maandag, februari 27, 2006

Ongeloofwaardige opiniepeiling van De Standaard/VRT

Verleden vrijdag maakten De Standaard en de VRT de resultaten bekend van de eerste opiniepeiling van 2006. Enkele van de resultaten zijn opmerkelijk, en maken de hele peiling ongeloofwaardig.

De opiniepeiling is de vijfde peiling naar de kiesintenties van De Standaard en de VRT sedert de laatste verkiezingen. Samen met de andere peilers zijn er reeds 21 opiniepeilingen verschenen sedert juni 2004.

CD&V en N-VA zakken lichtjes vergeleken met de vorige peiling, De gemiddelde uitslag van het kartel is nog altijd significant hoger dan de verkiezingsuitslag, maar er lijkt zich een dalende trend in te zetten. Indien het kartel in de peilingen werkelijk over haar hoogtepunt heen is, zou dat bevestigd moeten worden in de komende peilingen. Merkwaardiger is het resultaat voor het Vlaams Belang. In de grafiek valt op hoe de peilingen van De Standaard en de VRT de enige peilingen zijn die voor het Vlaams Belang een slechter resultaat dan de verkiezingsuitslag hebben gemeten, én bovendien enkel en alleen maar slechtere resultaten hebben gemeten. Alle andere peilingen geven voor het Vlaams Belang een stijging. Men kan zich dan ook afvragen wat de waarde is van deze peiling voor de resultaten van het Vlaams Belang, een vraag die nog prangender wordt wanneer men zich herinnert dat De Standaard en de VRT een week vóór de verkiezingen van 2004 het Vlaams Belang met maar liefst 4,3% onderschatten – ver buiten alle foutenmarges dus.

Zowel voor sp.a/SPIRIT als de VLD valt er een lichte vooruitgang te noteren tegenover de vorige peiling, en ook gemiddeld zitten beide partijen in een licht stijgende trend. De twee formaties zijn ondertussen weer aan mekaar gewaagd, en benaderen stilaan hun laatste verkiezingsuitslag.

Het tweede opmerkelijke resultaat is de vooruitgang van Groen! Het is lang geleden dat de partij nog een peiling heeft mogen zien die een winst geeft tegenover het laatste verkiezingsresultaat, en gemiddeld zit de partij nu in een stijgende trend. De partij kruipt daarmee gemiddeld stilletjes weer naar haar verkiezingsresultaat, maar ook dit zal door verdere peilingen bevestigd moeten worden. Let er wel op dat de bewegingen van de partij in absolute termen echter nog steeds goed binnen de foutenmarges blijven.

De grafiek met de gemiddelden van alle formaties geeft een overzicht over de evoluties van de formaties voor de laatste maanden: CD&V/N-VA lijkt over haar hoogtepunt heen, de resultaten voor het Vlaams Belang slabakken wat, terwijl sp.a/SPIRIT en VLD weer aan mekaar gewaagd zijn. Groen! zit al enkele maanden in een stijgende trend, maar heeft haar laatste verkiezingsuitslag voorlopig nog niet bereikt.

Over naar het derde opmerkelijke resultaat van deze peiling: voor het eerst hebben De Standaard en de VRT ook gepeild naar de grootte van de partijen binnen de kartellen, en daaruit zou moeten blijken dat zowel N-VA als SPIRIT goed zijn voor 3,5% van de kiesintenties. Geen van beide resultaten lijkt bijzonder geloofwaardig. Misschien dat men bij SPIRIT nog in sprookjes wil geloven, maar ik denk dat zelfs CD&V de uitslag van de N-VA ongeloofwaardig vindt, ook al betekent dat dat ze daarmee zichzelf een kleiner aandeel toemeten.

Zowel de uitslag van het Vlaams Belang als dat voor de kartelpartners N-VA en SPIRIT maakt deze opiniepeiling totaal ongeloofwaardig. Bovendien is er dan nog de populariteit van Jean-Marie Dedecker, die volgens De Standaard en de VRT uit de top-tien valt, terwijl hij twee dagen later bij De Stemmenkampioen hoge toppen scheert. Mijn slecht karakter zegt me daarom dat de publicatie van deze opiniepeiling een politiek doel had. Ten eerste is het allang geweten dat noch De Standaard noch de VRT goede maatjes zijn met het Vlaams Belang, en daar ligt een eerste verklaring. Ook Jean-Marie Dedecker kan niet echt gesmaakt worden aan de Gosset- of Reyerslaan. De uitslagen van de twee kartelpartners geven dan weer meer blijk van de lokale voorkeur in de redactielokalen dan de Vlaamse, en iemand met een bijzonder slecht karakter zou zelfs durven stellen dat dit een schot voor de boeg van N-VA en sp.a was met het oog op de samenstelling van de kieslijsten: voor de N-VA omdat ze het aantal verkiesbare plaatsen kan reduceren, en voor de sp.a om het aantal verkiesbare plaatsen voor SPIRIT op te drijven. Maar zover zou ik het niet durven drijven.

Geen opmerkingen: