woensdag, november 17, 2004

Grün - kleur van de islam...

Als gevolg van de moord op Theo van Gogh stelt de Duitse politicus Christian Ströbele (Die Grünen) voor om een christelijke vakantiedag te schrappen ten voordele van een islamitische feestdag.

Ströbele is de mening toegedaan dat de enige juiste reactie op de moord op Theo van Gogh eruit moet bestaan dat de moslims beloond worden voor de wandaden van één van hen. Het is echter stuitend dat Ströbele met zulk een voorstel komt amper enkele dagen nadat Schröder al bakzeil moest halen omdat hij de Duitse nationale feestdag wou afschaffen als een wettelijke vakantiedag. De bevolking was tegen die maatregel in de opstand gekomen, waardoor duidelijk werd dat Schröder op een andere planeet dan de meerderheid van de Duitse bevolking leeft. Ströbele toont nu op zijn manier aan dat hij niet eens in hetzelfde zonnestelsel lijkt te wonen. Ik durf er niet aan denken met welk voorstel Ströbele voor de dag zal komen wanneer er een tweede Nederlander zou vermoord worden door een islam-fundamentalist.

Overigens kreeg Ströbele de steun van de Duitse Minister van Milieu en partijgenoot Jürgen Trittin, terwijl Katrin Göring-Eckardt zich eerder kritisch uitliet. SPD en CDU/CSU reageren afwijzend, waarbij Günther Beckstein, de Beierse Minister van Binnenlandse Zaken voor de CSU ronduit stelt dat de Grünen duidelijk nog niets geleerd hebben uit hun gefaalde Multi-Kulti-Politik.

Geen opmerkingen: