maandag, maart 28, 2005

Supporter van de dood

De spoedige dood van drie mensen een lichtpunt noemen, hoe laag kan men eigenlijk vallen?

Patrick de Witte ergert zich over de berichtgeving over de paus, Terry Schiavo en prins Rainier van Monaco, en besluit als volgt:
Ik zie hier wel één lichtpuntje: al dat geëmmer zal spoedig afgelopen zijn.
Nu, de berichtgeving over de ziekte van de paus begint zo stilaan iedereen de oren uit te komen. Vandaag werd bericht dat hij voor het eerst in 25 jaar de menigte op paasmaandag niet begroet heeft. Ik kan me natuurlijk vergissen, maar vermoedelijk heeft hij deze morgen voor het eerst in 25 jaar ook zijn boterhammen niet zelf gesmeerd op een paasmaandag, en het verbaast me dat ook dat niet bericht werd. Men krijgt er blijkbaar niet genoeg van. Indien binnen een paar weken dan toch het onvermijdelijke zou gebeuren, zal echter niemand nog geïnteresseerd zijn omdat iedereen allang murw geslagen is.

Wat Terry Schiavo betreft zal het inderdaad nog maar een kwestie van dagen zijn. Ook daarover wordt bericht met de nodige spin, waarbij de VRT er zich over verbaast dat warempel zoveel katholieken voor het leven van Terry Schiavo betogen. Zo gaat dat natuurlijk als men zijn huiswerk niet doet; dan valt men inderdaad van de ene verbazing in de andere. Tot nader order is de katholieke Kerk nog altijd de grootste in Vlaanderen, en men zou er zich dan toch wel eens over mogen bezinnen, zowel aan de Reyerslaan als in Mechelen, hoe het komt dat de openbare omroep, grotendeels betaald door belastingsgeld, de officiële standpunten van die katholieke Kerk niet schijnt te kennen.

Hoe dan ook, concluderen dat het geëmmer over de paus, Schiavo en prins Rainier spoedig afgelopen zal zijn, en dat een «lichtpuntje» noemen getuigt naar mijn mening niet bepaald van een goede smaak. Men zou nog kunnen zeggen dat men het einde en lijden van Schiavo en prins Rainier niet nodeloos lang moet trekken, maar men moet al alle respect voor het Leven verloren hebben om hier een lichtpuntje te kunnen onderscheiden, al was het maar omdat de personen in kwestie ook nog familie hebben. Ik vraag me af hoe (pdw) uit de hoek zou komen moest het gaan iemand uit zijn eigen naaste familie.

Geen opmerkingen: