zondag, maart 20, 2005

Nieuwe opiniepeiling, nieuwe figuurtjes

Vandaag werden de resultaten van een nieuwe opiniepeiling gepubliceerd: de driemaandelijkse opiniepeiling van La Libre Belgique/Het Laatste Nieuws/VTM/RTL. Vergeleken met de vorige peiling wisselen het Vlaams Kartel en het Vlaams Belang van plaats in de rangschikking: het Vlaams Kartel komt deze keer als grootste formatie uit de opiniepeiling.

Deze peiling is ondertussen al de derde peiling in de reeks sedert de laatste verkiezingen, en met de twee andere peilers erbijgerekend al de zevende. Net zoals een maand geleden kan men ook nu de resultaten van de drie opiniepeilingen samenvoegen. Zulke samenvoeging levert een virtuele opiniepeiling op met een foutenmarge die —indien aan enkele voorwaarden voldaan is, zie onderaan— een foutenmarge levert die een pak kleiner is. In dit geval gaat de foutenmarge van 2,5% naar 1,5%.

Allereerst de twee grootste formaties: het Vlaams Kartel en het Vlaams Belang. Het Vlaams Belang gaat erop achteruit vergeleken met de vorige opiniepeiling van dezelfde peiler, en dat zet zich ook door in de vlottende gemiddelden. Voor het Vlaams Kartel geldt het omgekeerde: die formatie gaat erop vooruit, en dat zet zich door in de gemiddelden. Opvallend is dat het Vlaams Kartel nu opnieuw de grootste formatie is bij alle drie de peilers, en in de gemiddeldes bedraagt het verschil tussen Vlaams Kartel en Vlaams Belang nu iets meer dan 2%; dat is minder dan 2,5% (foutenmarge per opiniepeiling) maar meer dan 1,5% (foutenmarge voor de virtuele opiniepeiling).

In een reactie liet het Vlaams Belang gewoontegetrouw al weten niet in opiniepeilingen te geloven, maar stipt het wel aan dat het nog steeds de grootste partij zou zijn. Er is weinig of geen reden om daaraan te twijfelen. Ik wil anderzijds toch wel aanstippen dat waar het verschil tussen Vlaams Kartel en Vlaams Belang eind oktober in de virtuele opiniepeiling slechts een goede 0,75% bedroeg, dat vandaag al iets meer dan 2,0% bedraagt.

Over naar de paarse partijen. Het verschil tussen sp.a/SPIRIT en VLD blijft groeien, zowel in de peiling van La Libre Belgique/Het Laatste Nieuws/VTM/RTL als in de vlottende gemiddelden. In de virtuele opiniepeiling is het verschil nu uitgegroeid tot 1,5%, de foutenmarge. Bij de laatste verkiezingen was het verschil amper 0,1%, zij het in het voordeel van de VLD. We spreken dus over een relatief verlies van 1,6% voor de VLD tegenover sp.a/SPIRIT in de laatste negen maanden.

Bij Groen! valt er geen beweging te melden: de partij blijft stabiel rond de 7,5% hangen. Zo lang de partij zich stabiel boven de kiesdrempel houdt mag men op het hoofdkwarter misschien al tevreden zijn? (Merk overigens op dat de schaal gewijzigd werd tegenover verleden keer, zodat de figuur beter vergelijkbaar is met die voor de andere partijen.)

Worden de vlottende gemiddelden voor alle partijen in één figuur samengebracht, ziet men dat de conclusies van hierboven nog eens onderstreept worden: (i) Vlaams Kartel en Vlaams Belang drijven langzaam maar zeker uit mekaar, (ii) sp.a/SPIRIT en VLD drijven ook langzaam uit mekaar, en (iii) Groen! blijft stabiel rond 7,5% hangen. In absolute cijfers is er eigenlijk maar één verliezer tegenover de verkiezingen, namelijk de VLD met een verlies van 0,9%. Groen! blijft op 7,5% hangen, terwijl zowel Vlaams Kartel als Vlaams Belang en sp.a/SPIRIT er lichtjes op vooruitgaan. Geen enkele partij noteert echter een vooruitgang of achteruitgang die groter is dan de foutenmarge.

Tot slot nog een opmerking over de foutenmarge. Opdat men de drie opiniepeilingen bij mekaar zou mogen tellen, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Een voor de hand liggende voorwaarde is dat de opiniepeilingen vergelijkbaar moeten zijn. Dat betekent dat dezelfde vraag moet gesteld worden onder dezelfde omstandigheden. Concreet betekent dit ook dat de opiniepeilingen niet te ver van mekaar in de tijd mogen liggen, en dat er binnen die tijdsspanne geen gebeurtenissen hebben mogen plaatsgevonden die een grote invloed zouden kunnen hebben op de resultaten. Een andere voorwaarde is dat de drie opiniepeilingen onafhankelijk van mekaar moeten gebeurd zijn. Indien de laatste opiniepeilingen bijvoorbeeld bijgestuurd werd om dichter (of verder) bij de laatste resultaten van één van de concurrent te liggen, is aan deze voorwaarde niet meer voldaan. Ik laat het aan de lezer over om te beslissen of aan alle voorwaarden voldaan is om de opiniepeilingen samen te voegen tot een virtuele opiniepeiling met een foutenmarge van 1,5% in plaats van 2,5%.

Geen opmerkingen: