maandag, mei 15, 2006

Elk politicus iemands populist

Groen! opent de partijlokalen voor mensen zonder papieren, SPIRIT wil het Vlaams Belang verbieden en het Vlaams Belang weigert de morele schuld voor de daden van Hans van Themsche op zich te nemen. Geen van de drie zal het graag horen, maar alledrie zijn ze in hetzelfde bedje ziek… of gezond, naargelang men het bekijkt.

Een tijdje geleden vroeg De Stemmenkampioen aan zijn panel of het opvangen van illegale vreemdelingen een misdrijf was of niet (weekvraag 36). Uit de resultaten bleek dat een meerderheid van de Groen!-kiezers geen graten zag in zulke opvang, hoewel een tweederdemeerderheid van de bevolking tegen is. De kiezers van sp.a/SPIRIT antwoordden verdeeld: 44% vond het opvangen van een illegale vreemdeling een misdrijf, terwijl 43% vond van niet. Wanneer Groen! vandaag dus de partijlokalen openstelt voor mensen zonder papieren, doet het eigenlijk precies hetzelfde als wat Bart de Wever deed toen hij met een vrachtwagen vol geld naar Strépy reed: door een provocatie goed in de media komen, gemakkelijk scoren bij de eigen achterban, en hopelijk ook een paar kiezers bij de naaste concurrenten weglokken. Met deze actie zet Groen! immers vooral sp.a en SPIRIT onder druk op de linkerflank. Die twee zitten dan weer gevangen in de federale regering, waar Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voorlopig absoluut geen reden heeft om ook maar een millimeter toe te geven. Tenzij sp.a en de PS er een regeringszaak van zouden willen maken natuurlijk.

In die zin doet ook Fouad Ahidar van SPIRIT niet meer dan zijn werk wanneer hij ervoor pleit het Vlaams Belang zonder meer te verbieden. Enfin, dat is toch hoe ik zijn oproep tot discussie daarover begrijp, want als hij geen voorstander van zo'n verbod zou zijn, zou hij ook geen reden hebben om die discussie leven in te blazen. Hoe dan ook, weekvraag 31 van De Stemmenkampioen toonde aan dat een meerderheid van de sp.a/SPIRIT-kiezers achter de vervolging van het Vlaams Belang staat. Fouad Ahidar en Geert Lambert hebben dus gelijk wanneer zij zich zo sterk in deze zaak profileren, te meer daar zij zo misschien ook stemmen van Groen! naar hun kartel kunnen overhalen. Bovendien jagen zij VLD-kiezers naar het Vlaams Belang, wat zoals ik reeds in januari schreef, hun regeerpositie alleen maar kan bestendigen.

En zo zit ook het Vlaams Belang hoogstwaarschijnlijk op één lijn met zijn eigen kiezers, en een groot deel van zijn potentiële kiezers, wanneer het Hans van Themsche consequent omschrijft als een «gestoorde gek», en geen morele verantwoordelijkheid wil opnemen voor zijn daden. Dat is toch mijn besluit wanneer ik de resultaten van de opiniepeiling van VTM lees waaruit moet blijken dat 45% van de Vlamingen het Vlaams Belang niet verantwoordelijk vindt voor de moorden in Antwerpen van verleden week. De weekvraag van De Stemmenkampioen van deze week gaat over hetzelfde thema, en een voorspelling over hoe de uitslag eruit zal zien is niet zo moeilijk: bij het Vlaams Belang wijst een meerderheid van de kiezers alle verantwoordelijkheid af, bij Groen! en waarschijnlijk ook sp.a/SPIRIT legt een meerderheid de schuld wél bij het Vlaams Belang, en bij CD&V-N-VA en VLD zitten de kiezers zo een beetje tussen de twee uitersten in. Dat is ook logisch: voor de kiezers van het Vlaams Belang is niet het Vlaams Belang de basisoorzaak, maar wel de migrantenproblemen. Het Vlaams Belang is daarmee voor hen dan ook niet meer dan de pianist waarop geschoten wordt. Bij Groen! en sp.a/SPIRIT heerst dan weer de omgekeerde mening: voor hen situeert een groot deel van het migrantenprobleem zich niet bij de migranten, maar wel hij het Vlaams Belang en hun kiezers en sympathisanten dat steeds opnieuw op het probleem inspeelt. De vraag is of zij denken dat dit kwart van de bevolking ook automatisch zal verdwijnen indien het Vlaams Belang morgen daadwerkelijk verboden zou worden.

Geen opmerkingen: