donderdag, maart 03, 2005

Het signaal van CD&V en N-VA

Vijf Vlaamse parlementsleden van CD&V en N-VA gaven gisteren een signaal aan sp.a en VLD door zich te onthouden bij de stemming over een aantal beleidsbrieven. Vraag is wat voor signaal dit eigenlijk was, want de Vlaamse meerderheid kwam nooit in gevaar. Ondertussen werd uit slechte bron vernomen dat het FDF zozeer onder de indruk is van dit gebaar van CD&V en N-VA dat de betoging van 6 maart in Linkebeek afgeblazen werd. Om één of andere duistere reden kon dit echter voorlopig nog niet bevestigd worden.

Drie parlementsleden van de CD&V, namelijk Eric van Rompuy, Luc van den Brande en Tom Dehaene, en twee parlementsleden van de N-VA, namelijk Bart de Wever en Luc Demesmaeker, onthielden zich gisteren in het Vlaamse Parlement bij de stemming van een aantal beleidsbrieven. Aangezien de Vlaamse Regering een meerderheid heeft van 85 zetels op 124, kwam de meerderheid nooit in gevaar. Wat is dan de zin van dit protest, dat vooral een hoog «Hou ons tegen of we doen wat»-gehalte heeft?

Hoogstwaarschijnlijk is het vooral de bedoeling de achterban en de kiezers te sussen, al vrees ik dat men op deze manier alleen de minst snuggere kiezers tevreden heeft kunnen stellen. Daarvoor was de hele vertoning veel te doorzichtig. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat men bij VLD en sp.a erg onder de indruk zal zijn van deze «plagerij». Het antwoord van CD&V-fractieleider Ludwig Caluwé op de vraag of CD&V en N-VA eraan denken het vertrouwen in de Vlaamse Regering op te zeggen is in ieder geval niet van die aard om de coalitiepartners schrik aan te jagen:
Wij merken dat de grote meerderheid van de Vlamingen zich kan terugvinden in het project van de ploeg-Leterme. Wij willen niet dat dit in gedrang komt.
Als de regering-Leterme niet in het gedrang zal komen, wat riskeren VLD en sp.a dan eigenlijk door maar wat verder te treuzelen in de Kamercommissie? Dat het de komende weken nog een paar keer zal voorvallen dat een aantal CD&V- en N-VA-parlementsleden zich zullen onthouden bij een stemming? Want opgepast, de twee partijen gaan de toestand van week tot week... evalueren. Het zou dus kunnen dat het er de volgende keer niet vijf maar zelfs een heel half dozijn zullen zijn! Bart Somers en Steve Stevaert liggen er ongetwijfeld al 's nachts wakker van.

Geen opmerkingen: