vrijdag, november 19, 2004

Ironie - of kleurenblind en onwetend?

Koen van Keer vindt in een opinieartikel in De Standaard dat de kleurenkeuze voor het logo van het Vlaams Belang «ironisch» is. Een grijze leeuwentong is volgens mij nochtans noch rood noch zwart.

Zo staat het er letterlijk:
Door in het nieuwe logo geel en zwart te gebruiken en bovendien de afgebeelde leeuwenkop een zwarte tong te geven, trekt het Vlaams Belang de kaart van diegenen die beweren dat ,,de echte flamingant zijn authenticiteit bewijst door de volledig zwarte leeuw te voeren''. De ironie wil echter dat de oorspronkelijke Vlaamse leeuw volgens de middeleeuwse beschrijving wel degelijk een rode tong en rode klauwen bezat.
Hier kunnen meerdere commentaren bij gemaakt worden:
  1. Het klopt dat het nieuwe logo geel en zwart gebruikt, en geen rood, maar een zwart-geel-rode combinatie zou ronduit «Belgisch» overkomen, en is dus voor een anti-Belgische partij totaal onbruikbaar.
  2. Geel en zwart worden over het algemeen als de Vlaamse kleuren erkend. Een eenvoudige referentie naar controverse rond de zwart-gele palen met de verkeerslichten volstaat om dit aan te tonen. Geel en zwart zijn trouwens overduidelijk de hoofdkleuren in de Vlaamse vlag, daar waar het rood enkel franje is.
  3. De afgebeelde leeuwenkop heeft geen zwarte tong, en de leeuwenkop zelf is ook niet eens zwart, maar grijs. De tong heeft wel dezelfde grijswaarde als de kop, en dus geeft het logo de indruk dat de tong zwart is, ook al is ze grijs.
  4. Het klopt dat volgens de middeleeuwse beschrijving (correctie: vanaf de 16de eeuw) de leeuw «getongd en genageld van keel» (rood) was, maar bij vereenvoudigde weergaven van de leeuw (omwille van technische, technologische of ekonomische redenen) is het geen fout om heel de leeuw zwart te kleuren. Het is precies die vereenvoudiging die geleid heeft tot de leeuw die Vlaamser is dan de Vlaamse leeuw.


Aan de rest van het opiniestuk wil ik niet veel woorden vuil maken. De toon is van die aard dat het erop lijkt dat het stuk besteld is als een denigrerend stukje over het logo van het Vlaams Belang. De kritiek lijkt te zijn dat het logo te agressief is naar de smaak van de auteur omdat er geen rood in voorkomt. Wat mij betreft wekt het verbazing dat nota bene een grijze leeuw (een zwarte leeuw gewassen met een slecht wasproduct op een te hoge temperatuur?) agressief zou zijn. Als men al kritiek kan leveren op het logo, zou het mijns inziens eerder in die richting moeten gaan dat een partij die van zichzelf vindt dat ze de kampioen van het Vlaams-nationalisme is, uitpakt met een afgekookte leeuw, en op die manier als vlag niet helemaal de lading dekt. Dat vergt echter dat men zijn persoonlijke opinie over het Vlaams Belang even aan de kant zet en objectief probeert na te denken over het logo. Maar dat is misschien net iets te veel gevraagd voor een opiniestuk in een zelfbenoemde kwaliteitskrant.

Geen opmerkingen: