zaterdag, november 20, 2004

Over Karel de Gucht en zinnige en onzinnige mensen

De Standaard publiceert vandaag een interview met Karel de Gucht. Karel de Gucht vertelt een aantal zinnige dingen, en toont zich duidelijk de meerdere van Brinckman die het interview afnam. Maar naar het einde van het interview blijkt duidelijk dat naar mate men dichter bij huis komt, de blik van Karel de Gucht troebeler en troebeler wordt.

Ook Luc van Braekel bespreekt het interview, en de ondertitel van het interview is inderdaad op z'n minst merkwaardig. Als er iemand in het interview intellectueel oneerlijk is, moet het wel Brinckman zijn, want de ondertitel moet blijkbaar refereren naar het volgende citaat:
De Amerikanen zijn zo gefocust op terrorisme dat ze elke vorm van fundamentalisme ook als terrorisme bestempelen. Intellectueel is dat niet eerlijk. In Irak kun je niet alles tot terrorisme terugbrengen.
Vandaar naar de algemene uitspraak dat de Amerikanen intellectueel oneerlijk zijn is toch wel een heel grote stap. Vergelijk dit overigens met een andere uitspraak van De Gucht:
Cruciaal wordt de vraag of de Amerikanen Irak onder controle krijgen. Daarover ben ik heel pessimistisch. Ik geloof nooit dat het wegblazen van Fallujah de zaken oplost, al weet ik niet hoe je de zaken dan wel op orde krijgt.
Karel de Gucht heeft het recht pessimistisch te zijn over Irak en wat de Amerikanen daar doen (ik deel zijn mening niet op dat vlak), maar in tegenstelling tot nogal wat professionele anti-amerikanen gaat hij verder dan gratuit kritiek te uiten, en bekent hij dat hij zelf niet weet hoe het dan wel zou moeten. Dat is nog iets anders dan zoals Brinckman er snel uitflappen dat «[g]een zinnig mens gelooft dat je in Irak verkiezingen kunt organiseren». Moeten de VS dan maar de verkiezingen afgelasten? Je ziet Brinckman al in de voorste rij staan roepen als de VS dat inderdaad zouden doen.

Wat verder in het interview komen we al wat dichter bij huis, namelijk Nederland met de moord op Theo van Gogh. Wat moeten we denken van volgende uitspraak:
De moord is onaanvaardbaar. Maar we moeten ons de vraag durven te stellen of Theo Van Gogh wel zo verstandig was.
Ik denk het niet, want hij heeft het met zijn leven bekocht.
Hoe men de vrije meningsuiting kan koppelen aan verstandig zijn of niet als men uitspraken achteraf met zijn leven moet bekopen begrijp ik eerlijk gezegd niet. Bestaat de vrijheid van meningsuiting er niet precies uit dat men zelfs de domste uitspraken mag doen zonder dat je voor je leven hoeft te vrezen? Karel de Gucht speelt hier een gevaarlijk spelletje met de grondbeginselen van de huidige Westerse maatschappij. Symptomatisch daarbij is de volgende stelling:
Een van de grootste uitdagingen van tegenwoordig is de manier waarop onze westerse maatschappij kan samenleven met islamieten.
Hierbij draait hij de zaken om, want is de uitdaging niet eerder een manier te vinden waarop de islamieten kunnen samenleven met onze Westers maatschappij? Immers, moet de Westerse maatschappij zich aanpassen aan hen (en dus mensen die onverstandige dingen zeggen de mond snoeren en tegen zichzelf beschermen), of moet wie ervoor kiest in Europa te komen wonen zich aanpassen aan Europa, en maar weer naar het eigen land terugkeren als men zich niet kan vinden in de Westerse maatschappij waar sommigen moslims geitenneukers willen noemen? Ik woon zelf in een luthers land en frons soms de wenkbrauwen wanneer ik meningen hoor verkondigen over de katholieke Kerk. Maar als het mij te gortig zou worden, moet men dan maar hier de mond houden, of wordt het dan tijd dat ik ophoepel? Ik denk eerlijk gezegd het laatste, maar Karel de Gucht lijkt de mening toegedaan te zijn dat het het eerste moet zijn. Ik heb het er anderzijds moeilijk mee me voor te stellen dat Karel de Gucht er ooit zou toe komen om denigrerende uitspraken over de katholieke Kerk als onverstandig af te schrijven als de man of vrouw in kwestie op straat neergestoken zou worden.

Gaan we ten slotte naar het einde van het interview, waar het over het onvermijdelijke Vlaams Belang gaat. Karel de Gucht treft hierbij een zeldzame nagel op de kop wanneer hij Brinckman en de rest van de Vlaamse pers even op hun plaats zet:
Jullie turen met een vergrootglas naar het Blok in de hoop de democratische en ondemocratische Blokkers tegen elkaar op te kunnen zetten. Het Blok zendt die signalen toch niet uit?
Je zou waarempel denken dat hij mijn artikel over de tweespalt bij het Vlaams Belang van een paar dagen gelezen heeft. Maar verder lijkt hij zich in Vlaanderen vooral te specialiseren in het intrappen van open deuren:
Morel en Verstrepen zijn opportunisten.
Uiteraard zijn Morel en Verstrepen opportunisten. Waren Jaak Gabriëls (ex-VU), Johan van Hecke (ex-CVP), Vincent van Quickenborne (ex-SPIRIT), Fons Borginon (ex-VU), en vergeet het niet, ook Bart Somers (ex-VU) dat soms niet? Een andere open deur volgt:
Het enige wat het Blok interesseert, is het creëren van omstandigheden waarin ze aan de macht kunnen komen zonder dat ze hun programma moeten aanpassen.
Op welke manier verschilt het Vlaams Belang hierin van, zeg maar, de VLD? Misschien bestaat de vrees van Karel de Gucht eruit dat het Vlaams Belang het wel eens zou aandurven om sommige punten uit dat partijprogramma ook te willen uitvoeren, iets wat men de VLD niet kan verwijten, zoals hij zelf heeft moeten ondervinden in verband met het migrantenstemrecht. En ten slotte:
Wat vertelt Vanhecke? Eigen Volk Eerst mogen we niet meer zeggen, maar denken doen we dat nog wel.
Uiteraard denkt men dat nog steeds bij het Vlaams Belang. Of moet men nu werkelijk denken dat men politici op andere ideeën kan brengen door middel van een in scène gezet proces? Of gooit De Gucht morgen zijn geloof in de democratie en het pluralisme overboord als beiden bij wet verboden zouden worden? Over opportunisme gesproken...

Geen opmerkingen: