vrijdag, juni 17, 2005

Tweetaligheid alleen in Brussel discriminerend?

Johan vande Lanotte was donderdag te gast bij de PS voor een gesprek over Brussel-Halle-Vilvoorde. In de marge van dat gesprek wees Brussels parlementslid Rachid Madrane (PS) op de hemeltergende discrinatie die immigranten in Brussel ondervinden omdat zij Nederlands moeten leren.

Om het even over Johan vande Lanotte te hebben: tijdens het gesprek lichtte hij opnieuw een tip van de sluier over de onderhandelingen over de splitsing van het arrondissement op:
Nous étions prêts à refinancer Bruxelles et à y faire un effort sur les règles de bilinguisme.
Zozo, voor die gratis splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde waren de Vlaamse (nou ja) onderhandelaars dus bereid nog maar eens over de brug te komen met vers geld voor Brussel, en bovendien aan de tweetaligheid te morrelen. Misschien dat hij de Franstaligen hiermee onder de indruk kan brengen over wat voor een gouden kans ze gemist hebben, maar als Vlaming heb ik de indruk dat men aan «Vlaamse» zijde van de onderhandelingstafel bereid was bijzonder ver te gaan voor iets dat men via een gewone wet had kunnen stemmen, en waarvoor men een meerderheid ter beschikking had. En laat de Franstaligen dan maar eens aan de alarmbel trekken.

Ondertussen huichelt men aan Franstalig-Brusselse zijde tegen de sterren op. Anne-Sylvie Mouzon, OCMW-voorzitster van Sint-Joost-ten-Node drukt het als volgt uit:
Pour nous, le territoire, ce n'est pas lié à la culture et à la langue. Bruxelles, c'est aussi l'arabe, le turc ou le lingala!
Inderdaad, zo lang het maar geen Nederlands is. En zo lang het maar beperkt blijft tot Brussel, want in Wallonië moet je er nog niet aan denken dat le territoire geen verband zou houden met taal en cultuur. Ga het maar eens navragen in Komen.

De prijs voor de grootste communautaire onzin van de avond gaat echter zonder twijfel naar Rachid Madrane:
Si on demande un assouplissement sur le bilinguisme, ce n'est pas par mépris pour le néerlandais. C'est parce que pour beaucoup d'immigrés, apprendre le néerlandais, c'est apprendre une troisième langue, et cela leur fait encore une discrimination de plus.
Is het daarom dat men in de Brusselse OCMW-ziekenhuizen niet altijd terecht kan in het Nederlands? Zo ver is het nu al gekomen, dat Vlamingen in hun eigen hoofdstad hun eigen taal moeten opgeven, omdat die taal immigranten extra zou discrimineren.

Misschien kan Madrane zijn drogreden even doorspelen naar Marokko. Daar wil men immers het Berbers niet erkennen als officiële taal. Ook Ankara zal wel appreciatie kunnen opbrengen voor de spitsvondigheid van Madrane, want het kan toch niet makkelijk zijn voor immigranten in Turkije om naast het Turks ook het Koerdisch te moeten leren in de Koerdische gebieden. Maar ik hoor Madrane er niet voor pleiten om in één moeite door ook in de faciliteitengemeenten de tweetaligheid terug te schroeven, kwestie van ook daar de immigranten niet extra te discrimineren. Het valt in ieder geval geen klein beetje op dat het toch net weer in Brussel juist het Nederlands is dat verantwoordelijk is voor alweer een sociaal probleem, terwijl het discriminerende karakter van tweetaligheid elders dan toch niet zo absoluut is als men op het eerste zicht misschien zou kunnen denken…

Geen opmerkingen: