zaterdag, september 25, 2004

Benno Barnard doet het weer

Door De Standaard gevraagd naar zijn mening over de bestuurbaarheid van België levert de Nederlandse schrijver enkele pareltjes af die toch wel tot nadenken stemmen.

Barnard opent zijn antwoord met de stelling dat «België veel te klein [is] voor dit staatsmodel.» Zou dit betekenen dat hij voorstander is van een hereniging van de Nederlanden? Toch wel een opmerkelijk standpunt voor een Nederlander die zich in België is komen vestigen.

Hij vervolgt met de stelling dat «[o]nze deelstaten garnalen [zijn] op Europees niveau en als republiekjes zijn ze helemaal ridicuul.» Klopt dit als we de feiten even op een rijtje zetten? Hieronder een lijstje met «grote vissen» en «kleine garnalen» in de Europese Unie, gerangschikt naar het bevolkingsaantal (bron: CIA Factbook):

 1. Duitsland: 82,4M

 2. Frankrijk: 60,4M

 3. Verenigd Koninkrijk: 60,2M

 4. Italië: 58,1M

 5. Spanje: 40,3M

 6. Polen: 38,6M

 7. Nederland: 16,3M

 8. Griekenland: 10,6M

 9. Portugal: 10,5M

 10. Tsjechische Republiek: 10,2M

 11. Hongarije: 10,0M

 12. Zweden: 9,0M

 13. Oostenrijk: 8,2M

 14. Vlaanderen: 6M

 15. Denemarken: 5,4M

 16. Slovakije: 5,4M

 17. Finland: 5,2M

 18. Wallonië: 4M

 19. Ierland: 4,0M

 20. Litouwen: 3,6M

 21. Letland: 2,3M

 22. Slovenië: 2,0M

 23. Estland: 1,3M

 24. Cyprus: 776k

 25. Luxemburg: 463k

 26. Malta: 397k


Kan men de 14de lidstaat op 26 lidstaten werkelijk als een kleine garnaal omschrijven? Rangschikt men de lidstaten volgens BNP,

 1. Duitsland: $2,271T

 2. Verenigd Koninkrijk: $1,664T

 3. Frankrijk: $1,654T

 4. Italië: $1,552T

 5. Spanje: $886G

 6. Nederland: $461G

 7. Polen: $427G

 8. Oostenrijk: $246G

 9. Zweden: $238G

 10. Griekenland: $212G

 11. Vlaanderen: ~$200G

 12. Portugal: $182G

 13. Denemarken: $168G

 14. Tsjechische Republiek: $161G

 15. Finland: $142G

 16. Hongarije: $140G

 17. Ierland: $117G

 18. Wallonië: ~$100G

 19. Slovakije: $72G

 20. Litouwen: $40G

 21. Slovenië: $37G

 22. Luxemburg: $25G

 23. Letland: $24G

 24. Estland: $17G

 25. Cyprus: $15G

 26. Malta: $7G


dan blijkt «kleine garnaal» Vlaanderen zelfs op de 11de plaats te staan, waarbij nog opgemerkt moet worden dat een 60/40-verdeelsleutel Vlaanderen zeker niet onrechtmatig bevoordeeld. Als zelfs al de 11de grootste lidstaat gemeten naar het BNP ridicuul is in Europees verband, wat moeten we dan denken van onzin zoals Portugal, Denemarken, Tsjechië en Finland? Voegen we Portugal maar gelijk bij Spanje, Denemarken bij Duitsland en Finland weer bij Zweden? Ik wens Barnard veel succes toe op zijn volgende Europese rondreis.

Wat stelt Benno Barnard dan wel voor als de oplossing? Herfederalisatie. Dus toch geen nieuwe Verenigd Nederlands Koninkrijk, doch slechts een Unitair België? Is België dan zo een grote vis in de Europese vijver? Niet als we de lijstjes van hierboven herschrijven voor België: de 10de plaats (op 25) volgens bevolkingsaantal en de 8ste volgens het BNP. Niet echt om over naar huis te schrijven als de 14de respectievelijk de 11de al genoeg zijn om het etiket «kleine garnaal» opgeplakt te krijgen. België is in het beste geval misschien een gamba. Misschien toch maar een hereniging met Nederland dan?

Barnard gaat overigens op zijn élan verder, door herfederalisatie voor te stellen als de oplossing voor alles «in plaats van afhankelijk te worden van diplomaten om nog met je buren te kunnen praten». Dat dit nu al het geval is voor onze andere buren, namelijk Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk over het Kanaal is een détail dat we best even vergeten. Je hebt altijd diplomaten nodig om met je buren te praten, tenzij je met heel de wereld «herfederaliseert».

Het einde van zijn betoog is overigens om van te snoepen:
Het is allemaal de schuld van die verdomde nationalisten. Joseph Roth zei het al: ,,God schiep eerst de nationalisten en toen de apen, en dat was al een hele verbetering.''

Vraag is nu wanneer de schrijvers geschapen werden: voor de nationalisten of na de apen? Of misschien tussen de twee in, om als vermaak voor beiden te dienen?

Geen opmerkingen: