woensdag, maart 16, 2005

Brussel-Halle-Vilvoorde: Quousque tandem? (22)

Minister-President Yves Leterme (CD&V) verklaart vandaag dat hij de federale regering ruimte wil laten. Als er iets is waar de federale regering in dit dossier absoluut geen gebrek aan heeft deze dagen, is het wel ruimte.

Eigenlijk is het bijna ontroerend: terwijl de Franstaligen een krant het front insturen om na te gaan of er misschien toch geen Vlaamse parlementsleden individueel over de brug te halen zijn om het Brusselse Gewest uit te breiden, sloven de Vlamingen zich uit om het de federale regering zo makkelijk mogen te maken.

Zondag dreigde Bart de Wever (N-VA) ermee de engagementen in een aantal VLD-dossiers op te zeggen indien er voor het einde van deze week geen schot in het dossier komt. Dit jaar duurt «begin maart» tot zondag 20 maart dus, zullen we maar zeggen. Verder klopt het dat de VLD de Eerste Minister van de federale regering levert, maar dat neemt niet weg dat sp.a en SPIRIT even schuldig aan verzuim zijn. Of zouden sp.a en SPIRIT op last van kartelpartner CD&V gespaard moeten worden met het oog op een toekomstige rooms-rode regering?

De Wever maakt overigens in één adem duidelijk dat de Vlaamse regering zelf niet in gevaar komt, want hij denkt er niet aan uit de regering te stappen. Ten eerste moet opgemerkt worden dat de opmerking van Ludo van Campenhout raak was: de Vlaamse regering verliest haar meerderheid niet als N-VA de regering verlaat, en kan dus ook niet dreigen met een regeringscrisis. Maar tegelijkertijd zwakt De Wever zélf op deze manier het dreigement fel af. Veel meer dan een «Hou ons tegen of we doen wat» is dit dus niet. In ieder geval volgt volgende week de test of de N-VA inderdaad een aantal engagementen zal opzeggen, tenzij men erop speculeert dat de paasvakantie één en ander zal kunnen doen vergeten bij de kiezers en vooral de eigen achterban.

Wat Yves Leterme betreft valt op dat hij hard zijn best doet om het de andere regeringspartners vooral niet moeilijk te maken. Over concrete deadlines wordt er al lang niet meer gesproken, alhoewel ook die een deel uitmaken van het Vlaamse regeerakkoord («onverwijld») waaraan een oplossing getoetst zal worden. Zijn reactie dat er in de Vlaamse regering geen dossiers van bepaalde partijen zijn, maar alleen maar agendapunten van de voltallige regering is overigens ook het onthouden waard. Indien —indien— de N-VA haar dreigement hard maakt in verband met de «VLD-dossiers», zegt zij dus feitelijk «agendapunten van de voltallige regering» op. Zet de N-VA zich dan volgens Yves Leterme zelf uit de regering, of wat zal zijn houding zijn? Of het meer dan een hypothetisch probleem is weten we volgende week.

Geen opmerkingen: