zaterdag, november 13, 2004

Tweespalt bij het Vlaams Blok

Het Vlaams Blok is nu al enkele dagen in de actualiteit, dus werd het weer hoog tijd voor De Morgen om een tweespalt bij de top te ontdekken.

De laatste dagen is het Vlaams Blok constant in de actualiteit geweest omwille van de bevestiging van de veroordeling door het Hof van Cassatie, even afgewisseld door de farce rond le prince Philippe die vijftig meter afstand wenst te houden van Marie-Rose Morel. Zoveel niet-negatieve persaandacht voor het Vlaams Blok is natuurlijk teveel om te slikken, en dus werd het tijd om nog eens de tweespalt bij de top van het Vlaams Blok vanonder het stof te halen.

Al jarenlang probeert men het Vlaams Blok een tweespalt aan te praten tussen een groepering rond Filip Dewinter enerzijds (de «racistische»), en Gerolf Annemans anderzijds (de «Vlaams-nationalistische»). Soms probeert men ook een fractie rond Alexandra Colen (de «conservatieve») te onderscheiden. Hoeveel zou daarvan waar zijn?

Het zou me eerlijk gezegd eerder verbazen indien de top van het Vlaams Blok een monolithisch blok van vrolijke, vrolijke vrienden zou zijn. Anderzijds is het wel zo dat als er zoveel rivaliteit zou bestaan tussen de fracties als De Morgen de lezer wil doen geloven, het Vlaams Blok er bijzonder goed in slaagt om die rivaliteit naar buiten uit toe te dekken. Zo is bij mijn weten voorzitter Frank Vanhecke nog nooit in allerijl uit vakantie moeten terugkeren omdat iemand een open brief had geschreven, maar misschien gaat hij gewoon niet zo vaak als Steve Stevaert op theevisite bij dictators? Ik kan me ook niet herinneren dat men bij het Vlaams Blok ooit al de voorzitter heeft moeten vervangen door een interim-voorzitter omdat hij de standpunten van de partij over het migrantenstemrecht te fel verdedigde. Of dat één van de kopstukken op z'n webstek een lofrede aan zijn broer publiceert nadat een mooi wicht net een grote post heeft binnengehaald.

Er valt natuurlijk niet te ontkennen dat opeenvolgende verkiezingsoverwinningen niet van die aard zijn om problemen te doen openbarsten. Maar vergeleken met andere partijen zal het dus al bij al nogal meevallen met die tweespalt bij de top van het Vlaams Blok. De Morgen zou zich dus, gebeten om te weten als ze is, misschien toch maar beter concentreren op wat er morgen op het congres werkelijk te gebeuren staat, dan de lezers dingen aan te praten die, als ze al waar zijn, op dit ogenblik weinig of geen relevantie hebben.

Geen opmerkingen: