zondag, december 05, 2004

Brussel-Halle-Vilvoorde: Quousque tandem? (5)

Volgens de MR is Brussel niet te koop. Dat betekent echter niet dat de MR vindt dat de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde voor de Vlamingen gratis kan zijn.

De Vlaamse Beweging meent dat er voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde niet betaald hoeft te worden, omdat er reeds voor betaald is. Bovendien is de splitsing niet meer dan de uitvoering van wat in de Grondwet staat, en in een normale rechtsstaat hoeft men niet te betalen voor de uitvoering van de Grondwet.

Aan Franstalige kant heeft men dat kennelijk zo niet begrepen, al zijn er barsten in het front waar te nemen. Zo stelt men bij de MR vol afgrijzen vast dat de Brusselse PS-cdH-Ecolo-regering bereid zou zijn de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde te aanvaarden in ruil voor een handvol «judaspenningen». De MR roep daarbij uit dat zij de solidariteit met de Franstaligen in de périphérie nooit zullen opgeven.

Ook Olivier Maingain, voorzitter van het FDF, draagt zijn steentje bij. Volgens hem is het behoud van Brussel-Halle-Vilvoorde essentieel voor het voortbestaan van België, een argument dat waarschijnlijk niet veel indruk zal maken bij een groot deel van de Vlaamse beweging, au contraire. Maar volgens Maingain kan er geen sprake zijn van een splitsing zolang de Vlamingen hun vroegere aangegane beloften niet nakomen, namelijk de volledige implementatie van het Minderhedenverdrag. Dat verdrag werd wel al ondertekend door toenmalig Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel, maar nooit goedgekeurd door alle parlementen in België. Het zou interessant zijn te vernemen welke Vlamingen die beloften hebben gedaan. Verder roept Maingain de andere Franstalige partijen op om met nieuwe eisen te komen, zoals de uitbreiding van de grenzen van het Brusselse Gewest, en een einde aan de bescherming van de Vlaamse minderheid in Brussel bij de verkiezingen. Dat dit laatste verbonden is aan de pariteit in de federale regering is hem waarschijnlijk onbekend.

Het wordt misschien tijd dat de Franstaligen eens in de leer gaan bij Sven Gatz als zij werkelijk nog steeds denken dat ze Brussel-Halle-Vilvoorde één zullen kunnen houden zonder daarvoor een prijs te moeten betalen. Om nog maar over de illusie te zwijgen dat ze denken eisen te kunnen stellen bij een splitsing die er toch gratis en onverwijld zit aan te komen.

Geen opmerkingen: