donderdag, augustus 23, 2007

Koning Albert doet een Joëlle Milquet

Koning AlbertMerkwaardig. Al ongeveer twee maanden heerst er een lichte crisissfeer, die de laatste week bijzonder acuut is geworden: niet alleen moest hij vorig week-end zelf deelnemen aan de regeringsformatie, maar deze nacht werd er vergaderd tot half vijf 's morgens in hoop dat er toch nog een oplossing zou gevonden worden. En waar zit de koning dan als Yves Leterme zijn ontslag wil indienen als formateur? Niet aan de radio of de buis gekluisterd in Laken, maar ergens in Zuid-Frankrijk op vakantie. Onbegrijpelijk.

Wat is eigenlijk de functie van een koning? Af en toe een toespraak op radio en TV houden, een militaire parade bijwonen, lintjes uitdelen en de eed afnemen van ministers, voor een nageslacht zorgen, handtekeningen zetten onder wetteksten, niet bepaald veel om overwerkt van te raken dus. En verder, inderdaad dus, om de vier jaar het post-electorale circus in gang trekken en aan de gang houden door informateurs, formateurs en onderhandelaars te benoemen, te ondervragen en te ontslaan.

Je zou dan denken dat, wanneer België door een existentiële crisis van formaat gaat zoals nu, hij op het paleis in Laken op elk uur van de dag klaar zou zitten om de formateur te ontvangen en met raad en daad bij te staan als dat nodig is. Gaat België eraan, is hij meteen ook de eerste die werkloos wordt. Of beter gezegd: mag hij met pensioen, want uiteindelijk is het vooral prins Filip die het gelag zal moeten betalen als België uiteenspat. Maar afgaande op het vakantiegedrag van de koning lijkt het er echter op dat het hem allemaal eigenlijk geen ene moer kan schelen. Waar zat hij immers vandaag, niettegenstaande zowat iedereen in België reeds sedert deze morgen wist dat de kans zeer groot was dat Yves Leterme tegen de avond zijn ontslag zou willen indienen? In het Zuiden van Frankrijk! En da's meteen al de tweede keer dat Yves Leterme zo'n gaffe overkomt! Blijkbaar hadden zelfs de onbenullen die voor «koninklijke entourage» moeten doorgaan het niet de moeite gevonden sire even op te bellen met de boodschap dat dit niet echt het moment was om ver weg van Brussel aan de rand van een zwembad cocktails te zitten drinken. Of zou misschien zijn zoontje ginder ziek te bed liggen?

Gevolg van dit alles: Yves Leterme zat urenlang op Hertoginnedal te wachten tot het Zijne Koninklijke Hoogheid eindelijk beliefde naar het land terug te keren zodat hij zijn ontslag kon indienen. Of hoe de koning niet alleen een aperte desinteresse toonde voor wat eigenlijk zijn voltijdse job is, of zou moeten zijn, maar bovendien het proces van de regeringsvoring voor meerdere uren totaal blokkeerde. Een president zou zoiets eens moeten proberen – hij zou meteen zelf zijn ontslag mogen dienen.

Nog goed dat een koning veel goedkoper is dan een president, of niet soms?

Geen opmerkingen: