zondag, september 10, 2006

Microsoft-baas ontslagen «na» TBJ-artikel

Ik wil me niet schuldig maken aan een Post hoc ergo propter hoc-redenering, maar het is wel een merkwaardig toeval: de dag na de publicatie van mijn artikel op The Brussels Journal over Microsoft en de sponsoring van 0110 werd Bruno Segers plots aan de deur gezet. De reden van zijn plotse vertrek is niet helemaal duidelijk, maar het zou al langer niet meer boteren tussen hem en de rest van de directie. Een vervanger was er aanvankelijk niet, maar Jørgen Bardenfleth zou zijn taak overnemen. Stel dat het artikel (of beter: de sponsoring) de stok om de hond de deur uit te slaan, zou dat dan terecht geweest zijn?

Spoelen we even een klein jaartje terug, naar een ander ontslag waarvan we weten dat het wel degelijk politiek geïnspireerd was, namelijk dat van Herman de Bode na zijn ondertekening van het Manifest van de denkgroep In de Warande. Herman de Bode werd verplicht McKinsey & Company Benelux te verlaten omdat zijn politieke privé-mening (voor zover het manifest niet alleen een nuchtere opsomming van feiten is maar ook een politieke mening uitdrukt) moeilijk te verenigen was met de belangen van één van de grotere klanten van zijn bedrijf, het Waalse Gewest. Men kan dit betreuren of daar pragmatisch over doen, maar wat in ieder geval steekt is dat in zijn geval er minstens een gebrek aan wederkerigheid vermoed kan worden. Een Franstalige met anti-Belgische gevoelens zou nooit voor zijn baan moeten vrezen, ook al was het Vlaamse Gewest de belangrijkste klant van zijn bedrijf.

Vergelijken we dat even met het geval van Bruno Segers, die op zijn blog regelmatig zijn politieke mening over het Vlaams Belang te kennen gaf, zoals bijvoorbeeld over de afdeling in Schoten. In principe is dat geen probleem, integendeel zelfs: hoe meer mensen hun politieke mening openlijk te kennen geven, hoe beter voor het politieke debat, en hoe meer duidelijkheid er bestaat over waar iedereen staat. Dat wordt echter anders wanneer hij zijn baan gebruikt om zijn politieke mening te ventileren of zelfs financieel te ondersteunen met het geld van de aandeelhouders. Als dat met de toestemming van de aandeelhouders gebeurt is er geen probleem, maar is dat niet het geval, dan moeten er conclusies getrokken worden. Als het dat laatste is dat vrijdag gebeurd is, dan heeft Microsoft ontegensprekelijk correct gehandeld. Maar het kan natuurlijk net zo goed zijn dat hij ontslagen werd omdat hij betrapt werd op het meenemen van een potlood of een nietjesmachine naar huis, om maar iets te zeggen.

Het zou hoe dan ook goed zijn als Microsoft meer duidelijkheid zou verschaffen omtrent de sponsoring van 0110, en hoe die begrepen moet worden. Ziet de softwareproducent liever geen Vlaams Belang-kiezers meer als klanten? En als in een gemeente het cordon sanitaire doorbroken wordt, zal die gemeente dan moeten uitkijken naar een ander platform voor haar IT-diensten?

Geen opmerkingen: