zaterdag, november 20, 2004

Wangari Maathai over AIDS

In een opinieartikel, gepubliceerd in Aftenposten op 18 november, neemt Wangari Maathai afstand van uitspraken als dat AIDS gecreëerd zou zijn in laboratoria in het Westen als een massavernietigingswapen tegen Afrika.

Hieronder volgt de vertaling van twee paragrafen die over het onderwerp handelen:
Net zoals vele anderen heb ik vragen gesteld rond het ontstaan, de aard en het gedrag van het HIV-virus. Ik ben er me van bewust dat men het er in internationale wetenschappelijke kringen grotendeels eens over is dat het virus zich hoogst waarschijnlijk ontwikkeld heeft in Afrika, ook al is daarvoor nog geen eindelijk bewijsmateriaal voorhanden. Maar tegelijkertijd ben ik er zeker van dat onderzoekers zich zullen blijven inspannen om het eindelijke bewijs te vinden voor het ontstaan van het virus, zodat alle stellingen als zou deze tragedie veroorzaakt zijn door biologische experimenten die zo fataal mislukt zijn in een of ander laboratorium eens en voor goed afgewezen kunnen worden.

[...]

Het is daarom voor mij van het grootste belang vast te stellen dat ik niet geloof, en daarom ook niet beweer, dat het virus dat nu rondwaart, aangemaakt zou zijn door blanke wetenschappers of staatsmachten met het doel de Afrikaanse bevolking uit te moorden. Zulke standpunten zijn boosaardig en vernietigend voor een goede verstandhouding.
Het is overigens niet zeker dat men in progressieve kringen onverdeeld enthousiast zal zijn over het opinieartikel, want Wangari Maathai schrijft ook het volgende in hetzelfde opinieartikel:
Ik geloof dat jonge mensen in onze moeilijke situatie een goede brijdrage leveren door zich te onthouden van sex voor het huwelijk, en dat beide partners na het huwelijk trouw aan mekaar blijven. Ik zeg ook dat het condoom een hulpmiddel kan zijn om besmetting te voorkomen. Maar allerbelangrijkst is dat we alle gekende en goede hulpmiddelen in de strijd tegen AIDS op een goede en verantwoorde manier gebruiken.

Geen opmerkingen: