vrijdag, maart 18, 2005

België: hoe lang nog?

Uit een peiling van Kompas blijkt dat Albert II voorlopig nog niet hoeft te vrezen voor zijn job: bijna 80% denkt dat België het nog minstens vijf jaar zal uitzingen.

Slechts een vijfde van de deelnemers denkt dat België binnen de vijf jaar zal verdwijnen, terwijl bijna een kwart denkt dat België nog minstens twintig jaar zal blijven bestaan. De meerderheid denkt echter dat het nog wel vijf jaar zal duren, maar dat het binnen de twintig jaar toch gedaan zal zijn met België. Koning Albert II hoeft dus nog niet onmiddellijk te vrezen dat hij werkloos zal vallen, maar voor Filips de Taaie ziet het er slechter uit. De kans dat hij een andere job zal moeten zoeken dan het professioneel ondertekenen van papieren, hoe graag hij dat ook doet, is dus reëel.

Geen opmerkingen: