donderdag, november 11, 2004

Groen!e grootheidswaanzin

Vera Dua, voorzitster van Groen!, een partijtje dat bij de laatste verkiezingen goed en wel 7,6% van de stemmen behaalde, meent dat het Vlaams Parlement een voorbeeld zou moeten stellen en de dotatie van het Vlaams Blok zou moeten intrekken. Van een partijtje dat zelf niet meer in aanmerking komt voor een federale dotatie omdat ze noch in de Kamer noch in de Senaat verkozenen hebben, zou je meer bescheidenheid mogen verwachten, zoals ook Bart de Wever opmerkt.

Overigens meent Groen! niet alleen dat de dotatie afgepakt moet worden, maar dat er zelfs retro-actieve maatregelen genomen moeten worden. Blijkbaar zijn ze in hun overwinningsroes volledig de trappers kwijtgeraakt.

Gelukkig hebben ze bij CD&V, VLD en N-VA meer gezond verstand, en zijn die drie partijen alvast niet van plan om de dotatie van het Vlaams Blok af te nemen. Ook Norbert de Batselier (SP.A) is tegenstander. De kans dat het Vlaams Blok dus zijn dotatie zal verliezen is eerder klein, al weet je het natuurlijk maar nooit.

Geen opmerkingen: