zaterdag, juli 02, 2005

Groen!e democratische plichten

Groen! doet een nieuwe poging om de partijdotatie van het Vlaams Belang af te pakken. Merkwaardig dat dit uitgerekend van een partij komt die federaal niet eens genoeg stemmen haalde om aan verkozenen en dus een partijdotatie te geraken.

Directe aanleidig voor deze nieuwe poging is het reeds eerder vermelde geval van grafschennis in Sint-Niklaas, dat in het lokale partijbladje van het Vlaams Belang aan immigranten toegeschreven werd. Over de recente «vermakelijkheden» in het recreatiecentrum De Ster heeft Groen! bij mijn weten echter nog geen uitspraken gedaan, laat staan erover een debat aangevraagd in het Vlaams Parlement.

Straffer is misschien dat Groen! zich hierover behoorlijk op de borst klopt, en uitroept dat het zelfs hun democratische plicht is de dotatie van een andere politieke partij af te pakken. Pak vast, andere partijen die dus blijkbaar aan hun democratische plicht verzuimen, want Groen! vindt alleen bij de sp.a gehoor voor haar oproep. Maar hoe zit het eigenlijk met het democratisch gehalte van Groen! zelf? Breeddenkend zijn ze er in ieder geval, want in 2000 raakte een lid van de trotskistische SAP nog op hun lijst verkozen in de gemeenteraad van Zaventem. En het trotskisme, daar valt weinig op aan te merken. Waarschijnlijk is het ook een democratische plicht hen aan verkozenen te helpen?

Geen opmerkingen: