woensdag, december 01, 2004

Stuiptrekkingen van een régime?

Prins Filip haalt uit naar het Vlaams Belang en vindt zichzelf «een taaie als het moet». Dat hij zulke meningen over het Vlaams Belang heeft, is niet echt een verrassing. Dat hij ze ook uitspreekt is iets anders.

De verschillende uitlatingen van prins Filip tijdens de handelsmissie laten duidelijk zien dat men zich in Laken meer en meer bedreigd (verzuurd?) voelt. Eerst was er de rel rond Marie-Rose Morel, alsof het Vlaams Belang de koninklijke familie ooit fysisch bedreigd zou hebben of zou bedreigen. Daarna was er de speech waarin hij stelde dat het beleid rond de buitenlandse handel terug Belgischer moest worden. Zo een uitspraak kan alleen maar aantonen dat hij ofwel de laatste jaren de Belgische politiek niet goed gevolgd heeft, ofwel niet goed snapt wat er werkelijk aan de hand is.

Hij poneert trouwens alleen maar de stelling dat we «in het buitenland [...] met één mond [moeten] spreken, als één land naar buiten komen», maar verklaart niet waarom dat zo is. Zijn er soms speciale schaalvoordelen verbonden aan Belgische handelsmissies? En waarom moeten Walen en Vlamingen als één land naar buiten komen? Zou het misschien nóg beter zijn als de hele Benelux —ik schreef bijna de Nederlanden— als één regio naar buiten zou komen? Wat met de Skandinavische landen? En moeten Tsjechen en Slovaken ook hun handelsmissies samen organiseren, of mogen zij wel apart hun ding doen? Ik ben jammer genoeg niet zo intelligent als de prins (wie wel?), en blijf dus zonder antwoord op deze vragen zitten. Wat ik wel weet is dat als hij graag op handelsmissie trekt, hij misschien best toch eens nadenkt wie in België voor 80% van de export staat voor hij nog eens kant wil kiezen.

Overigens, volgens de media kwam hij met deze uitspraak alleen in botsing met N-VA en Spirit, alsof het Vlaams Belang niet echt gereageerd zou hebben. De prins gooit echter roet in het eten door nu zelf uit te halen naar het Vlaams Belang, en niet naar de N-VA die even goed een separatistische partij is. Nu moet men immers wel veel aandacht aan het Vlaams Belang schenken, meer zelfs, op een onderwerp waar men het Vlaams Belang liefst helemaal zou doodzwijgen en waar het Vlaams Belang alleen maar kan winnen. Men wil immers het Belang liefst van al voorstellen als een partij met maar één standpunt, namelijk het migrantenstandpunt, om daarna te kunnen stellen dat het Belang zijn standpunt over België en het koningshuis probeert weg te moffelen en dus zijn kiezers voor het lapje houdt. Prins Filip weet dat blijkbaar niet, en vliegt er helemaal in.

Volgens de prins zijn dus «sommige mensen en partijen» tegen België. Hij vernoemt het Vlaams Belang, maar vergeet blijkbaar de N-VA. En hij vergeet ook dat het met het Vlaams Belang en de N-VA samen over meer dan een kwart van de Vlamingen gaat. Zelf willen we dan nog even vergeten dat er voor de VLD een zekere Jean-Marie Dedecker zetelt in de Senaat, die zijn mening over België en het koningshuis niet bepaald onder stoelen of banken steekt, en dat er ook binnen de CD&V stromingen aanwezig zijn die meer willen dan alleen maar federalisme en confederalisme. We willen de prins dus geen slapeloze nachten bezorgen door te stellen dat men rustig mag stellen dat meer dan een derde van de bevolking hem liever een andere baan aan de hand zou doen. Hij zou er anders toch eens best aan doen om erover na te denken in hoeveel andere Europese landen een zo groot deel van de bevolking tegen de staat is waarin ze leven, en hoe dat eigenlijk komt.

Geen opmerkingen: