zaterdag, juli 01, 2006

Negen schuldig voor eerwraak

Deze week werd in Denemarken een historische uitspraak gedaan in een zaak over eerwraak: niet alleen de man die de trekker overhaalde, maar heel de familie, inclusief de vader die als het brein achter de moord beschouwd werd, werd schuldig bevonden aan moord.

De feiten deden zich verleden jaar in september voor: in het treinstation van Slagelse schoot een 29-jarige Pakistaanse man zijn pas getrouwde zus Ghazala Khan dood met 4 à 6 kogels, en verwondde haar 27-jarige Afghaanse man Emal Khan die de aanslag amper overleefde. De reden voor de moord was eenvoudig: zij had de liefde gevolgd en was getrouwd met een partner van haar keuze in plaats van de traditie te volgen en te trouwen met een partner die de familie voor haar zou aanwijzen. Een tante die haar schijnbaar wou helpen om tot verzoening te komen met de rest van de familie werd daarbij als lokaas gebruikt om haar in de val te lokken.

Dinsdag kwam een jury in Østre Landsret tot de conclusie dat de hele familie, die samen besloten had dat Ghazala Khan vermoord moest worden om de eer van de familie te herstellen, schuldig was. Woensdag sprak een rechter dan de strafmaat uit: de vader, het brein achter de moord, kreeg levenslang, terwijl de broer die haar doodschoot een gevangenisstraf van zestien jaar kreeg. Nog twee andere familieleden kregen zestien jaar, terwijl de rest acht tot zestien jaar gevangenisstraf kreeg. Bovendien moeten de schuldigen aan Emal Khan een schadevergoeding van 989.500 DKK (ongeveer 132.000 EUR) betalen. Tot slot worden twee van de schuldigen voor goed uitgewezen uit Denemarken.

Deze uitspraak is historisch in Europa omdat het de eerste keer is dat een hele familie schuldig bevonden wordt aan eerwraak, en niet alleen de dader die moord uitvoerde. Bovendien is het het brein achter de misdaad dat de zwaarste straf toegedeeld krijgt. Deze uitspraak is belangrijk omdat het tot nu toe vaak zo was dat één van de minderjarige broers of familieleden werd uitgekozen om de moord te plegen om op die manier een lagere straf te krijgen, terwijl de anderen konden vrijuit gaan. De hoop bestaat daarom dat deze uitspraak ertoe zal bijdragen dat het barbaarse gebruik van eerwraak alvast uit Europa verbannen kan worden.

Niettegenstaande het belang van de uitspraak lijkt de Vlaamse pers de zaak volledig verzwegen te hebben, in tegenstelling tot de Nederlandse pers die er wel over bericht heeft. Is het omdat Denemarken geografisch dichter bij Nederland ligt dan Vlaanderen, of zou het er iets mee te maken hebben dat het dogma dat alle culturen evenwaardig zijn in Nederland reeds lang geleden onderuit gehaald werd?

Geen opmerkingen: