maandag, december 06, 2004

Opvallend woordgebruik

Bij B Plus is het duidelijk armoe troef op intellectueel vlak. Een andere conclusie lijkt mij niet mogelijk na lezing van het opinieartikel in De Standaard van vandaag van de hand van Ludo Dierickx. Dat De Standaard als zelfverklaarde kwaliteitskrant zulke nonsens drukt is eigenlijk nog het meest verwonderlijke.

Aanleiding voor het opinieartikel is de oprichting van het Vlaams Belang. Ludo Dierickx gaat het woordgebruik van de nieuwe partij na, vergelijkt die met die van het Vlaams Blok, en stelt vast dat de partij een toenemende agressiviteit tegenover Walen en Franstaligen vertoont. Ik vraag mij werkelijk af of Ludo Dierickx, niet zomaar lid maar zowaar bestuurslid van B Plus, af en toe een Franstalige krant leest en er de opinieartikels in leest, want dan zou hij weten hoe agressief taalgebruik tegenover anderstaligen er werkelijk uitziet.

Merkwaardiger is dat hij denkt dat het Vlaams Belang zijn discours mag voeren «zonder merkbare weerstand van de andere Vlaamse partijen. Of van de Vlaamse media.» Van het cordon sanitaire heeft Ludo Dierickx dus nog nooit gehoord. Of toch? «Een discussie daarover is blijkbaar not done,» vervolgt hij immers zijn betoog, maar ik neem aan dat hij de term «not done» niet letterlijk doch enkel als staande uitdrukking gebruikt. Daarna gaat hij uit de bocht wanneer hij meent dat niet de Franstaligen de scheeftrekkingen in de sociale zekerheid moeten verdedigen, maar de andere Vlaamse partijen. Zoals ook Kabila zich niet druk hoefde te maken over de uitspraken van Karel de Gucht, maar wel de andere Vlaamse politici zeker?

Vervolgens is het volgens hem totaal verkeerd dat men onderzoekt hoe groot de overdrachten in de sociale zekerheid zijn. Men mag immers niet nagaan of de Walen «grote of kleine dieven» zijn. Maar hij wil wel dat de dieperliggende oorzaken van de «vermeende» diefstal onderzocht worden. Als men de problemen nog niet eens mag kwantificeren, hoe kan men dan de dieperliggende oorzaken onderzoeken? Hoe kan men trouwens dieperliggende oorzaken onderzoeken van iets dat slechts «vermeend» is? Hij lijkt het niet helemaal eens met zichzelf te zijn of er nu sprake is van scheeftrekkingen of niet.

Ludo Dierickx weet echter wel perfect waar de oorzaken zeer zeker niet liggen: niet bij de patiënten, niet bij de ziekenhuizen, en niet bij de geneesheren. Als er al dingen mislopen —als dus— zou kritiek op het socialezekerheidsstelsel nuttig kunnen zijn. Of het wat helpt is dus helemaal niet zeker, en over maatregelen wordt er best nog niet gesproken. Ondertusssen hebben de Franstaligen zelf al moeten erkennen dat er toch één en ander niet helemaal snor zit bij de ziekenhuizen en de geneesheren, en meer in het bijzonder de cultuur in de ziekenhuizen en bij de geneesheren, maar Ludo Dierickx weet het dus beter. Welke studies Ludo Dierickx heeft gedaan, buiten een eensgezinde discussie binnen het bestuur van B Plus, is jammer genoeg niet helemaal duidelijk.

Daarna komt Ludo Dierickx echter met de essentie van zijn verhaal, een stelling die men best steeds in gedachten kan houden wanneer men opinieartikels of pamfletten van B Pus leest:
Het is trouwens niet omdat een denigrerende bewering waarheid zou inhouden dat ze mag worden verkondigd.
Zou iemand mij eens kunnen verklaren wat die man hier eigenlijk probeert te zeggen? En ja hoor, «[d]enigrerende waarheden kunnen nog meer dan onwaarheden bijdragen tot een vijandig beeld,» maar is dit niet zo precies omdat het waarheden zijn, en als dusdanig moeilijk te weerleggen zijn? Is dat trouwens niet precies wat Ludo Dierickx eerder in zijn opinieartikel probeerde te doen, namelijk het weerleggen van denigrerende waarheden? Sommigen zouden misschien beweren dat Ludo Dierickx dus een leugenaar is, maar ik vrees dat dat een denigrerende waarheid is, en aangezien ik niet wil bijdragen tot een vijandig beeld, zal ik me dus maar onthouden van zulke uitspraken.

Bij B Plus weet men dus niet meer van welk hout pijlen te maken. Er zijn geen scheeftrekkingen in de sociale zekerheid, maar de scheeftrekkingen die er zijn mogen niet gekwantificeerd worden, en bovendien moet men liever de dieperliggende oorzaken ervan vaststellen. Maar niet de denigrerende oorzaken natuurlijk,want die dragen alleen maar bij tot het vijandbeeld, zeker als ze dan nog waar zijn ook. Wie kan zoiets serieus nemen? Inderdaad, de redactie van De Standaard, overigens niet zomaar de standaard.

Geen opmerkingen: