vrijdag, november 19, 2004

Geen200jaar.be

Een paar dagen geleden lanceerde de N-VA de nieuwe webstek Geen200jaar.be. Een schot in de roos!

Het lijkt erop dat de N-VA met het binnenhalen van Mark Demesmaeker in ieder geval een bijzonder goede zet heeft gedaan. Hij heeft zich de laatste tijd meermaals in positieve zin doen opvallen, met bijvoorbeeld gisteren nog een pleidooi voor een actief beleid in de Vlaamse Rand rond Brussel.

Ondertussen is gebleken dat de vorige Vlaamse regering, onder leiding van Somers, de huidige regering een ferm cadeau aan de hand gedaan heeft: een dotatie van niet minder dan 1,3 miljoen aan «175-25»:
Inzake de financiering zal de Vlaamse Regering de afspraken nakomen die werden aangegaan door haar voorganger in het kader van de begroting 2005.
Daar sta je dan als Vlaams-nationale partij in de Vlaamse Regering! Maar weerom blijkt dus wat voor een ramp de vorige Vlaamse regering was: het rapport over de overdrachten in de Sociale Zekerheid werd discreet in de lade geschoven en er ook hardnekkig in gehouden, terwijl ze op kosten van de volgende regering geld uitdeelde aan een Belgisch feest.

Geen opmerkingen: