vrijdag, juni 10, 2005

Grote partijen drijven uit mekaar

Zoals deze morgen reeds gemeld, werden vandaag de resultaten van een nieuwe opiniepeiling gepubliceerd. Nogal wat van de resultaten van deze opiniepeiling wijken af van die van de vorige opiniepeiling, en daardoor vallen er nogal wat bewegingen te noteren voor de verschillende partijen.

Deze peiling is de negende peiling sedert de regionale verkiezingen van 2004. CD&V-N-VA haalt voor het eerst meer dan 30% in de peilingen, terwijl de VLD het slechtste resultaat tot nu toe haalt.

Om met de grootste partijen te beginnen: gemiddeld over de drie peilers blijft het Vlaams Belang nu ter plaatse trappelen vergeleken met de verkiezingen van verleden jaar, terwijl CD&V-N-VA er 1,6% op vooruitgaat. Dat laatste is voor het gemiddelde een significant verschil. Het verschil tussen CD&V-N-VA en Vlaams Belang bedraagt nu trouwens 3,5%. De trends voor de twee partijen zijn nu door de nieuwe resultaten sterk verschillend van wat ze amper twee weken geleden nog waren: CD&V-N-VA heeft een sterk stijgende trend, terwijl het Vlaams Belang er lichtjes op achteruitgaat.

Voor sp.a-SPIRIT en VLD is er geen trendbreuk vergeleken met de vorige peiling: sp.a-SPIRIT blijft verder stijgen, terwijl VLD verder blijft dalen. Het verschil tussen de twee partijen bedraagt nu 3,1%. Vergeleken met de laatste verkiezingen gaat de VLD er gemiddeld 1,9% op achteruit, een meer dan significant verlies. Let trouwens ook op de resultaten van de VLD gesplitst per peiler: voor alle drie de peilers is er een duidelijk dalende trend voor de VLD.

Groen! behaalt deze keer een slecht resultaat, maar gemiddeld daalt de partij amper, namelijk minder dan 0,4%. De partij hoeft er zich dus voorlopig nog geen zorgen over te maken dat ze zou dalen, maar ernstiger is misschien dat de partij er in ieder geval niet in lijkt te kunnen slagen te stijgen in de peilingen.

En dan ten slotte het overzicht voor alle partijen samen, dat de conclusies van hierboven nog eens onderstreept: CD&V-N-VA en sp.a-SPIRIT zitten in een stijgende trend, het Vlaams Belang lijkt wat terug te vallen naar de uitslag van de vorige verkiezingen, VLD maakt een duidelijk verlies, terwijl Groen! ongeveer stabiel blijft.

Een vraag die men zich bij dit alles toch wel moet stellen is wat de waarde van dit alles is. Het valt immers op dat twee opiniepeilingen die gepubliceerd worden op amper twee weken van mekaar verschillen vertonen van meer dan 2% voor drie van de vijf partijen.

Geen opmerkingen: