zaterdag, december 11, 2004

Steve Stevaert en de onuitspreekbaren

Steve Stevaert vertelde vandaag op de ledendag van de SP.A in Brugge dat hij niet gelooft dat het Vlaams Belang («VB») ooit op eigen kracht aan de macht kan komen. Alsof de SP.A wel op eigen kracht aan de macht is gekomen.

Allereerst een bedenking rond zijn gebruik van de term «VB». Het zegt veel over de geestesgesteldheid van de voorzitter van de SP.A als hij er enerzijds geen probleem van maakt om zoete broodjes te gaan bakken in Cuba, maar anderzijds de naam van een politieke concurrent niet meer kan uitspreken. Of heeft hij in Cuba een tip gekregen dat het Vlaams Belang Caraïbische voodoo-priesters heeft ingehuurd om controle te kunnen uitoefenen over iedereen die hun naam nog maar uitspreekt?

Maar ten gronde — Steve Stevaert meent dat het Vlaams Belang nooit op eigen kracht aan de macht zal kunnen komen in Vlaanderen, onder meer omdat het nooit 50,1% van de stemmen zal kunnen verwerven. Nochtans, zoals uit de figuur hiernaast blijkt, heeft ook de SP.A nooit de 50,1% gehaald, ja zelfs de 30,1% niet, want het na-oorlogse maximum werd in 1954 gehaald met 30,0%. Bij de laatste verkiezingen haalde de SP.A zelfs minder dan het Vlaams Blok, en toch zit de partij in de Vlaamse regering, ondertussen al zestien jaar aan een stuk. Het is terloops al van 1971 geleden dat de socialistische partij een uitslag van 24,5% haalde, de uitslag van het Vlaams Blok in juni dit jaar dus. Enige nederigheid zou dus misschien beter passen bij de voorzitter van de derde grootste partij van Vlaanderen.

Verder merkt Steve Stevaert op dat het Vlaams Belang enkel aan de macht kan komen als de liberalen of de christen-democraten daarmee instemmen. Niet helemaal juist, want liberalen en Vlaams Belang halen samen op dit moment geen meerderheid in het Vlaams Parlement. Maar ook op dit vlak zou Stevaert beter niet te hoog van de toren blazen, want zijn partij heeft, in tegenstelling tot het Vlaams Belang, meer dan alleen maar de instemming van de christen-democraten nodig om mee in de regering te mogen zitten, waarbij we dan nog abstractie willen maken van kartelpartners allerhande.

Het zou misschien geen slecht idee zijn als Stevaert Karel de Gucht zou volgen op een eventuele reis naar Australië. Ongetwijfeld veel leerrijker dan een vakantie op Cuba.

Geen opmerkingen: