zaterdag, september 25, 2004

«Voorsprong Bush slinkt»

Indien we De Standaard moeten geloven, slinkt de voorsprong van Bush keer op keer. Hoeveel zou Bush al geaccumuleerd verloren hebben? Trouwens, voorsprong van Bush? Lag Kerry een paar weken geleden niet voor op Bush?

De Standaard lijkt er een erezaak van te maken enkel te berichten over de slinkende voorsprong van Bush of de vooruitgang van Kerry. Ik kan me niet herinneren dat Bush al ooit aanhang gewonnen heeft zonder dat de redactie vraagtekens plaatst bij de resultaten van de peiling. Vandaag bericht de krant dat de voorsprong van Bush slinkt vergeleken met twee weken geleden. Nochtans lagen Kerry en Bush nog niet zo lang geleden zij aan zij in de peilingen. Waarschijnlijk is dat geen interessant vergelijkingspunt...

Vergelijken we enkele artikels van De Standaard over de opeenvolgende peilingen. Niet twee maar drie weken geleden doken er twee peilingen op, namelijk één van Time en één van Newsweek, die beiden Bush een voorsprong van 11% gaven. Vergeleken daarmee is de voorsprong van Bush inderdaad aan het dalen. Alleen is het zo dat die twee peilingen een enorme sprong voor Bush waren vergeleken met de andere peilingen in die periode, die een nek-aan-nek-race gaven.

Vergeleken met een peiling die wel twee weken geleden werd afgenomen, namelijk door Associated Press, gaat Bush er wel op vooruit. In die peiling heeft Bush een voorsprong van 5%, tegen 6% vandaag. Het lijkt eerder op het bestendigen van een voorsprong dan op verlies voor Bush.

Kijken we echter naar een grafiek die aangeeft wat werkelijk belangrijk is bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, namelijk het aantal kiesmannen in het kiescollege, dan blijkt dat Bush er de laatste weken sterk op vooruit is gegaan. Vergeleken met twee weken geleden heeft Bush 75 kiesmannen gewonnen (van grofweg 225 à 250 naar meer dan 300). Van een slinkende voorsprong is al helemaal geen sprake: het lijkt er eerder op dat de voorsprong die Kerry had in het kiescollege verdwenen is ten voordele van Bush. Toch wel een iets ander verhaal. Zou het verschil kunnen zijn dat het hier gaat over de ruwe cijfers zonder de duiding? Let wel: de maker van de site lijkt eerder thuis te horen in het Democratische kamp afgaande op het feit dat er enkel links naar pro-Kerry cartoons te vinden zijn op de website.

Kijken we naar de barometer bij Ideosphere, dan lijkt men ook daar eerder te denken dat de kansen van Bush de laatste weken toegenomen zijn. De grafiek toont de kans dat Buh verkozen wordt, niet zijn aanhang. Ter verduidelijking: een zekere aanhang van 60% in het kiescollege zou bijvoorbeeld in een kans van 100% resulteren, niet 60%. De afgelopen twee weken is de kans dat Bush verkozen wordt gestegen van 53% naar 60%. Het is al van 4 februari 2004 geleden dat de kansen van Bush nog zou hoog ingeschat werden. Het verschil hier is dat niet de mening van een krantenredactie gevraagd werd naar de kansen van Bush, maar dat 354 mensen (waarschijnlijk ieder met te veel tijd) met virtueel geld zo goed mogelijk de toekomst trachten te voorspellen. Waarbij het niet verstandig is om de wens de vader van de gedachte te laten zijn, want dan kan men z'n virtueel maar al te snel verliezen.

Geen opmerkingen: