vrijdag, mei 27, 2005

Verder verlies voor de VLD

Vandaag publiceren De Standaard en de VRT de resultaten van een nieuwe opiniepeiling. Vergeleken met de vorige opiniepeiling valt vooral op dat het verlies van de VLD stilaan significant wordt.

De opiniepeiling van vandaag is ondertussen al de achtste sedert de verkiezingen voor het Vlaams Parlement, en voor de eerste keer levert een combinatie van de drie grote opiniepeilers voor één van de partijen een resultaat op waarvan men stilaan kan zeggen dat het significant verschilt met de uitslag van de laatste verkiezingen. Het zal waarschijnlijk niemand verbazen dat het gaat over het verlies van de VLD. Gemiddeld zit de partij nu aan 18,4%, te vergelijken met de 19,8% op 13 juni 2004. Het valt echter niet uit te sluiten dat de partij nog verder zal zakken wanneer de twee andere opiniepeilers in de komende weken nieuwe resultaten vrijgeven. Het kartel sp.a-Spirit blijft ondertussen verder stijgen, en zit nu iets minder dan 1% boven het laatste verkiezingsresultaat. Het verschil tussen VLD en sp.a-Spirit bedraagt nu bijna 2,3% in het nadeel van de VLD, te vergelijken met 1,7% twee maanden geleden.

Zowel Vlaams Belang als CD&V-N-VA gaan lichtjes vooruit, maar het Vlaams Belang iets meer dan het Vlaams Kartel. Beide partijen zitten lichtjes boven hun laatste verkiezingsresultaat, maar voor geen van de twee is het verschil significant. Indien er een lichtjes negatieve trend voor het Vlaams Belang was, lijkt die nu omgebogen in een nieuwe lichtjes positieve trend. Het blijft ondertussen opvallen dat de opiniepeilingen van De Standaard en de VRT consequent de grootste resultaten opleveren voor CD&V-N-VA, en de laagste voor het Vlaams Belang.

Ook deze keer valt er voor Groen! geen beweging te melden: het resultaat is deze keer zelfs exact hetzelfde als bij de vorige peiling van De Standaard en de VRT, en de partij blijft daarmee hangen op haar vorige verkiezingsresultaat wat het gemiddelde betreft.

Ten slotte dan de vlottende gemiddelden. De algemene conclusie is vandaag anders dan de vorige keer: (i) CD&V-N-VA en Vlaams Belang lijken samen omhoog te gaan, (ii) VLD en sp.a-Spirit drijven steeds verder uit mekaar, met stilaan een significante daling voor VLD, en (iii) Groen! blijft stabiel rond de 7,5% hangen. Er is één grote verliezer, namelijk de VLD, één partij die stabiel rond haar laatste verkiezingsresultaat blijft, Groen!, en de andere partijen maken lichte winst.

Bij de verdere bespreking komt De Standaard met een merkwaardige stelling:
De boegbeelden van de VLD slagen er intussen niet in om populair te worden. Premier Guy Verhofstadt staat pas vijfde. Toch lijkt hij meer en meer de enige politicus die de partij nog drijvend houdt.
Blijkbaar delen zij op dat punt dus de mening van Luc van der Kelen.

Geen opmerkingen: