dinsdag, september 26, 2006

Nogmaals, in welke peilingen doet de VLD het slecht?

Maandag kwam de driemaandelijkse peiling van La Libre Belgique/VTM/De Morgen/RTL TVi uit, en die gaf voor de VLD… een kleine winst weer (voor wie het niet nauw neemt met details als foutenmarges). De vraag in welke peilingen de VLD het nu eigenlijk zo slecht zou doen blijft dus overeind.

De peiling van La Libre Belgique is de negende peiling van die krant sedert de regionale verkiezingen van 13 juni 2004. In totaal hebben de kranten al 20 peilingen uitgevoerd, en samen met de 14 peilingen van De Stemmenkampioen zijn dat 34 peilingen Ondertussen is de wedstrijd van Politiek.Net in gang gekomen, maar een nadere bespreking van die resultaten volgt later deze week.

Starten we zoals gewoonlijk met de resultaten van CD&V-N-VA en Vlaams Belang, dan vallen de sprong van het Vlaams Kartel en de lichte achteruitgang van het Vlaams Belang op. Voor het Vlaams Kartel is dit de beste notering bij La Libre Belgique ooit, zelfs beter dan de topnotering van vlak voor de verkiezingen van 2004. Het is meteen ook de eerste keer dat het verschil met de uitslagen van die verkiezingen significant is. Het is echter nog een eind naar de resultaten die het Kartel behaalt bij Le Soir/RTBf en De Stemmenkampioen. Bij die laatste haalde het kartel verleden week een score van net boven de 31%.

Het Vlaams Belang gaat wat achteruit na de topnotering van verleden keer, en blijft eigenlijk nu al een jaar rond de 26% schommelen. Ook bij De Stemmenkampioen was er een lichte achteruitgang voor het Vlaams Belang na de zomer, al ligt de partij daar op een duidelijk hoger niveau. Het is wel de eerste keer dat het verschil tussen CD&V-N-VA en Vlaams Belang groter is dan de foutenmarge. Het klopt met andere woorden niet helemaal dat CD&V-N-VA hun voorsprong op het Vlaams Belang vergroten – correcter zou zijn te zeggen dat het kartel voor het eerst een voorsprong neemt op het Vlaams Belang.

Over naar sp.a-SPIRIT en VLD. Het kartel van sp.a en SPIRIT blijkt weer een resultaat neer te zetten in de buurt van haar uitslag bij de laatste verkiezingen, deze keer met een lichte daling vergeleken met de vorige peiling. Ook bij De Stemmenkampioen was er een kleine daling, maar daar zit het kartel wel een stuk onder haar uitslag van 2004. De VLD dan weer zit weliswaar nog altijd significant onder haar uitslag van 2004, maar gaat er vergeleken met verleden keer wel lichtjes op vooruit. Als de bokkensprongen van de VLD van de laatste dagen veroorzaakt werden door slechte peilingen, dan kan het de peiling van La Libre Belgique niet geweest zijn. Bij De Stemmenkampioen zet de partij wel een slecht resultaat neer, maar in die peiling schijnen «serieuze» mensen toch niet te geloven, en bovendien doet de partij het daar ondertussen al meer dan een jaar slecht. Als er dus journalisten meelezen (en ik weet dat er meelezen), mogen ze me dus altijd gerust een privé-mailtje sturen om te verklaren in welke mysterieuze peilingen de VLD het nu eigenlijk slecht doet.

Laatste partij in het rijtje is Groen!. Die partij heeft nu bij alle peilers een resultaat dat onder dat van 2004 is, maar het verschil is nergens meer dan de foutenmarge. Een echt goed resultaat kan dat niet genoemd worden, en de partij lijkt niet los te kunnen breken van het niveau van 6 à 7%. Zoals reeds besproken in de prognoses voor de zetelverdelingen is dit absoluut geen comfortabel niveau.

Een volgens mij belangrijker feit, waar in de Vlaamse media niet zoveel aandacht aan geschonken werd, is dat de PS in Wallonië zich gedeeltelijk herstelt na de schandalen. De partij gaat erop vooruit van 30% naar 33%, weliswaar nog altijd een stuk onder de 36,9% van de verkiezingen van 2004, maar ze komt er wel mee terug op het niveau van voor de schandalen. Van alle Franstalige partijen was het overigens de enige die winst wist te boeken vergeleken met de vorige peiling. Het is mogelijk dat dit gegeven verklaart waarom de PS en Laurette Onkelinx zich de laatste dagen zo onverzettelijk hebben gedragen: zij hebben misschien geen schrik meer van verkiezingen, en in hun verklaringen proberen zij duidelijk de zwarte piet voor de huidige crisis door te schuiven naar de VLD. Het lijkt erop dat die partij dus al de federale verkiezingen aan het voorbereiden is, en zelf niet de rekening voor de val van de regering gepresenteerd wenst te krijgen. De leiding van de VLD doet er daarom best aan er rekening mee te houden dat de PS wel eens voet bij stuk zou kunnen houden tot het bittere einde.

Geen opmerkingen: