zaterdag, maart 04, 2006

De ene peiling is de andere niet

Zoals verleden keer al opgemerkt, zijn de recente opiniepeilingen van De Stemmenkampioen en De Standaard/VRT niet helemaal in overeenstemming met mekaar. Dit geldt niet alleen voor de populariteit van Jean-Marie Dedecker, maar ook voor de resultaten van de partijen.

De opiniepeiling van De Stemmenkampioen voor februari is ondertussen al de achtste in de rij, en samen met de anderen levert dit in het overzicht al 23 opiniepeilingen op sedert juni 2004.

Bij het panel van De Stemmenkampioen blijven CD&V en N-VA hoge toppen scheren. Het Vlaams Kartel blijft er al sedert september consequent boven de drempel van 30%. Van een daling is er voorlopig alvast geen sprake. Ook bij het Vlaams Belang is er helemaal nog geen sprake van een daling, laat staan van een verlies tegenover de verkiezingsuitslag. De partij staat er nu op meer dan 27%, een vooruitgang van ruim 3%. Het resultaat is het beste voor de partij tot nu toe. Het is wel opvallend hoe De Stemmenkampioen steeds de grootste score voor het Vlaams Belang registreert, net zoals De Standaard/VRT consequent de laagste scores optekenen. Hoe dan ook, zowel voor het Vlaams Kartel als het Vlaams Belang meet De Stemmenkampioen een aanhang die meer dan drie procent groter is dan het gemiddelde voor de drie andere peilers.

Voor sp.a/SPIRIT en VLD is het verhaal net omgekeerd: beide formaties zitten bij De Stemmenkampioen ver onder het gemiddelde voor de andere peilers, en de laatste maanden lijken ze bij De Stemmenkampioen ook in een dalende trend te zitten, in tegenstelling tot de lichtjes stijgende trend bij de drie andere peilers. Voor de VLD bedraagt het verschil op dit ogenblik iets meer dan vier procent, terwijl dat voor sp.a/SPIRIT bijna twee procent is. De score voor de VLD is in ieder geval nog steeds dramatisch laag.

Ook voor Groen! zijn de trenden tegenovergesteld: bij De Stemmenkampioen vermindert de aanhang van de partij, terwijl ze bij de drie andere peilers de laatste maanden in een stijgende lijn zit. Het verschil in resultaat bedraagt echter slechts één procent, wat statistisch niet significant is.

Geen opmerkingen: