zondag, september 17, 2006

Hej då, Göran?

De eerste prognoses duiden op een overwinning voor de Alliantie voor Zweden (20:29: 49,7% tegenover 45,6% voor het linkse blok). De dagen van Göran Persson en zijn sociaal-democratische regering zijn dus waarschijnlijk geteld.

22:27 De verkiezingsthriller is nog niet over in Zweden. Op dit ogenblikk liggen het linkse en het rechtse blok bijna gelijk, 177 zetels voor het rechtse blok tegen 172 voor het linkse, met 5348 van de 5783 kiesbureaus geteld.

22:43 Het rechtse blok heeft er een mandaat bijgekregen nu 5575 van 5783 kiesbureaus geteld zijn. De stand is daarmee 178 tegen 171, of in procenten 47,8% tegenover 46,5%.

22:59 Fredrik Reinfeldt, leider van de Gematigde Partij (m) en de Alliantie voor Zweden, heeft zich uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen van vandaag. Op dit ogenblik is de stand nog altijd 178 tegen 171 zetels voor het rechtse blok, met 5655 van de 5783 kiesbureaus geteld.

Geen opmerkingen: