dinsdag, juni 14, 2005

Bart Sturtewagen te kwader trouw

Bart Sturtewagen gaf gisteren commentaar op de oproep van Elio di Rupo voor een Marshallplan voor Wallonië. Na lezing van het stukje zit ik met de indruk dat zelfs Elio di Rupo betrouwbaarder is in dit debat dan de redactie van De Standaard.

Om te beginnen een pareltje om van te snoepen:
Uit recente peilingen blijkt in welke mate hijzelf [Elio di Rupo] daarbij, grotendeels ten onrechte, het favoriete zwarte beest van de Vlamingen is geworden.
Ja, grotendeels ten onrechte dus. Dan toch liever Robert Stouthuysen die tenminste zegt waarom Elio di Rupo het favoriete zwarte beest van de Vlamingen is geworden:
Tijdens de BHV-onderhandelingen hebt u partij gekozen voor de rijke Franstalige bourgeoisie in de Brusselse rand, die zelfs geen passief Vlaams wil leren en met haar geld de zwakkere autochtone Vlamingen probeert te verdringen. Dat moet u, als een voorbeeld van positieve integratie, erg storen. ,,Die Franstalige bourgeoisie was belangrijker dan de sukkelaars in Brussel'', zo verklaarde uw socialistische kameraad Johan Vande Lanotte.
Ochgottekes toch, waar die man om maalt, niet waar! Ongetwijfeld een communautaire scherpslijper, die erevoorzitter van het VEV, die maar niet kan of wil snappen dat Elio di Rupo best wel een toffe pee is.

Neen, volgens Bart Sturtewagen verdien Elio di Rupo steun uit Vlaanderen, zij het wel waakzame steun, want de PS is niet meer wat ze geweest is:
Aan de top is de PS een moderne, haast hippe club, met een zeer duidelijk inzicht in wat er moet gebeuren om Wallonië en Brussel uit het slop te halen. Maar de kracht of de moed om dat met zoveel woorden te zeggen en om met een pijnlijke boodschap de weerstandskrachten te trotseren, die ontbrak.
Zou Bart Sturtewagen zijn eigen krant lezen? Daarin stond immers nog niet zo lang geleden een vermelding van een interview waarin Jean-Claude Van Cauwenberghe met het handje open kwam vertellen dat de Vlamingen nog tien jaar geduld moeten hebben. Of zou Van Cauwenberghe, minister-president van de Waalse regering, niet tot dat moderne, haast hippe clubje van de top van de PS behoren? Ik dacht nochtans dat hij één van de dikke legumen van de PS was.

En dan komt het dus, want Bart Sturtewagen moet in de voormalige AVV-VVK-krant natuurlijk ook een sneer kunnen geven naar alles wat naar Vlaams-nationalisme ruikt:
Daarvoor is wel vereist dat het debat aan Vlaamse kant loskomt van de clichés. Het is niet zo dat Vlaanderen een paradijs wordt als we ,,het geld van de Walen afpakken''. Wie die illusie in stand houdt, is te kwader trouw.
[...]
Voor de gezondheid van de Vlaamse samenleving is het van het grootste belang dat we af geraken van het eeuwige vijandbeeld van een inerte PS die de transfers van noord naar zuid in stand houdt. Die karikatuur vergiftigt het politieke debat en duwt Vlaanderen op het pad van de verzuring.
Ha ja, die eeuwige verzuring. Wat dat betreft zou Vlaanderen er al veel op vooruitgaan indien Bart Sturtewagen de azijnfles wat vaker zou laten staan in plaats van zijn commentaarstukjes in benevelde toestand te schrijven. Hij zou zich dan misschien ook wat meer tot de feiten kunnen houden. Niemand in Vlaanderen pleit ervoor «het geld van de Walen af te pakken», tenzij die zes miljard euro in de Sociale Zekerheid Waals geld is dat toevallig uit Vlaanderen afkomstig is. Ervoor pleiten «Vlaams geld niet meer door de Walen laten afpakken» zou al heel wat meer in de richting zijn.
En dan dat vijandbeeld dus. Het volstaat nog eens te herlezen wat Van Cauwenberghe in mei nog kwam verkondigen, om te beseffen dat het beeld van «een inerte PS die de transfers van noord naar zuid in stand houdt» nog steeds bijzonder actueel is, en dat er zelfs een concrete termijn op te plakken valt: nog minstens tien jaar. Dit is geen karikatuur, dit is geen eeuwig vijandbeeld waar we dringend vanaf moeten, maar een correcte weergave van de situatie. Inderdaad, over kwade trouw gesproken.

Geen opmerkingen: