woensdag, juni 29, 2005

Grafschennis in Sint-Niklaas

Het Vlaams Belang wordt terechtgewezen omdat het in een lokaal partijbladje in Sint-Niklaas «onthulde» dat een recent geval van grafschennis het werk zou geweest zijn van immigranten, en dat dit in de doofpot werd gestoken door de politie. Burgemeester Willockx (sp.a) eiste een verontschuldiging, maar trok voor alle zekerheid ook maar naar het CGKR dat prompt een onderzoek instelde waarvan het op voorhand al de uitslag aankondigde met zeer grote zekerheid.

Laat het duidelijk zijn, hier is een heksenjacht aan de gang. De snelheid waarmee een klacht werd ingediend, de snelheid waarmee een onderzoek wordt ingesteld, de snelheid waarmee men op voorhand al de uitslag van dat onderzoek kan voorspellen, het wekt allemaal verbazing. Vooral het feit dat burgemeester van Sint-Niklaas Willockx het Vlaams Belang niet bepaald veel tijd gaf om de geëiste verontschuldigingen in te dienen vóór hij een klacht indiende bij het CGKR, roept toch wel vragen op over de ware beweegredenen. Als dan bovendien blijkt dat die verontschuldigingen er zelfs al waren gekomen, maar dat hij tóch een klacht heeft ingediend, is er nog weinig twijfel waarover het hier werkelijk gaat: men heeft een stok gevonden om die schurftige hond te slaan, en die hond zál dus ook geslagen worden. De hevigheid van de commentaar van Bart Sturtewagen («dwaas», «crapuleuze figuren», «platte racistische praatjes») spreekt trouwens boekdelen.

Nog merkwaardiger is misschien dat dit gebeurt op het ogenblik dat er in Sint-Niklaas wel degelijk problemen met immigranten zijn, namelijk in De Ster. Nu ja, merkwaardig. De stok wordt iets té gretig gehanteerd om niet met de indruk achter te blijven dat men geen klein beetje blij is de aandacht van de problemen in De Ster te kunnen afleiden. Bart Sturtewagen is dan ook zo slim om in zijn commentaarstukje in alle talen te zwijgen over de «dwazen», de «crapuleuze figuren» en de «platte racistische praatjes» die in dat verhaal optreden.

Trouwens, waaraan is de lokale afdeling van het Vlaams Belang eigenlijk schuldig? Wie de zaken even nuchter bekijkt, merkt dat ze «te goeder trouw» gehandeld hebben, zoals dat heet. Zij waren er immers van overtuigd dat de grafschennis wel degelijk door immigranten was uitgevoerd, en van racistische leugens kunnen ze dus niet beschuldigd worden. Stel dat het lokale partijbladje van Groen! in Antwerpen morgen zou schrijven dat BASF de zwaarste vervuilende stoffen recht in de Schelde loost, en dat het stadsbestuur dat weet maar in de doofpot steekt, en later blijkt dan dat Groen! om de tuin geleid werd door hun bron, gaat men dan Groen! ook voor de rechter slepen?

Ten slotte zou het misschien toch passen dat men zich op het Madouplein eens bezint over waar men mee bezig is, want het is duidelijk dat men op amper een jaar na de veroordeling met vuur aan het spelen is. De obsessie die men bij het Vlaams Belang aan de dag legt om alles wat met criminaliteit te maken heeft in verband te brengen met immigratie zou men toch maar beter eens afleggen. Erkenning van het probleem is daarbij al de eerste stap. Zeker, er zijn problemen, maar als men een doofpotoperatie aan het licht wil brengen, zou men er toch maar beter voor zorgen dat men zijn schaapjes volledig op het droge heeft, en dat was deze keer duidelijk niet het geval. Wie het Vlaams Belang eens een flinke peer wil stoven, hoeft niet meer te doen dan zich voor te stellen als een betrouwbare bron die kan onthullen dat de laatste nieuwe baldadigheden in de gemeente het werk zijn geweest van immigranten, en dat het hele zaakje in de doofpot wordt gestoken door het régime, en prompt ruimt men al plaats in voor een artikeltje in het lokale partijkrantje. Succes verzekerd.

Geen opmerkingen: