vrijdag, juni 02, 2006

Groen! profiteert niet van kerkasiel

Deze avond publiceerden De Standaard en de VRT hun driemaandelijkse peiling naar de kiesintenties. Deze peiling werd afgenomen na de moordpartij in Antwerpen, en geeft net zoals de laatste peiling van De Stemmenkampioen een lichte winst voor het Vlaams Belang weer. Grootste verliezer is Groen!, wat eigenlijk net zo opmerkelijk is als het stabiele resultaat van het Vlaams Belang maar toch geen aandacht krijgt.

Deze peiling is de zesde peiling van De Standaard en de VRT sedert de verkiezingen van 2004, en 18de van de klassieke peilers. Samen met de peilingen van De Stemmenkampioen zitten we daarmee vandaag aan de 30ste opiniepeiling. Nog twee peilingen mogen er verwacht worden voor de zomervakantie: de resultaten voor juni van De Stemmenkampioen, en de peiling van La Libre Belgique, die verleden jaar op 20 juni verscheen.

De resultaten van de peiling werden aangekondigd onder titels als «Racistische moorden schaden Vlaams Belang niet» en «Vlaams Belang verliest geen kiezers». Dat klopt vergeleken met de peiling van drie maanden geleden en bevestigt de resultaten van De Stemmenkampioen, maar het blijft opvallen dat het Vlaams Belang bij De Standaard en de VRT onder zijn score van 2004 blijft. Op 8 oktober zal blijken of alleen zij het verlies van het Vlaams Belang zagen aankomen, dan wel dat zij er –opnieuw– mijlenver naast zaten in hun peilingen. Bij de vorige verkiezingen zaten De Standaarden de VRT bij hun laatste peiling maar liefst 4,3% onder het uiteindelijke resultaat van het Vlaams Belang. CD&V en N-VA blijven hoge toppen scoren, maar blijven onder de 30%, terwijl het gemiddelde van de drie peilers verder klimt boven de 29%. Voor het Vlaams Belang blijft het gemiddelde tussen de 24% en de 25% schommelen.

sp.a/SPIRIT doet het goed, en gemiddeld begint het kartel weer de 20% te naderen. De VLD laat ook bij De Standaard en de VRT pluimen, en lijkt terug in een dalende trend te zitten. Hierdoor begint de afstand tussen de twee paarse partijen weer toe te nemen: gemiddeld liggen de twee nu iets meer dan anderhalve procent uit mekaar.

De grootste beweging vergeleken met de vorige peiling zit echter bij Groen!: een verlies van 1,2%, van 8,7% naar 7,5%. Het valt op dat daar weinig aandacht aan geschonken wordt in de commentaren en analyses die deze avond gemaakt werden. De partij zit daarmee opnieuw in een dalende trend, en zakt gemiddeld onder de 7% richting kiesdrempel. Een alternatieve titel voor de artikels had dus kunnen zijn dat Groen! niet weet te profiteren van de commotie rond kerkasiel en de mensen zonder papieren, maar blijkbaar kozen noch De Standaard noch de VRT zulke titel.

Kijken we om te eindigen naar het overzicht met de vlottende gemiddelden voor alle partijen, dan valt op hoe CD&V en N-VA na de verkiezingen teruggekeerd zijn naar hun niveau van vlak voor de verkiezingen, terwijl het Vlaams Belang blijft hangen rond zijn laatste verkiezingsresultaat. sp.a en SPIRIT blijven ook hangen rond hun laatste verkiezingsresultaat, terwijl VLD achteruitgaat. Groen! daarentegen is er nooit ingeslaagd het resultaat van de verkiezingen te evenaren.

Geen opmerkingen: