneuver is, terwijl sp.a, SPIRIT en VLD geen problemen zien omdat er voortgegaan wordt met de besprekingen. Het Vlaams Belang hekelt de houding van de CD&V.
10 maart
Meeting in Overijse. De burgemeesters van Halle-Vilvoorde worden uitgebreid in de bloemen gezet omwille van hun verzet. Kopstukken van alle Vlaamse partijen zijn aanwezig en ondersteunen de eis tot onverwijlde splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.
11 maart
CD&V en N-VA publiceren een synthese van de resultaten van de biechtstoelprocedure.
13 maart
Yves Leterme (CD&V) verklaart in de Zevende Dag dat er voor Pinksteren een oplossing moet zijn voor het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde, want anders is er een probleem in de Vlaams Regering.
16 maart
Bespreking van de synthese van de resultaten van de biechtstoelprocedure zoals die voorgedragen werd door CD&V en N-VA. Aangezien er dt-fouten in de synthese staan, wordt de bespreking ervan stilgelegd.
20 maart tot 10 april, paasvakantie
De besprekingen liggen stil. Het Vlaams Belang voert op allerlei markten actie voor de splitsing.
27 maart
In zijn toespraak naar aanleiding van Pasen roept Koning Albert II op tot verdraagzaamheid en eendracht tussen de Gemeenschappen. Eerste Minister Guy Verhofstadt (VLD) brengt ook een paasboodschap, waarin hij stelt dat de ene Gemeenschap niet eenzijdig iets mag opdringen aan de andere Gemeenschap, en hij roept op tot een compromis zonder winnaars of verliezers. Het Vlaams Belang maakt gewag van volksverraad.
1 april
TAK houdt een actie in Laken waarbij Prins Filip als getuige een wet tot splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde ondertekent.
13 april
De Kamercommissie voor Institutionele Hervormingen komt weer samen na de paasvakantie. De Franstaligen stellen voor een recapitulatie te maken van de synoptische tabellen en de synthese van de resultaten van de biechtstoelprocedure om alles terug vers in het geheugen te brengen. VLD, sp.a en SPIRIT sluiten zich hierbij aan, zodat de besprekingen verder kunnen gaan, terwijl CD&V en N-VA protesteren dat dit een vertragingsmaneuver is. Het Vlaams Belang noemt het protest van CD&V en N-VA ongeloofwaardig.
20 april
Didier Reynders (MR) verklaart in de Kamercommissie dat zijn hond de avond voordien de recapitulatie opgegeten heeft, en dat hij ze dus niet kan voorleggen. VLD, sp.a en SPIRIT noemen dit onaanvaardbaar, en CD&V en N-VA sluiten zich daarbij aan, maar aangezien Didier Reynders zijn welgemeende excuses aanbiedt, wordt de zitting verdaagd tot de volgende week.
27 april
Bespreking van de recapitulatie van Didier Reynders (MR). Aangezien er onenigheid is over de recapitulatie, loopt de zitting uit, en wordt om tien uur 's avonds voorgesteld de discussie de volgende week voor te zetten.
4 mei
Opdat de vertegenwoordigers van CD&V hun toespraken voor Rerum Novarum zouden kunnen voorbereiden, wordt de zitting in de Kamercommissie voor Institutionele Hervormingen na vijf minuten afgesloten.
11 mei
Bespreking van de wetsvoorstellen tot splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Omdat onduidelijkheid ontstaat over de geografische afbakeningen van het district, stellen de Franstaligen voor een hoorzitting te houden met een groep aardrijkskundigen. CD&V en N-VA protesteren heftig, VLD, sp.a en SPIRIT steunen het voorstel van de Franstaligen en argumenteren dat de besprekingen verder gaan. Het Vlaams Belang noemt de houding van CD&V en N-VA belachelijk.
18 mei
Tijdens de hoorzitting met de aardrijkskundigen blijkt dat er onenigheid bestaat over de precieze grens tussen Vilvoorde en Dendermonde. De Franstaligen stellen na de hoorzitting voor dat er een ad-hoccommissie opgericht wordt om het probleem op te lossen. VLD, sp.a en SPIRIT sluiten zich hierbij aan, terwijl CD&V en N-VA weigeren deel te nemen aan de commissie.
22 mei
De CD&V verklaart in een persmededeling dat de partij samen met de N-VA toch zal meedoen aan de commissie, opdat ze later niet voor voldongen feiten geplaatst zouden worden. De Franstaligen eisen een uitbreiding van het Brusselse Gewest ter compensatie van een grenscorrectie tussen Vilvoorde en Dendermonde. Patrick Dewael (VLD) waarschuwt de Vlamingen ervoor te geloven dat dit verwezenlijkt zal kunnen worden zonder een prijs te betalen.
8 juni
Nadat bleek dat Dendermonde en Vilvoorde niet eens aan mekaar grenzen, wordt de bespreking van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde voortgezet. De Franstaligen stellen voor een hoorzitting te organiseren met sociologen om de sociale gevolgen van een splitsing te onderzoeken. VLD, sp.a en SPIRIT gaan hiermee akkoord om de besprekingen voor te zetten, en Koen T'Sijen (SPIRIT) verklaart dat de klok nog steeds tikt. CD&V en N-VA vinden dat dit opnieuw een vertragingsmaneuver is, en voorspellen problemen binnen de Vlaamse Regering indien de kieskring niet gesplitst is tegen 11 juli. Het Vlaams Belang vindt het protest van de CD&V en N-VA veel te zwak.
15 juni
Hoorzitting met sociologen over de sociale gevolgen van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde
22 juni
Aangezien 11 juli voor de deur staat, vinden de Franstaligen dat er van een serene sfeer geen sprake meer is nadat Luc van den Brande in een interview daags tervoren verklaarde dat hij na de zomervakantie zijn vertrouwen in VLD, sp.a en SPIRIT zal opzeggen indien de kieskring tegen dan nog niet gesplitst is. VLD, sp.a en SPIRIT hekelen de ophitsende taal van CD&V en N-VA, en sluiten zich aan bij de Franstaligen, op voorwaarde dat er ondertussen discrete besprekingen achter de coulissen gehouden worden. De volgende commissievergadering wordt gepland voor 12 oktober. VLD, sp.a en SPIRIT verklaren dat de besprekingen hierdoor geen vertragingen oplopen, en dat de klok tikt....

Geen opmerkingen: