dinsdag, juni 14, 2005

Kunnen ze rekenen bij De Stemmenkampioen?

Zou men bij De Stemmenkampioen wel kunnen rekenen? Ik begin het me meer en meer af te vragen. Verleden week stuurde Het Laatste Nieuws een bericht de wereld in over de score van de VLD —gretig en kritiekloos overgenomen door alle andere kranten— om dan deze week de volledige resultaten vrij te geven op de webstek. Toch is er iets aan de hand met de resultaten.

Wanneer men kijkt naar de resultaten van Weekvraag 5, merkt men dat het verschil tussen de afgeronde resultaten voor «Geen mening» en «Weet niet» voor «Onbeslist» slechts 0,2% bedraagt. Dit kan alleen maar als er minstens 333 personen in de categorie «Onbeslist» thuishoren, en uit de concrete resultaten kan men zelfs makkelijk afleiden dat het er 376 of meer moeten zijn. Op 5626 deelnemers betekent dit dat minstens 6,7% van hen tot «Onbeslist» horen. Nochtans beweert De Stemmenkampioen dat er onder de 10.000 deelnemers slechts 3,0% in de categorie «Anderen» thuishoren. Men zou nog kunnen stellen dat die categorie blijkbaar sterk oververtegenwoordigd is in Weekvraag 5, maar dan nog betekent het dat 376 van de 300 «Anderen» aan die vraag hebben deelgenomen, wat onmogelijk is.

Hier zijn dus twee dingen mogelijk: ofwel kan men bij De Stemmenkampioen niet afronden, hoewel de resultaten er voor de rest wel uitzien alsof ze wel degelijk correct afgerond zijn, ofwel knoeit men ergens met de resultaten van de peilingen. Wat dat laatste betreft heb ik de oefening van zaterdag nog eens overgedaan, maar dan voor een combinatie van Weekvraag 2 en 5 in plaats van Weekvraag 1 en 2. De resultaten zijn gelijkaardig als voor de vorige keer, zoals te zien is in de grafiek hiernaast: Vlaams Belang sterk oververtegenwoordigd en Groen! sterk ondervertegenwoordigd, en voor de andere partijen een «tja». Ik laat het aan de lezer over om te besluiten of die resultaten consistent zijn omdat ik twee keer met spek van hetzelfde varken schiet, of…

Geen opmerkingen: