zaterdag, juli 15, 2006

Cannabis leidt wel tot heroïne-verslaving

Nieuw wetenschappelijk onderzoek toont aan dat wie op jonge leeftijd regelmatig cannabis gebruikt, op latere leeftijd een groter gevaar loopt verslaafd te raken aan heroïne.

Onderzoekers van Karolinska Institutet publiceerden de resultaten van hun onderzoek eerder deze maand in het tijdschrift Neuropsychopharmacology, dat het artikel volledig on-line toegankelijk maakte. Hun eigen conclusie, uiteraard met de nodige wetenschappelijke voorbehouden, luidt als volgt:
In summary, the current findings provide direct evidence in support of the gateway hypothesis that adolescent cannabis exposure contributes to greater heroin intake in adulthood.
Dat betekent dat hun conclusie één van de belangrijke pijlers waarop het paars-groene gedoogbeleid in België steunt onderuithaalt. In 2002 schreef De Standaard hierover nog het volgende:
Het is niet bewezen dat cannabis sommigen naar hardere drugs doet grijpen. Meer onderzoek hierover is nodig. De meeste cannabisgebruikers stappen nooit op hardere drugs over.
Eigenlijk betekent dit dat het Belgische gedoogbeleid opnieuw overwogen zou moeten worden, maar zolang sp.a, SPIRIT en de PS aan de macht zijn lijkt dat weinig waarschijnlijk.

Maar wat toonden de onderzoekers nu precies aan? Zij gebruikten jonge ratten, die voor adolescenten model moesten staan, en gaven hen in een eerste fase regelmatig een kleine dosis THC, het actieve bestanddeel van cannabis. De dosis werd afgestemd zodat ze ongeveer overeen kwam met het roken van één jointje om de drie dagen. In een tweede fase kregen de ratten heroïne toegediend langs een katheter, waarbij ze zelf konden regelen hoeveel heroïne ze kregen. De ratten die eerder THC toegediend hadden gekregen bleken daarbij gevoeliger te zijn voor een heroïne-verslaving, en stabiliseerden hun verbruik op een veel hoger niveau dan de ratten die geen THC hadden gekregen. Tot slot bleek achteraf ook dat de hersenen van de ratten die THC hadden gekregen duidelijk gewijzigd waren, in het bijzonder dat deel van de hersenen dat in verband staat met belonings- en positieve emoties. Dat is ook het gebied dat verbonden wordt met verslavingen.

Volgens de onderzoekers lijkt het erop dat cannabis leidt tot veranderingen in de hersenen die ervoor zorgen dat het gebruikt van cannabis «herinnerd» wordt, waardoor men op volwassen leeftijd gevoeliger is voor hardere drugs zoals heroïne. Zelf waren ze verrast over het feit dat de effecten van het cannabisgebruik zo specifiek waren, en vooral zo permanent.

Gevraagd naar een reactie verklaarde neuroloog Jim van Os, expert op het vlak van cannabis aan de Universiteit Maastricht, aan New Scientist dat het onderzoek een welgekomen bijdrage is aan onze kennis over de effecten van cannabis op de hersenen van adolescenten. Zijn conclusie is in ieder geval dat zo lang de hersenen zich nog in hun ontwikkelingsfase bevinden, dat wil zeggen tot de leeftijd van 21 jaar, niemand cannabis zou mogen gebruiken.

Groen!, dat anders de gewoonte heeft kort op de bal te spelen wat het drugsbeleid betreft, heeft voorlopig nog niet gereageerd op de resultaten van dit onderzoek. Zouden zij al op vakantie getrokken zijn?

Geen opmerkingen: