woensdag, juni 22, 2005

Cordon médiatique «doorprikt»?

De Standaard bespreekt vandaag de masterproef van Lieve Dierickx, en meent uit haar resultaten te kunnen afleiden dat er van een cordon médiatique geen sprake is. En toont in hetzelfde artikel meteen nog maar eens aan waar het precies fout zit.

Reeds in de inleiding van het artikel duikt de omschrijving «de wegens racisme veroordeelde partij» op. Het was dan ook al veertien dagen geleden dat die omschrijving nog gebruikt werd in Groot-Bijgaarden. Van «wegens corruptie veroordeelde partijen» is er voorlopig nog geen sprake.

Geen opmerkingen: